Erhvervslejernes Landsorganisation

Erhvervslejernes Landsorganisation (ELO) er en forening, der varetager de erhvervsdrivende lejeres interesser over for udlejere, offentlige myndigheder og politikere mv.

Foreningen udpeger de lægdommere, der i erhvervslejesager optræder som sagkyndige i boligretten.

Foreningen blev stiftet i 1980 af advokat Niels Gesner. Den nuværende formand (februar 2010) er Tom Fuglevig. Landssekretær for foreningen er advokat Patrizia Martinelli.

Eksterne kilder og henvisninger

redigér