Elektronvolt (symbol eV) er en måleenhed for energi. Én elektronvolt er mængden af kinetisk energi en fri elektron vinder ved at blive accelereret gennem en elektrostatisk potentialforskel på én volt.

SI-enheden for energi er coulombvolt (C·V), bedre kendt som joule (J), og der gælder

1 eV = 1,602 176 565 × 10-19 J[1]

Den præcise værdi afhænger dog af ladningen af elektronen som skal bestemmes eksperimentelt. Derfor kan nye målinger i fremtiden ændre en anelse på omregningsfaktoren mellem elektronvolt og joule.

I praksis anvendes enheden ofte med præfiks, for eksempel kilo-elektronvolt (keV), mega-elektronvolt (MeV), gigaelektronvolt (GeV) eller teraelektronvolt (TeV).

Elektronvolt som enhed for masse, længde eller tid

redigér

Inden for højenergifysikken regner man ofte med enheder hvor lysets hastighed   og den reducerede Planck-konstant   sættes lig med det enhedsløse tal 1.

I dette system er elektronvolt også en enhed for masse idet der gælder

 

jævnfør formlen E=mc².

Reciprokke elektronvolt (eV-1) er derimod enheden for tid eller længde idet der gælder

 

og

 

Ud fra disse sammenhænge mellem elektronvolt og kilogram, sekund samt meter kan man konstruere enheder for andre fysiske størrelser som potenser af elektronvolt.

Kilder/referencer

redigér
  1. ^ "BIPM - SI Brochure: Units accepted for use with the SI". Arkiveret fra originalen 11. november 2014. Hentet 5. januar 2015.