Det Kongelige Danske Hof

Det Kongelige Danske Hof er det danske kongehus' husholdning og består af en række Hofstater.

Hendes Majestæt Dronningens hofstat Rediger

Hofmarskallen Rediger

Hofmarskallen er hoffets chef og administrator.

Hofmarskallatet Rediger

Hofmarskallatet er sekretariatet for H.M. Dronningen.

Ceremonimesteren Rediger

Ceremonimesteren er ansvarlig for de ceremonielle begivenheder, fx tilrettelæggelse af statsbesøg og officielle selskabeligheder.

Den Kongelige Civillistes økonomikontor Rediger

Den Kongelige Civillistes økonomikontor er ledet af økonomichefen, der er ansvarlig for Hoffernes og de kongelige fondes regnskaber og budgetter.

Etaten Rediger

Hof-etaten udfører en lang række praktiske servicefunktioner som betjening, kørsel, rengøring og madlavning.

Værkstedshuset Rediger

Værkstedslederen har ansvaret for Civillistens interne værkstedsfunktioner, der omfatter: Snedker, maler, tapetserer og systue.

Den Kongelige Stald-Etat Rediger

Den Kongelige Stald-Etat foretager den ceremonielle kørsel for Kongehuset og ledes af den kongelige staldmester.

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek Rediger

Dronningens (eller Kongens) håndbibliotek blev etableret på Christiansborg Slot af Frederik 5. i 1746 og er siden blevet en permanent institution. Biblioteket ledes af Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotekar.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab Rediger

Adjudantstaben er en instans under Forsvarsministeriet, der er stillet til rådighed for Dronningen som statsoverhoved. Adjudantstaben er det formelle bindeled mellem Kongehuset og Forsvaret og staben udgøres af ni personer: En adjudantstabschef, der har rang af Oberst fra Hæren og dertil 2 adjudanter fra hvert værn (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet) med rang af major/orlogskaptajn samt to konstabler.[1][2].

Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn Rediger

Jagtkaptajnen er kommandør i Søværnet og chef på Kongeskibet Dannebrog og er Dronningens direkte kontakt til Søværnet og rådgiver i maritime spørgsmål.

Kongelig Jægermester ved Statsskovene Rediger

Jægermesteren er statsskovrider og er bindeledet mellem kongehuset og statsskovvæsnet. Han arrangerer de årlige jagter.

Kongelig Konfessionarius Rediger

Den kongelige konfessionarius er Dronningens personlige sjælesørger og kongefamiliens huspræst.

Kabinetssekretariatet Rediger

Kabinetssekretariatet ledes af Kabinetssekretæren. Sekretariatet yder bistand, der angår Hendes Majestæt Dronningens funktion som statsoverhoved.

De Kongelige Ridderordeners Kapitel Rediger

Institutionen kaldes i daglig tale Ordenskapitlet. Det er grundlagt i forbindelse med Dannebrogordenens reorganisering i 1808 og er historisk set ikke en del af hofstaterne, da det står direkte under monarken som ordensherre.

Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat Rediger

Hofstaten ledes af hofchefen.

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Maries Hofstat Rediger

Hofstaten ledes af privatsekretæren.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes Hofstat Rediger

Hofstaten ledes af privatsekretæren.

Tidligere stillinger ved hoffet Rediger

  • Den kongelige køgemester, ansvarlig for husholdningen og fødens kvalitet. Titlen går tilbage til middelalderen.
  • Den kongelige fiskemester, ansvarlig for kvaliteten af spisefiskene. Titlen går tilbage til middelalderen.
  • Den kongelige overskænk, en ren ærestitel, der gav rang i 1. klasse nr. 12. Titlen gik tilbage til middelalderens mundskænk.
  • Overfalkonermester, ansvarlig for falkonererne

Tidligere var hoffet modelleret over Ludvig 14.s hof i Versailles og omfattede fx også stillingerne:

Kilder Rediger

  1. ^ kongehuset.dk: Kongehusets medarbejdere Arkiveret 9. februar 2014 hos Wayback MachineHofstaterHendes Majestæt Dronningens Adjudantstab
  2. ^ Kongehuset Arkiveret 17. marts 2010 hos Wayback Machine, særavis udgivet af Ekstra Bladet september 2008

Litteratur Rediger

9788776743024