Den Russiske Føderations ordener og dekorationer

Wikimedia liste

"Den Russiske Føderations ordener og dekorationer"

Den Russiske Føderations statsvåben
Den Russiske Føderations statsvåben

Russiske Føderations Helte redigér

Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 
"Den Russiske Føderations Helt"
Russiske Føderations Helt
Золотая Звезда
Zolotaja Zvezda
20. marts 1992[1] [a] Russiske Føderations Helt er Ruslands fornemste hædersbevisning. Tildeles for en særlig indsats for staten eller mennesker, hvor der udført en heroisk gerning. 1.118[b]
 
"Russiske Føderations Arbejdets Helt"
Russiske Føderations Arbejdets Helt
Геро́й Труда́ Росси́йской Федера́ции
Geroj Truda Rossiskoj Federatsii
29. marts 2013[2] [c] Russiske Føderations Arbejdets Helt tildeles for en særlig arbejdsindsats til staten eller mennesker, hvor der er opnået fremragende resultater inden for statslige, sociale og økonomiske områder, der har til formål at sikre Ruslands trivsel og velstand 64[d]

Russiske Føderations Ordener redigér

Stjerne, Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk/Translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 

 
Andreasordenen (Russiske Føderation)
Egtl. ”Ordenen Den hellige apostel Andreas, den første kaldet”
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Orden Svjatogo apostola Andreja Pervosvannogo
1. juli 1998[3] [e] Andreasordenen (Russiske Føderation) er Ruslands højeste statsorden. Tildeles fremstående statsmænd, offentlige personer og andre borgere i Rusland, for enestående meritter, der har bidraget til Ruslands velstand, storhed og pragt.
”For tro og loyalitet”
Ordensbåndet med sværd tildeles for militære operationer.
22[f]
 

 
Sankt Georgs-ordenen (Russiske Føderation)
1. klasse
О́рден Свято́го Гео́ргия
Orden Svjatogo Georgij
20. marts 1992 [1][g] Sankt Georgs-ordenen er Ruslands højeste militære orden. Den tildeles senior- og højtstående officerer for gennemførelse af militære operationer i forsvar for fædrelandet.
”For tjeneste og mod”
Ordenen findes i 4 klasser og uddeles sekventielt fra laveste til højeste klasse.
- [h]
 

 
Sankt Georgs-ordenen (Russiske Føderation)
2. klasse
О́рден Свято́го Гео́ргия
Orden Svjatogo Georgija
20. marts 1992[1][i] Se beskrivelsen for 1. klasse 3
 

 
Sankt Georgs-ordenen (Russiske Føderation)
3. klasse
О́рден Свято́го Гео́ргия
Orden Svjatogo Georgija
20. marts 1992[1][j] Se beskrivelsen for 1. klasse 1
 

 
Sankt Georgs-ordenen (Russiske Føderation)
4. klasse
О́рден Свято́го Гео́ргия
Orden Svjatogo Georgija
20. marts 1992[1][k] Se beskrivelsen for 1. klasse ≥16
 

 
Fædrelandets fortjenstorden
1. klasse
О́рден «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Orden sa saslugi pered otetjstvom
2. marts 1994[4] Tildeles for særlig fremragende indsats i forbindelse med styrkelse af den russiske stat, landets socioøkonomiske udvikling, forskningsaktiviteter, udvikling af kultur og kunst, fremragende sportspræstationer, styrkelse af fred, venskab og samarbejde mellem folkene eller for et væsentligt bidrag til styrkelse af landets forsvarsevne.
Fortjeneste, ære og berømmelse
For militære bedrifter er der over ordenen tilføjet to korslagte sværd i guld.
Ordenen findes i 4 klasser og uddeles sekventielt fra laveste til højeste klasse.
Mere end 4000 sammenlagt for alle klasser[l]
 

 
Fædrelandets fortjenstorden
2. klasse
О́рден «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Orden sa saslugi pered otetjstvom
2. marts 1994[4] Se beskrivelsen for 1. klasse
 

 

 
Fædrelandets fortjenstorden
3. klasse
О́рден «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Orden sa saslugi pered otetjstvom
2. marts 1994[4] Se beskrivelsen for 1. klasse. For militære bedrifter har ordensbåndet to korslagte sværd i guld.
 

