E. Pihl & Søn

tidligere dansk virksomhed

E. Pihl & Søn A.S., ofte blot Pihl, er en dansk entreprenør og bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomheden blev grundlagt i 1887 og er derved en af de ældste danske entreprenørvirksomheder.[3][4] E. Pihl & Søn har været involveret i opførelsen af bygningsværker og prestigebyggerier som Storebæltsbroen, Nationalbanken,

Pihl Holdings A.S
Virksomhedsinformation
Selskabsform Aktieselskab
Grundlagt 1887
Grundlægger Lauritz Emil Pihl
Hovedsæde Kongens Lyngby
Nøglepersoner Søren Langvad, Halldor Ragnarsson, Carsten Mindegaard Entreprenørvirksomhed
Produkter Anlæg og byggeri, infrastruktur, vandbygning, energi, renovering, kraftværker
Slogan "Glæden ved at skabe"[1]
Regnskab
Omsætning 1.791.000.000 mio. kr.(2021/22)[2]
Resultat - 4.800.000 mio. kr. (2021/22)
Aktiver 469 mio. kr. (2021/22)
Egenkapital 137.000.000 mio. kr. (2021/22)
Organisation
Antal ansatte
400 (2021/22)
Ejer Carsten Mindegaard (53,5%)
Koefoed Invest 2019 A/S (20-24,99%)
M.J. Eriksson Holding A/S (15-19.99%)
Bjarke Ingels Group (10%)
Moderselskab Pihl Holdings ApS
Datterselskaber E Pihl & Søn Føroyar p.f. Færøerne, E Pihl & Søn Grønland ApS og flere andre
Eksterne henvisninger
www.pihl-as.dk
CVR-nummer 38030582
OpenCorporates dk/33037112 Rediger på Wikidata

Operaen på Holmen, Skuespilhuset, Tietgenkollegiet, Rigsarkivet, Field's, Den Blå Planet, renoveringen af Hotel D’Angleterre og moderniseringen samt udvidelsen af Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.[5]

I slutningen af 1900-tallet havde E. Pihl og Søn omfattende aktiviteter i udlandet, hvor virksomheden på et tidspunkt havde langt over halvdelen af sin omsætning.[6] I 2012 havde den 3.400 ansatte og omsatte for 5,4 milliarder kr., men kom ud med et underskud på 473 mio. kr.[7] Hovedsædet var beliggende i Kongens Lyngby, men gennem en række datterselskaber var Pihl også repræsenteret i adskillige verdensdele og lande, herunder Storbritannien, Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten, Caribien og USA. Tabsgivende projekter i udlandet var årsag til konkursen.

Virksomheden kom i begyndelsen af 2010'erne i økonomiske vanskeligheder og indgav den 26. august 2013 egen konkursbegæring.[8] Det konkursramte selskabs virksomhed blev kort efter overtaget af iværksætter og entreprenør Carsten Mindegaard med hjælp fra Vækstfonden, Danske Bank, LM Byg A/S samt M. J. Eriksson Holding A/S. I dag har Pihl & Søn hovedsæde i Glostrup. Virksomheden er markant mindre i dag end det tidligere Pihl & Søn, og den har i dag ingen aktiviteter i udlandet.[3]

Historie redigér

Pihl blev stiftet i 1887 af murermester Lauritz Emil Pihl i København, som i årene herefter opbyggede en af Hovedstadens førende murermesterforretninger. I 1916 indtrådte sønnen, Carl, i firmaet, der med tiden blev kendt under navnet E. Pihl & Søn. Civilingeniør Kay Langvad købte i 1947 halvdelen af virksomheden. Han havde over 20 års erfaring med større ingeniørprojekter i såvel Danmark som udlandet. I årene efter forestod E. Pihl & Søn flere anlæg i udlandet, blandt andet i Island, Færøerne og Grønland. Kay Langvads søn, Søren Langvad, ledede virksomheden fra 1971 til 2012. I denne periode tog internationaliseringen yderligere fart. Trods internationaliseringen udgjorde hjemmemarkedet Norden imidlertid 80 procent af omsætningen.[9]

 
Pihl og Züblin, Citybanen i Stockholm.

