En ellipsoide er en lukket flade i et 3-dimensionalt rum. Man kan tænke på den som en 3D-analogi til ellipsen, på samme måde som kuglen er det for en cirkel.

Beskrivelse redigér

 
Tri-aksial ellipsoide med forskellige halv-akser a, b og c
 
Omdrejnings-ellipsoide (sfæroide) med to ens halv-akser (a) og en tredje halv-akse (c) som også er symmetriaksen. Ellipsoiden er oblat hvis c er mindre end a, og prolat hvis c større end a.

Standardligningen for en ellipsoide centeret i origo af et Kartesisk koordinatsystem er:

 

Hvor a, b, c er længden af de tre halv-akser målt på hhv. x-, y- og z-aksen.

Undertyper redigér

Man kan underinddele ellipsoiden i fire forskellige tilfælde på baggrund af halv-aksernes indbyrdes længde:

  •  tri-aksial ellipsoide
  •  oblat omdrejningsellipsoide (oblat sfæroide)
  •  prolat omdrejningsellipsoide (prolat sfæroide)
  •   — trivial tilfældet, en kugle


Rumfang redigér

Rumfanget (V) af en ellipsoide er givet ved formlen:

 

Bemærk, at ligningen reduceres til rumfanget for en kugle når alle tre elliptiske radier er ens.

Overfladeareal redigér

Overfladearealet (S) af en generel (tri-aksial) ellipsoide er[1][2]

 
hvor
 

og F(φ,k), E(φ,k) er ukomplette elliptiske integraler af første og anden art respektive. DLMF: §19.2 Definitions Arkiveret 2. december 2012 hos Wayback Machine


For omdrejningsellipsoiden kan udtrykket reduceres til:

 
 

I begge tilfælde kan e betragtes som excentriciteten af den ellipse der fremkommer ved et tværsnit gennem symmetriaksen.


Eksempler på ellipsoidelignende figurer i den virkelige verden redigér


Benævnelser redigér

Matematisk litteratur bruger ofte 'ellipsoide' i stedet for 'tri-aksial ellipsoide'.

Videnskabelig litteratur (især geodæsi) bruger ofte 'ellipsoide' i stedet for 'omdrejningsellipsoide' og benytter kun adjektivet 'tri-aksial' i det generelle tilfælde.

Ældre litteratur bruger 'sfæroide' i stedet for 'omdrejningsellipsoide'.

Ethvert plant snit gennem ellipsoidens centrum giver en ellipse (og en cirkel, hvis snitplanet er vinkelret på en omdrejningsellipsoides symmetriakse).


Ellipsoider i kartografi redigér

Indenfor kartografien benyttes oblate omdrejningsellipsoider, kaldet referenceellipsoider, til at koordinatsætte punkter på Jorden.


Kilder redigér

  1. ^ F. W. J. Olver, D. W. Lozier, R. F. Boisvert, and C. W. Clark, editors, 2010, NIST Handbook of Mathematical Functions (Cambridge University Press), kan findes på nettet DLMF: §19.33 Triaxial Ellipsoids Arkiveret 2. december 2012 hos Wayback Machine (see next reference).
  2. ^ NIST (National Institute of Standards and Technology) på National Institute of Standards and Technology Arkiveret 17. juni 2015 hos Wayback Machine 29. dec. 2012