Den Sociale Pensionsfond

Den Sociale Pensionsfond (DSP) blev oprettet af Folketinget i 1970. I dette år blev der indført et særligt pensionsbidrag. Oprindelig var meningen, at midlerne fra 1976 skulle betales tilbage til pensionisterne som et særligt pensionstillæg. Det blev dog ikke aldrig iværksat, og siden har regeringerne gennem tiden brugt først af fondens afkast og siden 1995 også af hovedstolen, så den forventes at være tømt i 2023-24.[1] Bidraget og dermed indbetalingerne til fonden ophørte i 1982.[2][3] Spørgsmålet om brugen af beløbet fra fonden har været genstand for debat både i Folketinget og i offentligheden.[4]

DSP bestyres af et udvalg bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Nationalbanken. Sidstnævnte varetager den daglige forvaltning af midlerne på linje med bankens øvrige opgaver på statsgældsområdet. Fondens midler investeres i danske børsnoterede obligationer. Fonden indgår som en del af statens finansielle formue og modregnes dermed i den offentlige nettogæld. Aktiverne i fonden udgjorde 36 mia. kr. ved udgangen af 2018.[2]

Se ogsåRediger

KilderRediger

Eksterne henvisningerRediger