E-bus

type af hurtige buslinjer i og omkring København
Disambig bordered fade.svg Denne artikel handler om hurtige buslinjer. E-bus kan også betyde elektrisk bus, der oplades ved endestationerne eller om natten.

E-busser (oprindeligt ekspresbusser) er hurtige buslinjer i og omkring København drevet af Movia, der kun stopper få steder undervejs, og som kun kører i dagtimerne på hverdage. Efter en relancering af konceptet findes der fra 27. marts 2016 fem E-buslinjer, der er kendetegnet ved tocifrede linjenummer med et E bagefter. Busserne er forsynet med mørkegrønne hjørner, ligesom linjerne er markeret med mørkegrøn farve på stoppesteder og trafikkort.

E-busnettet i januar 2021.

Movia har desuden et andet ekspresbuskoncept, S-busser, der i modsætning til E-busserne kører det meste af døgnet alle dage. Nogle af E-buslinjerne fungerer som supplement til S-buslinjerne.

HistorieRediger

 
Movias linje 590E på Lyngby Station i 2010. Linjen hedder nu 180.

Ekspresbuslinjerne blev indført af det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) 26. september 1976 med linje 75E mellem Rådhuspladsen og Gammel Holte og 122E mellem Valby st. og Køge st. som de første.[1][2] HT havde i forvejen kort efter sin oprettelse i 1974 indført konceptet hurtigbusser, der var hurtige udgave af eksisterende linjer, for eksempel linje 5H til supplering af linje 5.[3] Ekspresbusserne var derimod direkte linjer med få stop og egne linjenumre og var således i princippet mere uafhængige. I praksis var forskellen dog ikke så stor, og begge typer busser benyttede da også samme mørkegrønne farve på skilte og lignende. Ved overgangen til sommerkøreplanen i 1989 tog man derfor konsekvensen og ændrede hurtigbusserne til eller erstattede dem med ekspresbusser, så linje 5H for eksempel blev erstattet af linje 17E.[4] Tilsvarende blev de senere oprettede pendulbusser omdannet til ekspresbusser 11. januar 2009, således at for eksempel linje 590P blev til 590E.[1]

Fælles for ekspresbusserne var og er, at de kendetegnes ved mørkegrøn farve på trafikkort og stoppestedsstandere og linjenumre, som slutter på "E". Indtil matrix- og diodeskilte begyndte at afløse rullefilm sidst i 1990'erne, blev der også benyttet grøn baggrund til destinationsskiltene på busserne. Busserne selv var til gengæld i det almindelige gule design uden særlige markeringer, sådan som S-busserne fra 1990 oprindeligt havde det med blå/hvide striber i tagkanten, og A-busserne fra 2002 fik det med røde hjørner.

Med tiden blev E-busserne til en noget rodet affære, hvor det kunne være svært at se, hvad E'et egentlig dækkede over. Den overordnede koncept kunne måske nok siges at være kørsel med få stop undervejs og som regel kun i myldretiderne og kun på hverdage, men i praksis forekom der både linjer med stop ved alle stoppesteder og linjer med kørsel mellem myldretiden.[1] Linje 226E og 231E, der blev oprettet 12. december 2010, standsede for eksempel ved alle stoppesteder og skilte sig kun ud fra almindelige linjer ved kun at køre mandag-fredag i myldretiderne.[5] Modsat var der så for eksempel linje 330E, der blev oprettet 6. april 2010 til supplering af linje 300S i dagtimerne. De to linjer kørte ad næsten samme strækning mellem Ishøj Station og Nærum Station, men linje 330E betjente ikke stationerne i Lyngby og Glostrup og havde færre stop end 300S.[6][7] Denne linje havde i øvrigt også tidligere eksisteret som ren myldretidslinje fra 1993 til 1995 under navnet 303S, og fra 1995 til 2006 under navnet 174E.[8]

Relancering af E-bus-konceptet i 2016Rediger

 
Linje 40E ved Lyngby Torv.

