Det Administrative Bibliotek

bibliotek i København K

Det Administrative Bibliotek (DAB) er den danske centraladministrations forvaltnings- og samfundsfaglige videncenter. DAB er den væsentligste informations- og dokumentationsleverandør til ansatte i centraladministrationen og bidrager til at øge kvaliteten og effektiviteten af centraladministrationens arbejde.

Det Administrative Bibliotek
Det Administrative Bibliotek i Slotsholmsgade.jpg
Virksomhedsinformation
Hovedsæde Danmark København, Danmark
Eksterne henvisninger
www.dab.dk
CVR-nummer 20582308 Rediger på Wikidata
OpenCorporates dk/20582308 Rediger på Wikidata

Biblioteket har adresse på Slotsholmen i København og hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Bibliotekets samling

Bibliotekets samling dækker de fagområder, der er af interesse for centraladministrationen. De centrale områder er især forvaltning, jura, økonomi, organisation og personaleadministration, samt materiale vedrørende generel og aktuel samfundsbeskrivelse. Alle fagområderne omfatter både dansk og udenlandsk litteratur, i bog- eller tidsskriftsform, og i både trykt og elektronisk form.

Derudover indeholder samlingen også alle centraladministrationens egne udgivelser, også i både trykt og elektronisk form.

LovsamlingenRediger

Biblioteket har en meget omfattende lovsamling, der består af lovgivning helt tilbage fra 1660, samt lovforberedende dokumenter fra 1849 og håndbøger i tilknytning hertil. Desuden har biblioteket elektronisk adgang til en række lovdatabaser.

Grundlovens forarbejder i digital formRediger

„Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen“ er resultatet af det arbejde, som den grundlovgivende forsamling skabte i årene 1848-49. Forsamlingen blev nedsat for at udforme forslaget til Danmarks første grundlov.

Arbejdet afsluttedes formelt tirsdag den 5. juni 1849, hvor kongen fra Rigsdagens tronstol oplæste følgende: „Danske Mænd! Det Hverv, som var Eder overdraget, have I nu fuldført. Jeg har tiltraadt de Forandringer, som I have foreslaaet i det Udkast til en Forfatningslov, som jeg havde ladet Eder forelægge, og jeg har derfor i dag vedtaget, underskrevet og til ubrødelig Efterlevelse ladet udgaae Danmarks Riges Grundlov.“Frederik 7.

Beretning om forhandlingerne fylder to bind på i alt 2.071 sider. Det er sjældent materiale, der ikke findes tilgængeligt særligt mange steder – DAB har således kun 1 eksemplar. Derfor er forarbejderne til Grundloven i sensommeren 2009 blevet gjort tilgængelige af DAB for alle der måtte have interesse deri og kan ses via DABs hjemmeside.

PligtafleveringRediger

Biblioteket har til opgave at indsamle og registrere alle udgivelser fra ministerier og styrelser, råd og nævn, uanset udgivelsesmedie. Udgivelsernes emne, omfang, oplag og fremstillingsform er uden betydning – alt skal registreres. Internettet blev tidligt benyttet af de statslige institutioner og offentliggørelsen af nye udgivelser sker i dag både i papirudgave og elektronisk form. For statslige udgivere af publikationer er det ifølge Cirkulære nr. 66 af 3. september 2012 obligatorisk at aflevere udgivelserne til DAB.

Allerede fra 1982 har det været lovpligtigt at aflevere alle dokumenter udgivet af centraladministrationen i tre eksemplarer til DAB, og fra 1983 også til Statens Information, der siden 2002 har hørt under IT- og Telestyrelsen. En vigtig del af de statslige udgivelser de nummererede og unummererede kommissionsbetænkninger, hvor biblioteket nu har en næsten komplet samling. Samlingen er med årene blevet stadig mere betydningsfuld i takt med at ministerierne flytter rundt, og DAB vil ofte være det eneste sted, bortset fra arkivsamlingerne på Det Kongelige Bibliotek, hvor disse nummererede og få udvalgte unummererede publikationer er tilgængelige.

Alle udgivelserne bliver opbevaret ”for tid og evighed” og herigennem bliver DAB en væsentlig del af centraladministrationens hukommelse.

Bibliotekets historieRediger

Det Administrative Bibliotek begynder sin historie som bibliotek for Socialministeriet. Dette sker i forbindelse med den kgl. resolution af 23. april, 1924 og omordningen af de danske ministeriers arbejdsområder. Den 8. juli, 1940 bliver DAB også bibliotek for arbejdsministeriet, da det lægges sammen med socialministeriet.

I sin 7. betænkning, bilag 2 fra 1950 anbefaler Forvaltningskommissionen, at Social- og Arbejdsministeriets Bibliotek, som det største af de ministerielle biblioteker, bliver kernen i en fællesordning af centraladministrationens biblioteker.

I årene 1965-67 bliver der ført en lang række forhandlinger med rigsbibliotekaren og det daværende administrationsråd om centraladministrationens biblioteksbetjening. Diskussionen går på, om hvert enkelt ministerium skal have sit eget bibliotek, eller om man skal oprette ét ministerielt centralbibliotek.

Forhandlingerne ender med, at ca. halvdelen af ministerierne udtrykker tilfredshed med de foreliggende biblioteksforhold og betragter Arbejds- og Socialministeriernes Bibliotek som deres naturlige hovedbibliotek. Det betyder, at biblioteket i de følgende år yder råd og vejledning til en lang række allerede eksisterende ministerielle biblioteker og fungerer som bibliotek for alle ministerier.

Biblioteket har indtil 1967 haft til huse i Slotsholmsgade 10, men får tilbudt lokaler i den nye ministerialbygning i Slotholmsgade 12, hvor biblioteket befinder sig den dag i dag.

I 1973 bliver biblioteket anmodet om at formulere en bibliotekspolitik for ”De sociale styrelsers”- bibliotek, der fra 1. januar 1974 får sine egne bibliotekslokaler og egne bibliotekarer.

I 1976 bliver det besluttet, at biblioteket skal bevares som fælles bibliotek for hele centraladministrationen og der iværksættes i den forbindelse, en undersøgelse af benyttelsen af biblioteket og behovet for en udbygget dokumentationstjeneste. Arbejds- og Socialministeriernes Bibliotek bliver dermed pr. 1. januar 1979 til Det Administrative Bibliotek og overføres administrativt til Administrationsdepartementet.

I 1989 bliver biblioteket åbnet for offentligheden, selvom dette sker på særlige vilkår. Biblioteket skal først og fremmest tilgodese centraladministrationens behov.

Eksterne henvisningerRediger

Koordinater: 55°40′30″N 12°35′05″Ø / 55.674871°N 12.584745°Ø / 55.674871; 12.584745