 

 
Fædrelandets fortjenstorden
4. klasse
О́рден «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Orden sa saslugi pered otetjstvom
2. marts 1994[4] Se beskrivelsen for 1. klasse.
For militære bedrifter har ordensbåndet to korslagte sværd i guld.
 
 

 
Den hellige martyr Catherina-ordenen
О́рден Свято́й великому́ченицы Екатери́ны
Orden Svjatoj Velikomutjenitsy Jekateriny
3. maj 2012[5][m] Ordenen er en civil hædersbevisning til statsborgere eller udlændinge for fremragende bidrag til fredsbevarelse, humanitære og velgørende aktiviteter eller bevarelse af kulturarv.
”For barmhjertighed”
6 [n]
1992-2010
 
 

 
Aleksandr Nevskij-ordenen (Russiske Føderation)
О́рден Алекса́ндра Не́вского
Orden Aleksandra Nevskogo
20. marts 1992 [o]
7. september 2010[6] [p]
Til borgere der i mindst 20 år har udøvet offentlige hverv og ydet en særlig indsats for Ruslands internationale autoritet, landets forsvarsevne og økonomiske udvikling , videnskab, uddannelse, kultur, kunst, sundhedspleje mv. Kan også tildeles prominente udlændinge. >500 [q]
 

 
Suvorovordenen (Rusland)
О́рден Суворова
Orden Suvorova
(20. marts 1992)[1]
7. september 2010[r][s]
Militær orden (Hæren) tildeles for fremragende ledelse af soldater. <12 [t]
 

 
Usjakov-ordenen (Rusland)
О́рден Ушакова
Orden Usjakova
(20. marts 1992)[1]
7. september 2010[u][v]
Militær orden (Flåden) for fremragende ledelse af flådestyrker 2[w]
1994-2010
 
 

 
Sjukovordenen
О́рден Жукова
Orden Sjukova
9. maj 1994[7]
7. September 2010[6]
Militær orden til militært personel, enheder og organisationer for udvikling og gennemførelse af militære operationer >100 personer
13 militære enheder[x]
 

 
Kutusovordenen (Russiske Føderation)
О́рден Кутузова
Orden Kutusova
(20. marts 1992)[1]
7. september 2010[6][y]
Militær orden til officerer for forskellige indsatser og fortjeneste mod fjenden >7 militære enheder
> 8 personer [z]
1992-2010
 

1. klasse
 

2. klasse
 

 
Nakhimovordenen (Russiske Føderation)
О́рден Нахимова
Orden Nakhimova
(20. marts 1992)[1]
7. september 2010[6][aa]
Militær orden til flådens officerer for dygtigt organiseret og gennemførte operationer eller kamphandlinger og for personligt mod 5[ab]
 
Tapperhedsordenen
О́рден Мужества
Orden Musjestva
2. marts 1994[4] Borgere eller udlændinge der har udvist mod eller tapperhed ved uselvisk at have reddet borgere under naturkatastrofer, brande mv. >100.000 [ac]
 

 
Militære Fortjenstorden (Russiske Føderation)
О́рден «За военные заслуги»
Orden “Sa vojennyje saslugi”
2. marts 1994[4] Militær orden for militære meritter, som regel i mindst 20 år Ingen officielle data[ad]
 

 
Maritim Fortjenstorden (Russiske Føderation)
О́рден «За морские заслуги»
Orden “Sa morskije saslugi”
27. februar 2002 [8] Borgere der på fremragende verdensomspændende vis har bidraget til udvikling og brug af verdenshavet af hensyn til landets forsvar, nationale sikkerhed, socio-økonomiske og kulturelle udvikling samt for deres store bidrag til at styrke Ruslands maritime potentiale. 84 [ae]
 
Pirogovordenen
Орден Пирогова
О́рден Pirogova
19. juni 2020 [9] Lægevidenskabelig og sundhedsfaglig indsats i nødsituationer, epedemier og andre situationer, der indebære livsfare, styrkelse af folkesundhed, udvikling af medicin etc. >1000 [af]
 