I marts 2015 afleverede COWI et notat til Movia og Region Hovedstaden med forslag til nye og ændrede regionale buslinjer i regionen, som den havde overtaget det økonomiske ansvar for 1. januar 2015. Notatet var blevet til på baggrund af analyser af den eksisterende betjening, rejsemål og pendling i regionen.[9] De regionale rejsemål, der var relevante i denne forbindelse, omfattede især sygehuse, uddannelsessteder og erhvervsområder. Nogle af disse lå tæt på jernbane- og metrostationer, mens andre lå noget længere fra.[10] På baggrund af analyserne og beregninger blev der så fundet en række strækninger og trafikale korridorer, hvor der var grundlag for forbedringer af busdriften, for eksempel fordi der var mange pendlere.[11] Passagertallene for de mulige nye linjer disse steder blev typisk skønnet ud fra gennemsnittet af forholdstallet på flere S-buslinjer, ligesom passagerindtægterne også blev skønnet ud fra gennemsnittet der. Udgifterne blev beregnet ud fra skønnet køretid, tillæg for endestationsophold og hvor mange busser, der skulle bruges.[12]

Som en del af notatet lagdes der op til et nyt E-bus-koncept. E-busserne skulle så vidt muligt køre direkte i modsætning til andre linjer, der kørte omveje for at betjene for eksempel terminaler. E-busserne kunne dog godt betjene nogle terminaler. De skulle desuden primært køre på tværs af banenettet og Storkøbenhavns fingre og give forbindelser, der ikke fandtes i forvejen. Derudover skulle de være rettet mod pendlere, hvilket betød at de kun skulle køre på hverdage men til gengæld mindst hvert 20. minut og gerne hvert 10. minut.[13]

Mere konkret lagdes op til følgende nye E-buslinjer:

Arbejdstitel Linjeføring Formål og bemærkninger Virkelighed
163E[14] Hellerup st. - Kildegårds Plads - Stengården st. - Lautrupparken - Malmparken st. Direkte forbindelse mellem Hellerup, Gentofte, Bagsværd og Lautrupparken med mange arbejdspladser. Ikke oprettet.
175E[15] Skodsborg st. - Nærum st. - DTU - Bagsværd st. - Malmparken st. - Høje Taastrup st. - City 2 Direkte forbindelse til erhvervsområder i Bagsværd og Lautrupparken og forbindelse mellem DTU-uddannelser. Oprettet som linje 40E.
371E[16] Allerød st. - Farum st. - Værløse st. - Lautrupparken - Malmparken st. Hurtig forbindelse for pendlere mellem Allerød, Farum, Værløse og Farum. Oprettet som linje 55E.
372E[17] Skibby - Lyngerup - Frederikssund - Hillerød st. - Nordsjællands Hospital, Hillerød Direkte forbindelse fra Skibby til sygehuse, uddannelser og erhvervsområder i Frederikssund og Hillerød. Oprettet som linje 65E.
450E[18] Herstedvester - Fabriksparken - Jyllingevej st. - Nørrebro st. - Tagensvej - Nørreport st. Hurtig forbindelse for pendlere mellem boliger og arbejdspladser i Herstedvester, Ejby. mv. og på Nørrebro. Ikke oprettet.
550E[19] Herstedvester - Albertslund - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg st. - Tårnby st. - Dragør Stationsplads Bedre forbindelse mellem Dragør og banenettet kombineret med forslag fra Trængselskommissionen om linje mellem Herstedvester og Ny Ellebjerg. Ikke oprettet.
 
Normalt kan E-busserne kendes på deres grønne hjørner, men nogle gange kan det være nødvendigt at indsætte en almindelig gul bus som reserve, som her på linje 55E.

