Det psykiatriske patientklagenævn

dansk klagenævn

Det psykiatriske patientklagenævn er et patientklagenævn, der hører under Nævnenes Hus Arkiveret 28. november 2020 hos Wayback Machine.

Nævnet består af en nævnsformand samt to nævnsmedlemmer. Nævnsmedlemmerne beskikkes af Sundheds- og Ældreministeriet efter råd fra henholdsvis lægeforeningen og SIND.

Nævnet behandler klager over tvang i psykiatrien vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, fysisk magtanvendelse (herunder bæltefiksering) samt tvangsbehandling.

Patientklagenævnets afgørelser kan påklages til domstolene og til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. (Det Psykiatriske Ankenævn)


KilderRediger

 Spire
Denne artikel om psykiatri er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.