 
Æresordenen (Russiske Føderation)
О́рден Почёта
Orden Potjjota
2. marts 1994[4] Storslåede præstationer inden for statslige, industrielle, forskningsmæssige, socio-kulturelle, sociale og velgørende aktiviteter. >3000 [ag]
 

 
Venskabsordenen (Russiske Føderation)
О́рден Дру́жбы
Orden Drusjby
2. marts 1994[4][ah] Russiske statsborgere og udlændinge for styrkelse af fred, venskab og samarbejde mellem folkene > 6500 [ai]
 

 
Forældreskabsordenen
О́рден «Роди́тельская сла́ва»
Orden “Roditelskaja slava”
13. maj 2008 [10] [aj] Forældre, gifte eller alene, som med succes har opdraget mindst 7 egne og eller adopterede børn. 441, heraf 19 enlige forældre[ak]

Russiske Føderations Hæderstegn redigér

Stjerne, Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk/Translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 

 
Georgskorset (Russiske Føderation)
1. klasse
Гео́ргиевский крест
Georgijevskij krest
20. marts 1992[1][al] Militær hædersbevisning til soldater i alle værn op til underofficerer for udmærkelser i kampe mod fjenden eller i en fredsbevarende indsats, der tjener som forbillede for mod, dedikation og miltær dygtighed.
Hædersbevisningen findes i 4 klasser og uddeles sekventielt fra laveste til højeste klasse.
-
 

 
Georgskorset (Russiske Føderation)
2. klasse
Гео́ргиевский крест
Georgijevskij krest
20. marts 1992[1][am] Se beskrivelsen for 1. klasse. -
 

 
Georgskorset (Russiske Føderation)
3. klasse
Гео́ргиевский крест
Georgijevskij krest
20. marts 1992[1][an] Se beskrivelsen for 1. klasse. -
 

 
Georgskorset (Russiske Føderation)
4. klasse
Гео́ргиевский крест
Georgijevskij krest
20. marts 1992[1][ao] Se beskrivelsen for 1. klasse. 265[ap]
 

 
 
Hæderstegnet “For Velgørenhed” (Russiske Føderation)
Знак отличия «За благодеяние»
Snak otlitjija “Sa blagodejanije”
3. maj 2012[6] Markant velgørenhed i forhold til børnehjem, plejehjem, hospice, sundhedsinstitutioner eller styrkelse af moral, menneskerettigheder og bekæmpelse af farlige sygdomme eller vaner. Hjælp til ikke statslige eller religiøse sociale aktiviteter samt styrkelse af ægteskab og familieværdier. >50[aq]
 

 
Hæderstegnet “For Mentorskab” (Russiske Føderation)”
Знак отличия «За наставничество»
Snak otlitjija “Sa nastavnitjestvo”
2. marts 2018 [11] I mindst 5 år at have været blandt de bedste mentorer for unge indenfor landbrug og industri, transport, ingeniør og teknik, offentlige tjenester og undervisning, kunst og kultur. [ar]
 

Militært emblem 25 år
 

Civilt emblem 30 år
Hæderstegnet “For upåklagelig tjeneste” (Russiske Føderation)
Зна́к отли́чия «За безупре́чную слу́жбу»
Snak otlitjija “Sa besupretjnuju slusjbu”
2. marts 1994 [4] Hæderstegnet findes i en militær og civil udformning, der ydes for mindst 15 års miltær tjeneste eller mindst 20 år i offentlig tjeneste eller hverv. Hæderstegnet findes i udgaver op til 50 år (”L”) angivet med romertal. Militærfolk hædres for bidrag til styrkelsen af forsvarsevnen og civile for bidrag til udviklingen af den russiske stat og andre aktiviteter, der har medført fordele for staten. >400[as]

Russiske Føderations Medaljer redigér

Stjerne, Medalje og bånd Navn (Dansk/Russisk/Translitteration) Etableret Beskrivelse Antal tildelinger
 

Civil medalje 1. klasse
 

Militær medalje 1. klasse
Fædrelandets Fortjenstmedalje (Russiske Føderation)
1. klasse
Меда́ль о́рдена «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Medal ordena saslugi pered Otetjestvom
2. marts 1994 [4] Civile medalje ydes for enestående resultater indenfor industri, konstruktion, videnskab, sundhed, kultur, transport og andre arbejdsområder.
Militære medalje ydes for bidrag til forsvaret af moderlandet, opretholdelse af højt kampberedskab samt styrkelse af lov og orden til gavn for den offentlige sikkerhed.