E. Pihl & Søn udførte både større infrastrukturprojekter, eksempelvis den igangværende ombygning af Nørreport Station og opførelsen af Nordhavnsvej i København, lufthavne, broer og tunneller, men også nybyggerier af boliger, domiciler og fabrikker samt renoveringer, eksempelvis har virksomheden stået bag prestige-renoveringen af Hotel D’Angleterre. Af tidligere projekter kan nævnes opførelsen af Mærsk Mc-Kinney Møllers operabygning over for Amalienborg Slot, Skuespilhuset i København skråt over for Operaen, det nye elefanthus i København Zoo, østbroen på Storebælt, tunnelen ved Øresundsbroen, Vestas' hovedkontor i Aarhus, Valby Vandkulturhus, Industriens Hus på Rådhuspladsen i København, Den Blå Planet i Kastrup og dele af FN Byen i Nordhavnen.[10] Flere af Pihl & Søns opgaver og byggerier er ofte blevet løst i konsortier med andre virksomheder.

Økonomiske problemer redigér

Ved offentliggørelsen af årsregnskabet for 2011 var der et underskud på 198 millioner kroner trods en ellers positiv omsætningsfremgang på 15 %. Underskuddet skyldtes afskrivninger på flere store anlægsprojekter i udlandet, eksempelvis et vandkraftværk i Panama.[11]

Efter Søren Langvads død i december 2012 overtog Halldór P. Ragnarsson posten som administrerende direktør, men han blev afskediget den 3. maj 2013.[12] Jan-Gunnar Glave, tidligere administrerende direktør for Skanska i Danmark, tiltrådte i stedet som administrerende direktør.[13] Bestyrelsesformand har siden april 2012 været Birgit Nørgaard. Virksomheden ejes 70 procent af holdingselskabet Pihlson Holding A/S, som ejes af Søren Langvads fire børn, Kjartan, Katrine, Stefan og Birgitte Langvad. Førstnævnte er arbejdende bestyrelsesmedlem og leder af Pihls datterselskab i USA.

Arbejdsfaglige kontroverser i 2012 redigér

I efteråret 2012 kom det frem i medierne og dagspressen, at Pihl & Søn i flere tilfælde havde brugt underleverandører, der underbetalte deres ansatte, således at de danske overenskomstvilkår ikke blev overholdt. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen gik ind i sagen som følge af et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg, og indledte derefter en nærmere granskning af virksomheden.[14] I et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg kom det senere frem, at Arbejdstilsynet fem gange havde meldt Pihl & Søn til politiet for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne, og at der i fire af tilfældene blev udstedt bøder til selskabet på i alt 255.000 kroner.[15]

I forbindelse med renoveringen af Hotel D’Angleterre har der desuden været i alt 18 sager om sort arbejde hos Pihl & Søns underleverandører. Pihl & Søn har ikke kunnet finde synderne hos deres underentreprenører.[16] Yderligere skulle to tillidsrepræsentanter være blevet fyrede efter at have kritiseret arbejdsmiljøforholdene på byggepladsen i løbet af september/oktober 2012.[17] Endvidere faldt en 32-årig stilladsopstiller den 22. januar 2013 ned fra taget og døde, da han ikke bar faldsikring under arbejdet.[18] Renoveringen af Hotel D’Angleterre tiltrak sig meget negativ opmærksomhed i medierne. Omkring 100 medarbejdere gik i aktion mod virksomheden, blandt andet ved D’Angleterre i København, pga. Pihls brug af østeuropæisk arbejdskraft.

Forud for disse tilfælde er en lang række sager om underleverandørers underbetaling blevet afgjort ved Arbejdsretten. I februar 2012 undlod Pihl & Søn desuden at anmelde flere arbejdsulykker på en af virksomhedens byggepladser i Aarhus til Arbejdstilsynet, hvilket er ulovligt.[19]

Konkurs i 2013 redigér

 
FN Byen i Københavns havn hvor E. Phil & Søn var involveret i 2013.

I årsregnskabet for 2012 var der et endnu større underskud på i alt 473 mio. kroner – adm. direktør Halldór P. Ragnarsson blev fyret og Jan-Gunnar Glave og en ny ledelse blev indsat i stedet.

