Erkendelsesteori

filosofisk disciplin der involverer studiet af viden
(Omdirigeret fra Erkendelsesfilosofi)
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Erkendelsesteori (også kaldet epistemologi) er en gren inden for filosofien, som arbejder med egenskaberne, ophavet og grænserne for menneskelig viden og erkendelse.

Hovedemner redigér

 • Erkendelsens oprindelse: Hvad stammer erkendelsen fra? Hvad er erkendelsen baseret på?
 • Erkendelsens grænser: Hvad kan vi erkende, og hvad kan vi ikke erkende? Kan vi overhovedet sige noget om det, som vi ikke kan erkende?
 • Erkendelsens gyldighed: Hvad forstås der ved sikker viden? Er viden overhovedet mulig?
 • Definitoriske problem. Hvad er viden? Hvordan adskiller den sig fra formodninger? Hvordan adskiller den sig fra psykologisk kognition?
 • Hvad er sandhed? Hvad kendetegner en sand påstand?
 • Kræver viden en absolut begrundelse, eller kan viden være fejlbarlig?

Grundlæggelsesteorier – teorier om erkendelsens grundlag redigér

Teorier om sandhed redigér

 • Korrespondensteorien – sandhed er korrespondens mellem påstand og omverden
 • Intuitionismen – sandhed indses intuitivt
 • Koherænsteorien – sandhed er kohærens imellem påstande i et system

Klassiske problemer redigér

Undergrene af erkendelsesteorien redigér

 • Videnskabsfilosofi er en undergren af erkendelsesteorien, der behandler videnskabelig viden.
 • Logik opfattes af nogen som en undergren af erkendelsesteorien
 • Hermeneutik handler om erkendelse af kulturelle påstande

Se også redigér