Medaljen findes i to klasser og uddeles sekventielt fra laveste til højeste klasse.
494 [at]
 

Civil medalje 2. klasse Medal_for_Service_I.png
 
 

Militær medalje 2. klasse
 
Fædrelandets Fortjenstmedalje (Russiske Føderation)
2. klasse
Меда́ль о́рдена «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Medal ordena saslugi pered Otetjestvom
2. marts 1994 [4] Se beskrivelsen for 1. klasse 2806 [au]
 

 
Tapperhedmedaljen (Russiske Føderation)
Медаль «За отвагу»
Medal “Sa otvagu”
2. marts 1994 [4][av] Miltær dekoration inkl. brand, civilforsvar og statssikkerhed ydes for tapperhed og mod under krig eller nødsituationer, hvor der udføres aktiviteter eller tjeneste forbundet med livsfare. 61[aw]
 

 
Suvorovmedaljen
Меда́ль Суво́рова
Medal Suvorova
2. marts 1994 [4] Militær dekoration for tapperhed og mod i forbindelse med forsvaret af fædrelandet og statsinteresser i kamp, sikring af grænserne, men også i forbindelse med træning og øvelser. >60.000 [ax]
 

 
Usjakovmedaljen (Russiske Føderation)
Меда́ль Ушако́ва
Medal Usjakova
2. marts 1994 [4][ay] Militær dekoration for flåden og den russiske kystvagt for tapperhed og mod i forbindelse med forsvaret af fædrelandet og statsinteresser i kamp, sikring af grænserne, men også i forbindelse med træning og øvelser. <3700 [az]
 

 
Sjukovmedaljen
Меда́ль Жу́кова
Medal Sjukova
9. maj 1994 [7]
7. September 2010[6]
Militær orden der oprindelig blev givet i anledning for Sjukovs 100 års fødselsdag til soldater m.fl. der havde kæmpet og udvist mod og tapperhed mod de ”nazistiske angribere og japanske militarister”.
Fra 2010 for ved tapperhed, dedikation og personligt mod at have udmærket sig i særlig grad i forbindelse med forsvaret af landet eller dets interesser eller under træning og øvelser.
>2.500.000 [ba]
 

 
Nesterovmedaljen
Меда́ль Не́стерова
Medal Nesterova
2. marts 1994 [4] Militær dekoration for luftvåbenet, civil luftfart og luftfartsindustrien for tapperhed og mod i forbindelse med forsvaret af fædrelandet og statsinteresser i kamp, sikring af grænserne, men også i forbindelse med træning og øvelser. 134 [bb]
 

 
Pusjkinmedaljen
Меда́ль Пу́шкина
Medal Pusjkina
9. maj 1999 [12] Civil dekoration oprettet i anledning af 200-året for Pusjkins fødsel gives for fremstående indsats indenfor kultur, humaniora og kunstneriske områder til personer, der typisk har mere end 20 års aktiviteter bag sig. 988 [bc]
 

 
Medaljen “Det frie ruslands forsvarer”
Меда́ль «Защи́тнику свобо́дной Росси́и»
Medal “Sasjstitniku svobodnoj Rossii”
2. juli 1992 [13] Generel dekoration til personer, der beskyttede forfatningen mod kupforsøget 19.-21. august 1991, for medvirken i gennemførelsen af demokratiske, økonomiske og politiske reformer, styrkelsen af den russiske stat og bidrag til at løse nationale problemer. 1994 [bd]
 

 
Fortjenstmedaljen for oprettelse af den offentlige orden (Russiske Føderation)
Меда́ль «За отли́чие в охра́не обще́ственного поря́дка»
Medal “Sa otlitjije v okhane obsjstestvennogo porjadka”
2. marts 1994 [4][be] Generel dekoration til personer indenfor den indre sikkerhed eller borgere, der medvirker til opretholdelse af den offentlige ro og orden om modvirker lovovertrædelser. >50.000 [bf]
 