Notatet gav efterfølgende grundlag for et forslag til trafikbestilling for 2016 til Region Hovedstaden, hvor der blev lagt op til en relancering af E-busnettet. E-busserne skulle være ekspresbusser i form af hurtige og direkte forbindelser, der kun betjente udvalgte stoppesteder undervejs. De skulle være rettet mod pendlere og især køre i myldretiderne mellem bolig og arbejde hhv. uddannelse. De skulle desuden have deres eget logo, og linjenumrene skulle efterfølges af et E. De karakteristika passede på de eksisterende linjer 173E og 330E, der derfor blev foreslået bibeholdt.[20] Desuden skulle linje 175E, 371E og 372E oprettes som foreslået i notatet.[21]

Forslaget endte med at blive omsat i praksis. I første omgang betød det, at alle de hidtidige E-buslinjer med undtagelse af 173E og 330E fik frataget E'et ved køreplansskiftet 13. december 2015, så for eksempel linje 153E blev til linje 153.[1][22] Desuden skiftede de almindelige buslinjer 30 og 40 numre til henholdsvis 34 og 37 for at frigøre deres numre til E-buslinjerne, der i den endelige udgave endte med at få numre, der endte på 0 eller 5.[1] Selve relanceringen fandt sted ved det næste køreplansskift 27. marts 2016 med praktisk virkning fra 29. marts 2016.[23][24] I tiden op til relanceringen blev busserne forsynet med mørkegrønne hjørner i stil med A-busserne røde hjørner og S-bussernes i mellemtiden blå hjørner.[1]

Relanceringen medførte at linje 173E skiftede nummer til 15E men i øvrigt kørte uændret fra Nørreport st. ad Lyngbyvej og Helsingørmotorvejen til Forskerparken i Hørsholm. Den supplerede linje 150S i myldretiderne mellem Nørreport st. og Hørsholm. Linje 330E skiftede nummer til 30E og kom til at køre fra Ishøj st. ad Ring 3 til Lyngby og derfra til en ny endestation hos DTU. Den supplerede som hidtil linje 300S i dagtimerne på hverdage og stadig uden at køre ind omkring Glostrup st. og Lyngby st.[23][24]

Samtidig oprettedes så de tre nye linjer som 40E, 55E og 65E. Linje 40E kom til at køre fra Høje Taastrup st. via Malmparken st. og Bagsværd st. til Lyngby, hvorfra den fortsatte via DTU til Skodsborg st., idet hver anden tur dog vendte ved DTU. Den nye linje supplerede linje 400S mellem Høje Taastrup st. og Lyngby i dagtimerne på hverdage men kørte udenom Ballerup st. og Lyngby st. Linje 55E kom til at køre fra Malmparken st. via Værløse st. og Farum til Allerød st. i dagtimerne på hverdage. Linje 65E kom til at køre fra Skibby via Onsved og Frederikssund til Hillerød st. og det psykiatriske hospital i myldretiderne.[23][24]

I de følgende år skete der af og til lokale ændringer og midlertidige omlægninger. Til de større ændringer hørte, at linje 65E blev afkortet fra det psykiatriske hospital til Hillerød st. 30. januar 2017.[25] 6. august 2017 blev den omlagt via Frederikssund st., og samtidig blev driften udvidet, så linjen også kom til at køre mellem myldretiderne.[26] 10. december 2017 ændredes linje 30E og 40E ved DTU fra sløjfekørsel ad Lundtoftegårdsvej - endestation ved bygning 118 - Knuth-Wintherfeldts Allé til kørsel i begge retninger ad Lundtoftegårdsvej til ny endestation ved bygning 119.[27] 31. oktober 2019 omlagdes de til en ny endestation på Rævehøjvej.[28] 9. august 2020 blev linje 30E indskrænket til kun at køre i myldretiderne.[29] Det samme skete for linje 55E 13. december 2020.[30]

I 2020 begyndte linje 30E og 40E at blive påvirket af anlæggelsen af Ring 3 Letbanen, blandt andet i form af et par midlertidige omlægninger i Lyngby.[31][32] Indvielsen af letbanen forventes at ske i 2025.[33] Til den tid vil de parallelle buslinjer blive nedlagt,[34] hvilket i praksis må forventes at dække over i hvert fald linje 30E og 300S.

