EØS

Frihandelssamarbejde i Europa

EØS eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er et frihandelssamarbejde i Europa. EØS-aftalen blev underskrevet i maj 1992 mellem de daværende 12 medlemsstater af EF og de daværende seks EFTA-medlemsstater: Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige og Østrig. Efter en folkeafstemning i december 1992, der resulterede i et nej, ratificerede Schweiz ikke aftalen. Da aftalen trådte i kraft i begyndelsen af 1994, var der derfor 17 deltagerlande.

Medlemmer af EØS
EU's medlemslande:      EØS-medlemmer      Foreløbigt EØS-medlem (Kroatien) EFTA's medlemslande:      EØS-medlemmer      Uden for EØS (Schweiz) Tidligere EU- og EØS-medlem      Storbritannien

Siden da er tre af de oprindelige EFTA-lande, Østrig, Finland og Sverige, blevet fuldgyldige medlemmer af EU, mens Liechtenstein i maj 1995 tiltrådte EØS. Liechtenstein var blevet medlem af EFTA i 1991. Aftalen gælder derfor nu de 27 EU-medlemsstater og tre EFTA-lande, men ikke Schweiz, som dog stadig er medlem af EFTA. Da Storbritannien d. 31. januar 2020 ikke længere var en del af EU-samarbejdet, indebar det også, at Storbritannien forlod Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og i april 2021 indgik Storbritannien og EU en bilateral handelsaftale.

Lande omfattet redigér

Se også redigér