 
Fortjenstmedaljen for beskyttelse af statgrænsen (Russiske Føderation)
Медаль «За отличие в охране государственной границы»
Medal “Sa otlitjije v orkhane gosudarstvennoj granitsy”
2. marts 1994 [4][bg] Militær medalje til soldater og grænsetropper for mod og dedikation i forbindelse med anholdelse eller kamphandlinger i forbindelse med beskyttelsen af den russiske statsgrænse. >5000[bh]
 

 
Tapperhedsmedalje for brandslukning (Russiske Føderation)
Меда́ль «За отва́гу на пожа́ре»
Medal “Sa otvagu na posjare”
15. september 2018 [14] Generel dekoration til brandvæsen, militærfolk og borgere der udviser mod i forbindelse med brandslukning eller forhindring af brand eller eksplosion, samt dygtig ledelse i forbindelse hermed. 17 [bi]
 

 
Medaljen for at redde liv
Медаль «За спасение погибавших»
Medal “Sa spasenije pogibavsjikh”
2. marts 1994 [4] Generel pris til alle, der har reddet andre mennesker i forbindelse med naturkatastrofer, på vandet, under jorden, ved slukning af brande, for at forhindre en eksplosion og under andre omstændigheder, der var livsfarlige. 8464 [bj]
 

 
Krims Lukas-medaljen
Медаль Луки Крымского
Medal Lyki Krymskogo
19. juni 2020 [9] Tildeles læger, sundhedspersonale og andre der styrker folkesundheden, udvikler medicin, uddanner personale til høj professionalisme eller behandler patienter under vanskelige forhold, redder deres liv og bevarer deres helbred. -
 

 
Landbrugsmedaljen
10. marts 2004 [15] Tildeles borgere for indsats inden for landbruget og bidrag til udvikling af det agroindustrielle kompleks, personaleuddannelse, videnskabelige og andre aktiviteter, der sigter mod at øge effektiviteten af landbrugsproduktionen. 674 [bk]
 

 
Medaljen for udvikling af Jernbaner
Меда́ль «За разви́тие желе́зных доро́г»
Medal “Sa rasvitije sjelesnykh dorog”
9. juli 2007 [16] Tildeles borgere for indsats med i udvikling af jernbanetransport i Rusland og et stort bidrag til personaleuddannelse, videnskabelige og andre aktiviteter, der har til formål at forbedre effektiviteten. 510 [bl]
 

 
Fortjenstmedaljen for udvikling af atomenergi
Меда́ль «За заслу́ги в освое́нии а́томной эне́ргии»
Medal “Sa saslugi v osvojenii atomnoj energii”
16. marts 2015[17] Tildeles borgere for indsat inden for forskning, udvikling og anvendelse af atomenergi, strålingssikkerhed, uddannelse, videnskabelig- og designaktiviteter samt styrkelse af forsvarsevne og sikring af nationale interesser, udvidelse af internationalt samarbejde 83 [bm]
 

 
Fortjenstmedaljen for rumforskning
Меда́ль «За заслу́ги в освое́нии ко́смоса»
Medal “Sa saslugi v osvojenii kosmosa”
7. september 2010 [6] tildeles borgere for indsat inden for forskning, udforskning og brug af det ydre rum, et stort bidrag til udviklingen af raket- og rumteknologi mv., samt styrkelse af forsvarsevne og sikring af nationale interesser, udvidelse af det internationale samarbejde. 294 [bn]
 
Ordensmedaljen “Ærværdige forældre”
Медаль ордена «Родительская слава»
Medal ordena “Roditelskaja slava”
7. september 2010 [6] Tildeles socialt ansvarlige forældre, der har opdraget mindst 4 egne og eller adopterede børn. >270

