Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der afgiver indstillinger til justitsministeren vedrørende besættelse af dommerstillinger. Rådet har eksisteret siden 1. juli 1999 og blev oprettet som led i en reform af Danmarks domstole. Rådets medlemmer beskikkes af justitsministeren for en periode på 4 år uden mulighed for genbeskikkelse.

Dommerudnævnelsesrådets sekretariat er placeret hos Domstolsstyrelsen.

Rådets sammensætningRediger

Eksterne henvisningerRediger