Dolomit (bjergart)

Bjergart
For alternative betydninger, se Dolomit. (Se også artikler, som begynder med Dolomit)

Dolomit er en kalkbjergart, hvor over 50 % (vægtmæssigt, eller areal i tyndslib) består af mineralet dolomit (CaMg(CO3)2) - navnet bruges både om en bjergart og et mineral.[1]

Dolomit med rhombohedral spaltning

Dolomit dannes ved dolomitisering af kalksten og mergel (kalkholdigt sediment), hvor magnesium-ioner i havvand eller grundvand substituerer noget af calciummet. Dolomitisering af kalksten forøger porøsiteten, hvilket forbedrer dolomit som reservoirbjergart i olieefterforskningsregi. Dolomit kan findes som evaporitlag i inddampningscykler, hvor de træder frem, fordi de er mere erosionsbestandige end almindelig kalksten.

Dolomit er mere udbredt i prækambriske lag, hvilket gav anledning til "dolomitproblemet".[2] Enten havde havvandet en anden sammensætning, så mineralet dolomit blev udfældet direkte, eller nemmere replacerede CaCO3 - eller også har de bare haft længere tid til at dolomitisere.[3]

Dolomitisering kan ødelægge fossiler i kalksten, men højmagnesiumsfossiler som pighuder er mindre påvirket. Metamorfoseret dolomit genkendes som marmor med et højt magnesiumindhold (dolomitmarmor).

Eksterne henvisninger

redigér
  1. ^ Side 187-188 i Julia Jackson: Glossary of Geology, 1987, American Geological Institute, ISBN 0-922152-34-9
  2. ^ Side 365 i M.E. Tucker et al.: Carbonate Sedimentology, 1990, Blackwell Scientific Publications, ISBN 0-632-01472-5
  3. ^ Side 149 i M.E. Tucker: Sedimentary Petrology, 1995, Blackwell Scientific Publications, ISBN 0-632-02961-7
  • Side "340" i The Macdonald Encyclopedia of Rocks and Minerals, 1993, Little, Brown and Company Limited, ISBN 0-316-90623-9
  • Side 171 i Erik Schou Jensen: Sten i Farver, 2005, Politikens Forlag, ISBN 978-87-567-6512-1
  • Side 132-148 i A.E. Adams et al: A Colour Atlas of Carbonate Sediments and Rocks under the Microscope, 1998, Mansion Publishing, ISBN 1-874545-84-7