Den Reiersenske Fond

dansk fond

Den Reiersenske Fond (også Det Reiersenske Fond) er en dansk fond oprettet ved testamente af Niels Lunde Reiersen og etableret i 1796. I dag er den delt i to forskellige fonde, som administreres separat, og som skal ansøges separat.

Oprindeligt tjente fonden til "Manufakturvæsenets og Industriens Udvidelse og Forøgelse" både ad teoretisk og praktisk vej i København og de sjællandske købstæder. Beholdningen i Reiersens bo, der overgik til fondet, var ca. 499.000 rigsdaler.

Det Reiersenske Fond

redigér

Det Reiersenske Fond giver tilskud og legater til kunsthåndværkere, møbelsnedkere mm. til bl.a. studier i udlandet. Det bestyres af Ole Holm, Fagerstedvej 8, 2650 Hvidovre.

Den Reiersenske Fonds Gave

redigér

Den Reiersenske Fonds Gave gav tilskud til sløjd- og håndarbejdslærere i København og sjællandske købstæder. Denne fond bestyredes af Danmarks Håndarbejdslærerforening.

Hensigten med fonden var at styrke den faglige, pædagogiske udvikling hos håndarbejds- og sløjdlærere ved at yde til skud til kurser, videreuddannelser eller studierejser eller igangsættelse af nye projekter til fremme af disse fagområder. Fonden kunne søges af håndarbejds- og sløjdlærere i København og i sjællandske købsteder, der har tilknytning til undervisning i grundskolen.

Den Reiersenske Fonds Gave er opløst. Fondens resterende midler er efter ansøgning blevet uddelt til Danmarks Håndarbejdslærerforening og Danmarks Sløjdlærerforening til udvikling af det nye fag i Folkeskolen: Håndværk og design.

Litteratur

redigér
  • C. Nyrop, Niels Lunde Reiersen. Et Mindeskrift. Udgivet af det Reiersenske Fond i Hundredaaret, 1896.