Esben Lunde Larsen

dansk politiker
Ambox scales.svgDenne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.

Esben Lunde Larsen (født 14. november 1978sygehuset i Tarm[2]) er en dansk politiker, der blev valgt til Folketinget den 15. september 2011 for Venstre i Ringkøbingkredsen i Vestjyllands Storkreds, og blev efter valget den 18. juni 2015 udnævnt til uddannelses- og forskningsminister.[3][4] Den 29. februar 2016 blev han udvalgt som miljø- og fødevareminister og fiskeriminister. Den 7. august 2017 blev fiskeriområdet flyttet fra Esben Lunde Larsens ressort, i forbindelse med sagen om kvotekongerne, men Lunde Larsen forblev miljø- og fødevareminister.[5][6] Den 1. maj 2018 meldte Esben Lunde Larsen sin afsked som minister.[7] Den 11. april 2018 blev han udnævnt til Kommandør af Dannebrogordenen.[8]

Esben Lunde Larsen
Esben Lunde Larsen met with Acting Deputy Agriculture Secretary Michael Scuse.jpg
Esben Lunde Larsen i september 2016.
Miljø- og fødevareminister[note 1]
Embedsperiode
29. februar 2016 – 2. maj 2018
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Del af Regeringen Løkke Rasmussen II og III
Foregående Eva Kjer Hansen
Efterfulgt af Jakob Ellemann-Jensen
Uddannelses- og forskningsminister
Embedsperiode
28. juni 2015 – 29. februar 2016
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Del af Regeringen Løkke Rasmussen II
Foregående Sofie Carsten Nielsen
Efterfulgt af Ulla Tørnæs
Medlem af Folketinget
valgt i Vestjyllands Storkreds
Nuværende
Overtaget embede
15. september 2011
Valgt ved Folketingsvalget 2011 og 2015
Ordførerskaber Uddannelses- og forskningsordfører (2012-2015)
SU-ordfører (2011-2013)
Udvalgsposter Europaudvalget og Miljøudvalget (2013-2015)
Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udvalget for Landdistrikter og Øer (2011-2015)
Personlige stemmer 10.834 (2015)[1]
Medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Embedsperiode
2006 – 2013
Personlige detaljer
Født Esben Lunde Larsen
14. november 1978 (41 år)
Regionshospitalet Tarm, Danmark
Politisk parti Venstre
Forældre Landmand Knud Helge Larsen
Kontorassistent Anna Grethe Larsen
Uddannelse Erhvervs-ph.d. Københavns Universitet og Grundtvigsk Forum, 2013
Cand.theol., Københavns Universitet, 2008
Beskæftigelse Politisk medarbejder, Venstres folketingsgruppe (2001-2007)
Efterskolelærer, Sædding Efterskole (1998-1999)
Links
Esben Lunde Larsens hjemmeside
Biografi på folketinget.dk Vi bliver nødt til at bruge en a procent-variablerne, ellers brokker wd-modulet sig. Så vi bruger en procent-p her, men gemmer det væk med det span som er rundt om: esben-lunde-larsen. Vi er nemlig kun interesseret i blyanten som bliver indsat uafhængigt at format-parametren. Redigér på Wikidata
Informationen kan være hentet fra Wikidata.

BaggrundRediger

Lunde Larsen er søn af landmand Knud Helge Larsen og kontorassistent Anna Grethe Larsen. Esben Lunde Larsen blev student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm i 1998. Herefter var han 1998-1999 efterskolelærer på Sædding Efterskole, der drives af Luthersk Mission.[9] Lunde Larsen er bosiddende i Hvide Sande.[10]

Lunde Larsen begyndte sin uddannelse på den norske uddannelsesinstitution Misjonshøgskolen i Stavanger og modtog undervisning ved det private teologiske uddannelsessted Dansk Bibel-Institut i perioden 2001-2005, hvorefter han blev cand.theol. ved Københavns Universitet i perioden 2006-2008. Hans speciale blev udgivet i 2009-nummeret af tidsskriftet Nordisk Teologi under titlen Frihedstænkning hos N.F.S. Grundtvig.[11] I 2008 begyndte han på en erhvervs-ph.d. om Grundtvigs frihedsbegreb. Den 14. december 2012 fremførte Esben Lunde Larsen sit ph.d.-forsvar ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, hvilket resulterede i, at han blev tildelt titlen som erhvervs-ph.d.[12] Hans afhandling udgivet i 2013 bar titlen Frihed for Loke saavelsom for Thor: N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv.[13] Lunde Larsens udnævnelse til minister fik flere til nidkært at læse afhandlingen. På et tidspunkt var det den mest downloadede publikation fra Københavns Universitet. I en kronik kritiserede historikeren Henning Tjørnehøj et aspekt ved Lunde Larsens erhvervs-ph.d.-afhandling. Der var tale om fortolkningen af Grundtvigs "folkelighed".[14]