Se også redigér

Referencer redigér

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n Den Russiske Føderations Øverste Sovjets dekret nr. 2557-l af 20. marts 1992 om ”den Russiske Føderations æresbevisninger” (russisk) Fra den Russiske Føderations regelsamling på nettet award.adm.gov.ru på Wayback Machine Hentet 11. november 2020.
 2. ^ Den russiske præsidents dekret nr. 294 af 29. marts 2013 om ”Oprettelsen af hædersbevisningen den Russiske Føderations Arbejdets Helt” (russisk) Fra websitet kremlin.ru. Hentet 11. november 2020. Arkiveret 31. maj 2013 hos Wayback Machine
 3. ^ Den russiske præsidents dekret nr. 757 af 1. juli 1998 om ”Genindførelsen af Andreasordenen” (russisk) Fra websitet kremlin.ru. Hentet 11. november 2020. Arkiveret 6. september 2019 hos Wayback Machine
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Den Russiske Præsidents dekret nr. 442 af 2. marts 1994 om ”den Russiske Føderations æresbevisninger” (russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 16. november 2020.
 5. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 573 af 3. maj 2012 om oprettelsen af ”Den hellige martyr Catherina-ordenen” og Hædersbevisningen ”For Velgørenhed”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 17. november 2020.
 6. ^ a b c d e f g h i j Den Russiske Præsidents dekret nr. 1099 af 7. september 2010 foranstaltninger til forbedring af den Russiske Føderations system for hædersbevisninger(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 17. november 2020.
 7. ^ a b Den Russiske Præsidents dekret nr. 930 af 9. maj 1994 om oprettelsen af ”Sjukovordenen” og ”Sjukovmedaljen”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 20. november 2020.
 8. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 245 af 27. februar 2002 om oprettelsen af ”Maritim Fortjenstorden”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 21. november 2020.
 9. ^ a b Den Russiske Præsidents dekret nr. 404 af 19. juni 2020 om oprettelsen af ”Pirogovordenen” og ”Krims Lukas-medaljen”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 21. november 2020.
 10. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 775 af 13. maj 2008 om oprettelsen af ”Forældreskabsordenen”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 21. november 2020.
 11. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 94 af 2. marts 2018 om oprettelsen af hæderstegnet ”For Mentorskab”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 25. november 2020.
 12. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 574 af 9. maj 1999 om oprettelsen af ”Pusjkinmedaljen”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 28. november 2020.
 13. ^ Den Russiske Øverste Sovjet lov Nr. 3183-l af 2. juli 1992 om oprettelsen af medaljen ”Det frie ruslands forsvarer”(russisk) Fra zakonbase.ru. Hentet 28. november 2020. Arkiveret 28. november 2020 hos Wayback Machine
 14. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 519 af 15. september 2018 om oprettelsen af ”Tapperhedsmedalje for brandslukning”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback MachineHentet 28. november 2020.
 15. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 335 af 10. marts 2004 om oprettelsen af ”Landbrugsmedaljen”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine Hentet 30. november 2020.
 16. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 335 af 10. marts 2004 om oprettelsen af ”Medaljen for udvikling af Jernbaner”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru. Hentet 30. november 2020. Arkiveret 30. november 2020 hos Wayback Machine
 17. ^ Den Russiske Præsidents dekret nr. 133 af 16. marts 2015 om oprettelsen af ”Fortjenstmedaljen for udvikling af atomenergi”(russisk) Fra den Russiske præsidents arkiv på nettet kremlin.ru på Wayback Machine. Hentet 30. november 2020.