Hovedbankforbindelsen Danske Bank og tre kreditforsikringsselskaber havde i foråret 2013 allerede stillet kapital til rådighed to gange, men efter at der blev fundet nye store tab på indgåede kontrakter, valgte kreditorerne at stoppe. Bestyrelsen under ledelse af formand Birgit Nørgaard havde i samarbejde med de væsentligste finansielle kreditorer – Danske Bank og de tre garantiforsikringsselskaber Tryg, Atradius og Hermes – arbejdet på at etablere rammerne for en ny rekapitalisering, der kunne sikre virksomhedens fremtid. Men søndag 25. august 2013 blev det klart, at det ikke ville være muligt at finde en løsning, der sikrede virksomhedens fortsatte drift.[20] Den 26. august 2013 meddelte Pihl & Søn om konkursbegæringen:

Det er således med stor beklagelse, at vi i dag har måttet indgive konkursbegæring over for Skifteretten. Konkursen i Pihl vil have store og vidtrækkende negative økonomiske og menneskelige konsekvenser for mange dygtige medarbejdere, for bygherrer, for partnere og for underleverandører. Det er frygteligt at skulle træffe en beslutning, der vil berøre så mange menneskers og virksomheders dagligdag og økonomiske fundament.[20]

Konkursdekret blev afsagt samme dag af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling.

Tryg meddelte hurtigt, at det med baggrund i en fornyet vurdering af engagementet med selskabet Pihl & Søn er besluttet at foretage en yderligere hensættelse, således at den samlede hensættelse for dette engagement herefter udgør 700 millioner kroner. Genforsikring betyder dog, at den samlede regnskabsmæssige effekt for Tryg er begrænset til 30 millioner kroner. Da forsikringsselskaberne er genforsikrede, er det umiddelbart Danske Bank, der står som den "største taber".[20]

Den 26. august 2013 blev også alle 1.000 danske ansatte afskediget og samtidig blev alle selskabets byggerier stoppet, indtil man kan få dem solgt. Pihl & Søn koncernen havde på globalt plan via datterselskaber og partnerskaber omkring 3.000 ansatte.[21]

Dansk Byggeri har efterfølgende meldt ud, at konkursen hos Pihl & Søn kan starte en dominoeffekt inden for byggebranchen, hvor små underleverandører rammes hårdt og river en række af Pihl & Søns forretningsforbindelser med sig i faldet.[22]

Dagbladet Børsen erfarer, at de samlede tab hos Pihl & Søn kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, og at hovedbankforbindelsen Danske Bank "formentlig har over en halv milliard kroner i klemme", mens tre forsikringsselskaber angiveligt taber over to milliarder kroner på at have udstedt garantier for Pihl & Søn til bygherrer.[23]

Hotellet d'Angleterre tabte i 2018 en voldgiftssag og blev pålagt at betale cirka 225 millioner kr. til konkursboet efter Pihl & Søn efter en længere strid, hvor d'Angleterre havde tilbageholdt mange millioner kr. i forbindelse med Pihls renovering af hotellet.[24]

Anerkendelser redigér

Pihl & Søn havde gennem tiden fået tildelt flere anerkendelser, blandt andet svenske Trafikverkets Safety Price 2012 for Söderströmstunneln i Stockholm.[25]

Pihl & Søn A/S videreføres redigér

I forbindelse med konkursen blev virksomheden overtaget af iværksætter og entreprenør Carsten Mindegaard med støtte fra Vækstfonden og Danske Bank.[26] Erhvervsmanden Lars-Christian Brask blev bestyrelsesformand i det nye selskab.

