Ekstraordinær har oprindelse via fransk extraordinaire fra latin extraordinarius og betyder som er ud over det sædvanlige.

Bruges for eksempel i disse sammenhænge
  • Foreningen afholdt ekstraordinær generalforsamling.
  • Arbejderne fik udbetalt en ekstraordinær månedsløn i bonus.