Noter redigér

 1. ^ Efterfølger for Sovjetunionens Helt
 2. ^ Iflg. russisk Wikipedia nov. 2020. 485 af de 1.118 tildelinger, skete posthumt.
 3. ^ Efterfølger for Det Socialistiske Arbejdes Helt
 4. ^ Iflg. russisk Wikipedia nov. 2020.
 5. ^ Genetablering og modernisering af den tidligere Andreasordenen (Det Russiske Kejserrige), der fandtes fra 1698 til 1917.
 6. ^ Iflg. russisk Wikipedia nov. 2020.
 7. ^ Efterfølger for Sankt Georgs-ordenen (Russiske Kejserrige)
 8. ^ Iflg. russisk Wikipedia nov. 2020.
 9. ^ Efterfølger for Sankt Georgs-ordenen (Russiske Kejserrige)
 10. ^ Efterfølger for Sankt Georgs-ordenen (Russiske Kejserrige)
 11. ^ Efterfølger for Sankt Georgs-ordenen (Russiske Kejserrige)
 12. ^ Iflg. russisk Wikipedia nov. 2020.
 13. ^ Efterfølger for Den hellige martyr Catherina-ordenen (Russiske Kejserrige)
 14. ^ Iflg. russisk Wikipedia nov. 2020
 15. ^ Videreførsel af sovjetisk udgave [1]
 16. ^ Efterfølger for Aleksandr Nevskij-ordenen (Russiske Kejserrige) og den sovjetiske Aleksandr Nevskij-ordenen
 17. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 18. ^ Først ved dekret af 7. september 2010,[6] blev der lavet en statut for ordenen.
 19. ^ Efterfølger for Suvorov-ordenen
 20. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 21. ^ Først ved dekret af 7. september 2010,[6] blev der lavet en statut for ordenen.
 22. ^ Efterfølger for Usjakov-ordenen
 23. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 24. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov.2020
 25. ^ Efterfølger for Kutusovordenen
 26. ^ [[:ru:Орден Кутузова (Россия) |Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020]]
 27. ^ Efterfølger for Nakhimovordenen
 28. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 29. ^ Iflg. oplysninger på russisk Wikipedia nov. 2020
 30. ^ Iflg. oplysninger på russisk Wikipedia var der indtil 2004 uddelt mere end 30.000 ordner. Desuden omtales enkeltsående uddelinger til civile.
 31. ^ Iflg. oplysninger på russisk Wikipedia nov. 2020
 32. ^ Første uddeling omfattede 1.175 på “Medicinske arbejderes dag” i 2020 iflg. oplysninger på russisk Wikipedia nov. 2020
 33. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 34. ^ Efterfølger for Folkenes Venskabsorden
 35. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 36. ^ Efterfølger for Moderskabsordenen
 37. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 38. ^ Efterfølger for Georgskorset (Russiske Kejserrige)
 39. ^ Efterfølger for Georgskorset (Russiske Kejserrige)
 40. ^ Efterfølger for Georgskorset (Russiske Kejserrige)
 41. ^ Efterfølger for Georgskorset (Russiske Kejserrige)
 42. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 43. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 44. ^ Ikke fundet eksempler på samlet opgørelse
 45. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 46. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 47. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 48. ^ Efterfølger for Tapperhedsmedaljen (USSR)
 49. ^ (russisk) Iflg. opgørelse på websitet ru.nagrady.by/ Russiske hædersbevisninger. Hentet nov. 2020
 50. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020
 51. ^ Efterfølger for Usjakovmedaljen (USSR)
 52. ^ (russisk) Iflg. opgørelse på websitet ru.nagrady.by/ Russiske hædersbevisninger. Hentet nov. 2020
 53. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020. Helt overvejede tildelt veteraner fra 2. verdenskrig.
 54. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020.
 55. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020.
 56. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020.
 57. ^ Efterfølger for Fortjenstmedaljen for oprettelse af den offentlige orden (USSR)
 58. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020.
 59. ^ Efterfølger for Fortjenstmedaljen for beskyttelse af statgrænsen (USSR)
 60. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020.
 61. ^ (russisk) Iflg. opgørelse på websitet ru.nagrady.by/ Russiske hædersbevisninger. Hentet nov. 2020
 62. ^ Iflg. opgørelse frem til 2016 på russisk Wikipedia nov. 2020.
 63. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia nov. 2020.
 64. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia 30. nov. 2020.
 65. ^ (russisk) Iflg. opgørelse på websitet ru.nagrady.by/ Russiske hædersbevisninger. Hentet nov. 2020
 66. ^ Iflg. opgørelse på russisk Wikipedia 30. nov. 2020.

Kilder redigér

Oversigt over den Russiske Føderations hædersbevisninger på regeringens hjemmeside (russisk) Award.gov.ru Arkiveret 14. oktober 2020 hos Wayback Machine Hentet november 2020.