Politisk karriereRediger

Lunde Larsen meldte sig ind i Venstres Ungdom i 1995.[15] Han blev valgt ind i byrådet for Ringkøbing-Skjern Kommune i 2006 og blev i 2010 viceborgmester. I byrådet var Lunde Larsen formand for Videnudvalget og næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget.[12]

Ved folketingsvalget 2011 blev Lunde Larsen valgt ind med 10.183 personlige stemmer.[16] Han blev efter folketingsvalget medlem af Venstres gruppebestyrelse og fik blandt andet posten som Venstres ordfører for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, samt posten som SU-ordfører[12].

Det skabte opmærksomhed, da Lunde Larsen i 2014 udtalte, at han ville omtale en sort person som "neger". Baggrunden for denne udmelding var en sag om slikfirmaet Haribo, der havde fjernet en sliktype, fordi den ansås for racistisk. Lunde Larsen var imod, at man blev påduttet "politisk korrekt tale af smagsdommere".[17]

I 2014 gav Det Frie Forskningsråd 2,5 millioner kroner til et forskningsprojekt om folkeminder på Bornholm. Projektet med titel De Underjordiske og et landskabs temperamenter på Bornholm – en antropologisk analyse af tid, historie og sted på en dansk ø[18] fik i medierne den nedladende betegnelse Krølle-Bølle-forskning. Lunde Larsen kritiserede som Venstres forskningordfører Det Frie Forskningsråds prioritering og kaldte rådet for "verdensfjern" og mente, at med bevillingen til projektet havde rådet "med al tydelighed" vist, at det "administrere[de] for mange midler". Samtidig medgav han dog, at der var et armslængdeprincip.[19]

Uddannelses- og forskningsministerRediger

Ved Folketingsvalget 2015 modtog Lunde Larsen 10.834 personlige stemmer fra Vestjyllands Storkreds og blev dermed genvalgt til Folketinget. Det var som Venstres tredje kredsmandat i Vestjylland.[1] Den 28. juni 2015 blev han præsenteret som uddannelses- og forskningsminister i Regeringen Lars Løkke Rasmussen II.[4]

Som minister stod Lunde Larsen for en spareplan på universiteterne på 8,7 milliarder kroner. Han udtalte da: "Ingen skal bilde mig ind, at de institutioner, der i dag er kornfede, ikke også kan stramme op. Uddannelsesområdet må holde for ligesom andre områder".[20]

PopularitetRediger

Ved en popularitetsmåling i januar 2016 var Esben Lunde Larsen regeringens mindst populære minister.[21]

Problematiske sagerRediger

Esben Lunde Larsen var som minister involveret i en række problematiske sager, hvor sagen om kvotekongerne medførte at statsministeren fratog Esben Lunde Larsen fiskeriområdet, der ellers var lagt under Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagen om mulig inhabilitet med forskningsmidlerRediger

I november 2014 blev der af Forskerforum sået tvivl om Larsens habilitet i forbindelse med den såkaldte forskningsreserven og tildelingen til Center for Grundtvigforskning, hvor han havde været tilknyttet. Sten Bønsing, ekspert i forvaltningsret, mente at sagen var i et grænseområde i henhold til habilitetsregler for den offentlige forvaltning.[22]

