Diskussion:Motorvej

Aktive diskussioner

Det er ikke korrekt at Tyskland har en hastighedsbegränsning paa 130 km/t. Der findes en general begränsning paa 130km/t paa A24 mellem Wittstock og Berlin, og paa A61 mellem Bonn og sydpaa, men ifölge loven maa disse hastighedsbegränsninger kun sattes naar der er en vigtig grund for begränsningen. Begrundelsen paa A61 er, at der er mange lastbiler, saaledes at det har fört til mange uheld at bilerne körte 200 mens lastbilerne körte 90.

Paa A24 mellem Wittstock og Berlin var der mange uheld. Men ellers er der ingen fast begränsning til 130 km/t. Der findes ogsaa sträkninger med hastighedsbegränsning til 100 og 120 km/t, samt 80 i tunneller. Men ifölge den tyske trafiklov maa myndighederne kun begränse hastigheden, naar der er en saglig begrundelse. Det er saaledes muligt at sagsöge staten mod en ulovlig hastighedsbegränsning, fordi den generelle princip er, at tyske motorveje har ingen begränsning, men en anbefalet hastighed (Richtgeschwindigkeit) EDIT: Jeg glemte mit navn... Michael (registreret paa wikipedia.de)... Mit Dansk har været bedre før, det er nogle år siden jeg har brugt det sidste gang.

Tak for præciseringen. Jeg sørger for at indskrive det i artiklen. --|EPO| 6. apr 2006 kl. 14:33 (CEST)

Jeg synes at der mangler omtale af en vigtig detalje: Motorveje må kun bruges af motorkøretøjer. Fodgængere, cyklister, ryttere og andre typer køretøjer (kærrer, kareter osv.) har ikke adgang. Byrial 6. apr 2006 kl. 15:30 (CEST)

Og faktisk er der lidt yderlige begrænsninger: "Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan vej må kun ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 40 km i timen." (Færdselsloven kapitel 6). Det betyder fx, at en almindelig knallert eller en traktor ikke må færdes på motorveje, da disse køretøjer maksimalt må køre 30 km/t. --Heelgrasper 6. apr 2006 kl. 15:48 (CEST) Tilføjelse: Jeg burde lige have studeret artiklen lidt nærmere, for det står der faktisk allerede. --Heelgrasper 6. apr 2006 kl. 15:50 (CEST)

Interessant som en omskrivning af ovenstående lovregel kan tabe information når det blevet til "I Danmark må man ikke køre på en motorvej med køretøjer, der ikke kan køre 40 km/t lovligt". Omformuleringen tillader fodgængere, ryttere og hurtige ikke-motordrevne køretøjer, hvad kilden klart ikke gør. Byrial 6. apr 2006 kl. 16:01 (CEST)

En lille tilføjelse fra færdselslovens kapitel 6, §44, stk 3:
"Uanset stk. 1 kan politiet tillade kørsel som led i erhvervsudøvelse fra nærmeste tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over Storebælt og Øresund med andre motordrevne køretøjer end de i stk. 1 og 2 nævnte, hvis kørslen ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde. Der kan ikke gives tilladelse til kørsel med knallert på de nævnte vejstrækninger."

ExpresswayRediger

Expressway kan dække over både motorvej og motortrafikvej.--Lcl 27. aug 2008, 21:03 (CEST)


Motorveje i SchweizRediger

Hvorfor skulle den tyske regering drive de schweiziske motorveje? Tysk Wikipedia 'siger' at "Bund" er ansvarlig. Men jeg tror, at de mener den schweiziske regering (eller staten) dermed. (jeg er også kun indregistreret ved den tyske version) --79.242.216.106 22. aug 2011, 16:53 (CEST)

Tilbage til siden »Motorvej«.