Større opgaver redigér

Uafsluttede redigér

Referencer redigér

 1. ^ Poul Høegh Østergaard (28. august 2013). "Fra kommende biografi om Pihl & Søn: Derfor gik det galt". Ingeniøren.
 2. ^ Selskabets årsrapport
 3. ^ a b "Pihl & Søn genopstår - i hvert fald navnet". Berlingske. 15. februar 2017.
 4. ^ "Pihl & Søn genrejses". byggeplads.dk.
 5. ^ Kresten Morten Munksgaard (26. august 2013). "OVERBLIK Store prestigebyggerier rammes af konkurs". DR Nyheder. Arkiveret fra originalen 28. august 2013. Hentet 27. august 2013.
 6. ^ "Rekordomsætning i Pihl & Søn". Ingeniøren. 22. maj 2003.
 7. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 30. august 2013. Hentet 27. august 2013., pihl-as.dk, 27-08-2013
 8. ^ Uffe Hansen (26. august 2013). "Byggegiganten E. Pihl & Søn går konkurs". Dagbladet Børsen. Arkiveret fra originalen 29. august 2013. Hentet 27. august 2013.
 9. ^ Michael Korsgaard Nielsen (24. april 2012). "E. Pihl & Søn taber på udlandet". Business.dk. Arkiveret fra originalen 20. april 2013. Hentet 30. november 2012.
 10. ^ Stod bag Operaen og Den Blå Planet: Pihl & Søn går konkurs Arkiveret 6. marts 2016 hos Wayback Machine, Dagens.dk, 26. august 2013
 11. ^ Rasmus Gregersen (18. marts 2013). "Pihl har lært af fejlslagne projekter". Building-Supply.dk. Arkiveret fra originalen 24. marts 2013. Hentet 27. august 2013.
 12. ^ Theis Holtz Hansen (17. december 2012). "Pihls store mand, Søren Langvad, er død". Ingeniøren. Arkiveret fra originalen 26. april 2014. Hentet 27. august 2013.
 13. ^ Voldsomt underskud koster Pihl-chef jobbet Arkiveret 5. maj 2013 hos Wayback Machine, Byggeteknik.dk, 03.05.13
 14. ^ Jesper Nilsson (21. november 2012). "Pihl & Søn skal nu undersøges". Fagbladet 3F. Arkiveret fra originalen 13. september 2015. Hentet 30. november 2012.
 15. ^ igelsesudvalget 2012-13 BEU alm. del , endeligt svar på spørgsmål 68 Offentligt Arkiveret 17. juni 2018 hos Wayback Machine, Beskæftigelsesministeriet, 10. december 2012
 16. ^ Klaus Buster Jensen (22. juni 2012). "18 sager om sort arbejde på D'Angleterre". Fagbladet 3F. Arkiveret fra originalen 13. september 2015. Hentet 30. november 2012.
 17. ^ Jesper Nilsson (9. oktober 2012). "Pihl fyrer tillidsfolk på d'Angleterre-byggeri". Fagbladet 3F. Arkiveret fra originalen 24. november 2012. Hentet 17. marts 2013.
 18. ^ Sanne Fahnøe (22. januar 2013). "Derfor styrtede 32-årig i døden fra d'Angleterre". BT. Arkiveret fra originalen 12. april 2013. Hentet 17. marts 2013.
 19. ^ LARS HALSKOV OG NIELS FASTRUP (28. oktober 2012). "Pihl & Søns synderegister: Arbejdsulykker og bøder". BT. Arkiveret fra originalen 29. oktober 2012. Hentet 30. november 2012.
 20. ^ a b c Stod bag Operaen og Den Blå Planet: Pihl & Søn går konkurs
 21. ^ Næsten 1000 danskere fyres efter byggekonkurs
 22. ^ Henrik Nordstrøm Mortensen (27. august 2013). "Dansk Byggeri: Pihl-konkurs kan vælte underleverandører omkuld". Ingeniøren. Arkiveret fra originalen 6. september 2013. Hentet 27. august 2013.
 23. ^ Formand: Derfor gik Pihl og Søn konkurs Arkiveret 13. september 2015 hos Wayback Machine, Avisen.dk, 27. august 2013
 24. ^ Peter Simonsen (9. marts 2018). "Hotel d'Angleterre skal betale over 200 mio. kr. i spektakulær sag". Finans.dk.
 25. ^ Pihl får også arbejdsmiljøpris på Söderströmstunneln (Webside ikke længere tilgængelig)
 26. ^ Pihl & Søn genopstår Arkiveret 24. oktober 2018 hos Wayback Machine Licitationen.dk 15. februar 2017

Eksterne henvisninger redigér