LinjerRediger

Linje Oprettet Rute Operatør Bemærkninger
15E 27. marts 2016[23] Nørreport st. - Nørre Allé - Ryparken st. - Lyngbyvej - Helsingørmotorvejen - Nærum st. - Hørsholm Kongevej - Hørsholm, Forskerparken.[35] Arriva, Ryvang[36] Oprindeligt oprettet som linje 173E 31. maj 1987.[37]
Kun i myldretiderne.[35]
30E 27. marts 2016[23] Ishøj st. - Vallensbæk st. - Søndre Ringvej - Nordre Ringvej - Ringvejsbroen (Herlev st.) - Herlev Ringvej - Gladsaxe Ringvej - Buddingevej - Buddinge st. - Lyngby Storcenter - Anker Engelunds Vej - Rævehøjvej, DTU.[38] Nobina, Glostrup[36] Oprindeligt oprettet som linje 330E 6. april 2010.[6]
Kun i myldretiderne.[38]
40E 27. marts 2016[23] Høje Taastrup st. - Motorring 4 - Hedegårdscentret - Malmparken st. - Lautrupparken - Bagsværd st., Bindeledet - Lyngby Storcenter - Rævehøjvej, DTU - Nærum st. - Skodsborgvej - Skodsborg st., Bøllemosevej.[39] Nobina, Glostrup[36] Hver anden tur ender ved DTU, Rævehøjvej.[39]
55E 27. marts 2016[23] Malmparken st. - Lautrupparken - Nordbuen - Egebjergvej - Værløse st., under broen - Fiskebækvej - Farum Bytorv - Frederiksborgvej - Allerød st.[40] Keolis, Stamholmen[36] Kun i myldretiderne.[40]
65E 27. marts 2016[23] Skibby, Bymidten - Skibbyvej - Lyngerup - Lyngerupvej - Frederikssund st. - Frederiksborgvej - Freerslev - Peder Oxes Allé - Milnersvej - Hillerød st.[41] Keolis, Skibby[36]

PassagertalRediger

Nedenfor er passagertallene for E-buslinjerne gengivet for årene 2017-2020. I 2019 havde de fem E-buslinjer ca. 3,0 mio. passagerer tilsammen. Til sammenligning havde alle Movias linjer 198,2 mio. passagerer i 2019, hvoraf E-busserne altså stod for 1,5 %. I 2020 medførte coronaviruspandemien en markant reduktion på alle E-buslinjer til 1,9 mio. passagerer. Movias samlede passagertal faldt til 126,9 mio., hvor E-busserne fortsat stod for 1,5 %[42]

Passagerne tælles stikprøvevis ved hjælp af såkaldte tællebusser, der er udvalgte busser med indbygget computer, der blandt andet tæller antallet af passagerer, der står på og af. Konceptet med tællebusser er ikke specielt for E-busserne men blev indført generelt efter forsøg med det i begyndelsen af 1980'erne. I 2008 var der 92 tællebusser i hele Hovedstadsområdet, der var indsat, så alle ture blev talt mindst en hverdag om måneden og tilsvarende for lørdag og søndag hvert kvartal.[43][44] Ved den efterfølgende opregning af tallene tilføjes desuden ekstrakørsel og et tillæg for 0-2-årige børn, der ikke tælles automatisk.[42]

Linje 2017 2018 2019 2020
15E 749.956 787.377 780.035 448.280
30E 1.045.704 1.012.803 860.021 501.592
40E 903.353 1.036.160 982.294 592.826
55E 553.805 453.397 448.903 265.807
65E 88.764 127.966 131.157 100.761
I alt 3.341.582 3.417.704 3.033.812 1.909.266

GalleriRediger

Eksterne henvisningerRediger

 • Trafikbestilling 2016 med bilag 1 Forslag til Trafikbestilling 2016, Movia, 20. marts 2015 og bilag 2 Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, COWI, marts 2015.

