Elektrisk energi (eller elenergi) er en form for energi som knytter sig til positionen af elektrisk ladning i et elektrisk felt. Elektrisk energi er af høj kvalitet i den forstand at den kan omdannes fuldstændigt til andre energiformer via en transducer.

Energi i det elektriske felt redigér

Den potentielle energi der knytter sig til at ladningen Q befinder i punktet A hvor det elektriske potential er UA, er givet ved  .

Hvis ladningen flytter sig fra punkt A til punkt B, er den omsatte energi

 

hvor U betegner spændingsfaldet mellem punkt A og punkt B.

Definitionen af enheden elektronvolt (eV) tager udgangspunkt heri: 1 eV er den energi som omsættes når en elementarladning gennemløber et spændingsfald på 1 V.

Omsat elektrisk energi redigér

I elektriske kredsløb er den effekt hvormed en komponent omsætter elektrisk energi givet ved  , hvor U er spændingsfaldet over komponenten, og I er strømstyrken gennem komponenten. Det følger heraf at man kan beregne den elektriske energi som en komponent omsætter i tiden   vha. formlen  

Elektrisk energi i praksis redigér

Elektrisk energi kan indgå i f.eks.:

Der er mange eksempler på brug af elektrisk energi:

Og et af de helt store eksempler er elforsyningsnettet, som formidler elektrisk energi jorden rundt.

Se også redigér