Elektrisk dipolmoment

Elektrisk dipolmoment er i elektromagnetisme en målestok for separationen af positive og negative ladninger i et system af elektriske ladninger. Denne separation fører til en samlet polarisation, og jo større separationen bliver, desto større bliver det elektriske dipolmoment. Dipolmomenter optræder bl.a. i polære molekyler og dielektriske stoffer der udsættes for elektriske felter. Det sidste eksempel viser, at stoffer godt kan have et dipolmoment, selv om de udadtil er neutralt ladede. Det elektriske dipolmoment bruges også som en tilnærmelse for mere komplicerede ladningsfordelinger, da det giver simplere udtryk og ofte er en god approksimation.

Elektromagnetisme
Elektricitet  Magnetisme

Definition

redigér

I det simpleste tilfælde defineres dipolmomentet   som

 

for et system med en positiv og en negativ elektrisk ladning af størrelse  , hvor   er en vektor der peger fra den positive til den negative ladning. Dipolmomentets størrelse er således direkte proportionelt med både ladningens størrelse og den indbyrdes afstand mellem ladningerne. Man siger, at ladningerne danner en dipol.

For systemer bestående af flere dipoler, kan det totale dipolmoment findes ved vektoraddition:

 

Generel form

redigér

For mere generelle ladningsfordelinger, kan dipolmomentet findes ved at integrere over ladningstætheden ganget med en vektor fra observationspunktet   til ladningspunktet  :

 

For det simple system med to ladninger er dette udtryk ækvivalent med den forrige definition.

Kræfter på dipoler

redigér

En dipol, der placeres i et eksternt elektrisk felt vil mærke et kraftmoment, der forsøger at ensrette dipolens orientation med feltet. For et homogent felt   er kraftmomentet

 

At denne kraft forsøger at ensrette dipolen med feltet er et udtryk for at dette er en tilstand med lavere potentiel energi for dipolen. Den potentielle energi for dipolen er givet ved

 

og det ses at denne energi er lavest når prikproduktet er størst; nemlig når   og   er parallelle.

Elektriske felt af en dipoler

redigér
  Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Dipoler og polarisationstæthed af stoffer

redigér
  Tekst mangler, hjælp os med at skrive teksten

Multipoler og multipol-udviklinger

redigér
 Spire
Denne artikel om fysik er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.