Erik 2. af Sønderjylland

Hertug af Slesvig

Erik 2. (ca. 128812. marts 1325), den eneste jævnbyrdige og legitime søn af hertug Valdemar 4. Erikssøn, var 1312-1325 hertug af Sønderjylland. Han blev begravet i Slesvig Domkirke i Slesvig by.

Liv og virkeRediger

Han var den første hertug af Abelslægten, der umiddelbart blev arvelig forlenet med Sønderjylland af kongen den 7. juli 1312 ved Warnemünde i Mecklenburg. Forklaringen på dette er, at fyrstendømmet Rostock i 1301-1323 var den danske krones len. Erik ønskede ligeledes at blive forlenet med Langeland efter sin afdøde farbror, Erik Erikssøn Langben (1272-1310), der døde uden at efterlade børn. Kong Erik 6. Menved Erikssøn havde vanskeligheder pga. uroligheder i landet, og derfor afsluttede han i Horsens d. 9. august 1313 et forlig med hertug Erik. På denne måde fik han krongodset i Sønderjylland tilkendt.

Alligevel var der uoverensstemmelser og mæglinger mellem dem næsten hvert år. Erik 2. tog i 1318 Langeland fra Erik Langbens enke, Sophia Burghardsdatter af Querfurt-Rosenburg (død 1325), og efter kong Eriks død i november 1319 kom det til en kortvarig arvestrid mellem Erik 2. og kongens bror Christoffer, der blev valgt til konge i januar 1320. Erik opnåede nu også at blive arvelig forlenet med Langeland, og dermed havde han sikret sit herredømme godt.

FamilieRediger

Erik 2. giftede sig i 1313 med Adelheid Heinrichsdatter af Holsten-Rendsborg (død januar 1350). Sammen fik de sønnen Valdemar, der var mindreårig ved faderens død, og datteren Helvig, der i 1340 blev gift med Valdemar 4. Atterdag.

Kilder/henvisningerRediger

  • Dansk biografisk leksikon, bd. 6, København 1935
  • Diplomatarium Danicum II, 6, nr. 437 (Warnemünde 1312), København 1948
  • Diplomatarium Danicum II, 7, nr. 81 (Horsens 1313), København 1956
  • Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen: "Sønderjylland" og "Slesvig" i Sønderjyllands årbøger 1997, Haderslev u.å.
  • H.V. Gregersen: Slesvig og Holsten indtil 1830, København 1981