Elektrisk potential

Det elektriske potential er den potentielle energi pr. ladning i et elektrisk felt. Forskellen i potential mellem to punkter kaldes for spændingen, som spiller en central rolle i elektriske kredsløb.

Definition redigér

Hvis en ladning   har den elektriske potentielle energi   i punktet  , er potentialet   altså givet ved:

 

For et konservativt kraftfelt generelt er kraften   givet ved gradienten til den potentielle energi  :

 

På samme måde er det elektriske felt   den negative gradient til potentialet:

 

Omvendt kan det elektriske potential skrives som integralet af det elektriske felt. [1]

Spænding redigér

  Hovedartikel: Spænding.

I et elektrisk kredsløb bevæger ladninger sig fra et højt potential - genereret af en spændingskilde - til et lavere potential. Forskellen i potential mellem to punkter i kredsløbet kaldes for spændingen  : [1]

 

I såkaldte ohmske modstande kan spændingen relateres til strømstyrken vha. Ohms lov.

Eksempel: Punktladning redigér

  Hovedartikel: Coulombs lov.
 
Potentialet omkring en ladning, når ladningen bliver mindre og mindre. Først er ladningen positiv (rød), men bliver derefter negativ (blå).

I følge Coulombs lov er kraften mellem en ladning   og en ladning   givet ved:

 

hvor   vakuumpermittiviteten

  (Farad pr. meter)

mens   er enhedsvektoren, der går fra ladning   til  . Det elektriske felt omkring   er derfor [2]

 

Følgelig er potentialet altså givet ved integralet:

 

Grænsen   kan vælges frit uden fysisk betydning, men den er her valgt for at potentialet er nul uendeligt langt væk fra  . Integralet af én over afstanden i anden er minus én over afstanden:

 

Én over uendelig er blot nul, så potentialet er derfor givet ved:

 

Det ses, at potentialet som forventet er nul, når afstanden er uendelig stor. Potentialet blevet derimod større og større, jo mindre afstanden bliver. Hvis ladningerne   og   har samme fortegn, vil de altså frastøde hinanden, mens ladninger med forskelligt fortegn tiltrækker hinanden.

Litteraturhenvisninger redigér

  1. ^ a b Demtröder, Wolfgang. "Elektrostatik", Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik (6. udgave), Springer Spektrum. 2002, s. 9-11. ISBN 978-3-642-29943-8.
  2. ^ Demtröder, Wolfgang. "Elektrostatik", Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik (6. udgave), Springer Spektrum. 2002, s. 3-5. ISBN 978-3-642-29943-8.