NoterRediger

 1. ^ a b c d e f Movia gør klar til E-busrenæssance af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 10. marts 2016.
 2. ^ HT Vinterkøren 1976-1977, s. 1-2. Gyldig fra 26. september 1976.
 3. ^ HT Vinterkøreplan 1974-1975, s. 3. Gyldig fra 13. oktober 1974.
 4. ^ HTs ruteændringer, BYtrafik 3/1989, s. 90-103.
 5. ^ Samlet køreplan for Movia H 2011, Movia, 13. december 2010.
 6. ^ a b Øvrige linjeændringer i område Hovedstaden af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 225/2010, s. 6-7.
 7. ^ Nobina 6043 og 6060 på Herlev Ringvej, Myldretid.dk.
 8. ^ City-Trafik 2209 på Ringvejsbroen i Herlev, Myldretid.dk.
 9. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 7.
 10. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 11-13.
 11. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 16-17.
 12. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 19.
 13. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 21.
 14. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 64.
 15. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 40-41.
 16. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 23-24.
 17. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 35-36.
 18. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 59.
 19. ^ Udvikling af det regionale busnet i hovedstaden, s. 46-47.
 20. ^ Forslag til Trafikbestilling 2016, s. 7-8.
 21. ^ Forslag til Trafikbestilling 2016, s. 8-12.
 22. ^ Mere om Movias 14. udbud af Thomas de Laine. Myldretid, 1. november 2015.
 23. ^ a b c d e f g h Linje/driftsændringer 27.3.2016 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 4-5.
 24. ^ a b c E-busser med ekspresfart, Movia, 18. marts 2016.
 25. ^ Linje/driftsændringer 30.1.2017 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 14.
 26. ^ Linje/driftsændringer af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 6.
 27. ^ Linjeændringer 10.17.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 10.
 28. ^ Linjeændringer i perioden før 15.12.2019 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine m.fl. Busfronten 299/2020, s. 3.
 29. ^ Linje/driftsændringer 9.8.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine m.fl. Busfronten 299/2020, s. 15.
 30. ^ Køreplanskift 13. december, Din Offentlige Transport. Besøgt 14. december 2020.
 31. ^ Linjeændringer i perioden 15.12.2019-13.4.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine m.fl. Busfronten 299/2020, s. 5.
 32. ^ Linjeændringer i perioden 9.8-18.10.2020 af Thomas Hildebrand, Jesper Kiby og Thomas de Laine m.fl. Busfronten 299/2020, s. 15-16.
 33. ^ Hovedstadens Letbane åbner i 2025, Hovedstadens Letbane, 11. juni 2018.
 34. ^ Ofte stillede spørgsmål, Hovedstadens Letbane. Besøgt 1. marts 2020.
 35. ^ a b Linje 15E hos Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 18. april 2021.
 36. ^ a b c d e Linjeoversigt - alle buslinjer i Movia-området, Myldretid, 1. april 2021.
 37. ^ Hovedstadsområdet, BYtrafik 3/1987, s. 121.
 38. ^ a b Linje 30E hos Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 18. april 2021.
 39. ^ a b Linje 40E hos Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 18. april 2021.
 40. ^ a b Linje 55E hos Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 18. april 2021.
 41. ^ Linje 65E hos Din Offentlige Transport. Sidst kontrolleret 18. april 2021.
 42. ^ a b Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 25. februar 2021.
 43. ^ Busdivisionen 1984-1995, s. 10-11, af Kai W. Mosgaard. Sporvejshistorisk Selskab, 1996. ISBN 87-87589-85-0
 44. ^ WebGIS i Trafikselskabet Movia, s. 2, af Mette Haugsted Johansen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008. ISSN 1603-9696