Det Kongelige Danske Hof

Det Kongelige Danske Hof er det danske kongehus' husholdning og består af en række Hofstater.

Hendes Majestæt Dronningens hofstat

redigér

Hofmarskallen

redigér

Hofmarskallen er hoffets chef og administrator.

Hofmarskallatet

redigér

Hofmarskallatet er sekretariatet for H.M. Dronningen.

Ceremonimesteren

redigér

Ceremonimesteren er ansvarlig for de ceremonielle begivenheder, fx tilrettelæggelse af statsbesøg og officielle selskabeligheder.

Den Kongelige Civillistes økonomikontor

redigér

Den Kongelige Civillistes økonomikontor er ledet af økonomichefen, der er ansvarlig for Hoffernes og de kongelige fondes regnskaber og budgetter.

Hof-etaten udfører en lang række praktiske servicefunktioner som betjening, kørsel, rengøring og madlavning.

Værkstedshuset

redigér

Værkstedslederen har ansvaret for Civillistens interne værkstedsfunktioner, der omfatter: Snedker, maler, tapetserer og systue.

Den Kongelige Stald-Etat

redigér

Den Kongelige Stald-Etat foretager den ceremonielle kørsel for Kongehuset og ledes af den kongelige staldmester.

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek

redigér

Dronningens (eller Kongens) håndbibliotek blev etableret på Christiansborg Slot af Frederik 5. i 1746 og er siden blevet en permanent institution. Biblioteket ledes af Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotekar.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab

redigér

Adjudantstaben er en instans under Forsvarsministeriet, der er stillet til rådighed for Dronningen som statsoverhoved. Adjudantstaben er det formelle bindeled mellem Kongehuset og Forsvaret og staben udgøres af ni personer: En adjudantstabschef, der har rang af Oberst fra Hæren og dertil 2 adjudanter fra hvert værn (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet) med rang af major/orlogskaptajn samt to konstabler.[1][2].

Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn

redigér

Jagtkaptajnen er kommandør i Søværnet og chef på Kongeskibet Dannebrog og er Dronningens direkte kontakt til Søværnet og rådgiver i maritime spørgsmål.

Kongelig Jægermester ved Statsskovene

redigér

Jægermesteren er statsskovrider og er bindeledet mellem kongehuset og statsskovvæsnet. Han arrangerer de årlige jagter.

Kongelig Konfessionarius

redigér

Den kongelige konfessionarius er Dronningens personlige sjælesørger og kongefamiliens huspræst.

Kabinetssekretariatet

redigér

Kabinetssekretariatet ledes af Kabinetssekretæren. Sekretariatet yder bistand, der angår Hendes Majestæt Dronningens funktion som statsoverhoved.

De Kongelige Ridderordeners Kapitel

redigér

Institutionen kaldes i daglig tale Ordenskapitlet. Det er grundlagt i forbindelse med Dannebrogordenens reorganisering i 1808 og er historisk set ikke en del af hofstaterne, da det står direkte under monarken som ordensherre.

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat

redigér

Hofstaten ledes af hofchefen.

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries Hofstat

redigér

Hofstaten ledes af privatsekretæren.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes Hofstat

redigér

Hofstaten ledes af privatsekretæren.

Tidligere stillinger ved hoffet

redigér
  • Den kongelige køgemester, ansvarlig for husholdningen og fødens kvalitet. Titlen går tilbage til middelalderen.
  • Den kongelige fiskemester, ansvarlig for kvaliteten af spisefiskene. Titlen går tilbage til middelalderen.
  • Den kongelige overskænk, en ren ærestitel, der gav rang i 1. klasse nr. 12. Titlen gik tilbage til middelalderens mundskænk.
  • Overfalkonermester, ansvarlig for falkonererne

Tidligere var hoffet modelleret over Ludvig 14.s hof i Versailles og omfattede fx også stillingerne:

  1. ^ kongehuset.dk: Kongehusets medarbejdere Arkiveret 9. februar 2014 hos Wayback MachineHofstaterHendes Majestæt Dronningens Adjudantstab
  2. ^ Kongehuset Arkiveret 17. marts 2010 hos Wayback Machine, særavis udgivet af Ekstra Bladet september 2008

Litteratur

redigér

9788776743024