Vindmølle-sagenRediger

I november 2015 blev han af Ekstra Bladet anklaget for at have lagt pres på Trafikstyrelsen i en sag om opførelse af vindmøller, hvor han selv og hans familie havde store økonomiske interesser. Indblandingen skete, mens Lunde Larsen var folketingsmedlem, men før han selv kom i regering, mens Magnus Heunicke (S) var trafikminister. Lunde Larsen oplyste ikke, at han selv og hans familie havde økonomiske interesser i sagen.[23][24] Lunde Larsen huskede ikke, om han på noget tidspunkt blev erklæret inhabil i vindmøllesagen, da den blev diskuteret lokalt, mens han fra 2006 til 2013 sad i kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.[25] Ringkøbing-Skjerns kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard vurderede dog, at Lunde Larsen ikke var inhabil i kommunalbestyrelsens behandling af sagen, da den først blev politisk behandlet, efter at Esben Lunde Larsen havde forladt byrådet for at indtage pladsen i Folketinget.[26]

CV-sagenRediger

Den 4. november 2015 blev Lunde Larsen beskyldt for at fuske med sit CV, da han til Folketingets hjemmeside havde oplyst, at han var indskrevet ved Københavns Universitet fra 2001. Men i virkeligheden blev han først optaget i 2006, hvorefter han fik merit-overført 4 år fra den norske Misjonshøgskolen i Stavanger til Danmark, efter et meritoverførelsesforløb som involverede afviste klager til både dekanen og rektoren[27] Ralf Hemmingsen. Efterfølgende rettede han sit officielle CV. [28][29][30]

Ph.d.-plagiatRediger

Den 24. november 2015 anmodede Lunde Larsen Københavns Universitet om at undersøge sin videnskabelige redelighed. Dette skyldtes rygter om plagiering i forbindelse med hans erhvervs-ph.d-afhandling.[31] Ifølge en række eksperter var der fundet eksempler på plagiat i hans afhandling.[32] Københavns Universitet overgav derefter sagen til Praksisudvalget, der fandt 19 tilfælde af plagiat i Esben Lunde Larsens afhandling, men vurderede, at alvoren ikke var tilstrækkelig til at konkludere, at ministeren havde handlet mod reglerne om god videnskabelig praksis.[33] Men dekanen for Det Teologiske Fakultet krævede efterfølgende, at Lunde Larsen indleverede et rettelsesblad til erhvervs-ph.d.-afhandlingen, som redegjorde for de mange sammenfald mellem Lunde Larsens erhvervs-ph.d.-afhandling og hans kandidatspeciale.[34] Vejlederen på Lunde Larsens erhvervs-ph.d.-afhandling indrømmede senere ikke at have vejledt Lunde Larsen i såkaldt selvplagiat og beklagede forløbet.[35]

Plagiat i Christiansborg-taleRediger

Et centralt citat i plagiat-sagen var fra CBS-professor Ove Kaj Pedersens bog Konkurrencestaten, som Lunde Larsen havde brugt i sin konklusion uden kilde. Det samme citat havde Lunde Larsen også tidligere brugt uden kilde i en tale på Christiansborg.[36] I vurderingen fra Københavns Universitets praksisudvalg hed det at brugen af citatet uden kilde var et "stilistisk valg" og derfor ikke alvorligt. En vurdering, som modtog kritik fra den førende plagiat-ekspert Heine Andersen, der tidligere selv havde siddet i praksisudvalget.[37]

Sagen om resistente bakterier og antibiotika til griseRediger

Esben Lunde blev i september 2016 i "Ingeniøren" kritiseret for at fordreje ekspertudsagn fra forskere på DTU om forbruget af antibiotika i dansk svineproduktion, som kan føre til resistente bakterier hos mennesker [38]. Politikken førte også til kritik i "Ekstra Bladet" fra regeringens støtteparti Dansk Folkeparti [39], såvel som i "Ugeskrift for læger" [40].

"Kvote-konge"-sagenRediger

Esben Lunde Larsen beskyldes for at tilbageholde information og på anden måde aktivt og passivt at fastholde de såkaldte kvotekonge fiskeres de facto monopol. Esben Lunde Larsens er valgt i en vestjysk valgkreds og er tidligere lokalpolitiker i Vestjylland og hans uafhængighed i interessekonflikterne drages gentagne gange i tvivl. Sagen stopper da statsministeren fratager Esben Lunde Larsen fiskeriområdet, og flytter det til udenrigsministeriet.

"Økologisk råderum"-sagenRediger

Esben Lunde Larsen anvender begrebet 'Økologisk råderum' i lov 111 for at retfærdiggøre opførelsen af havbrug til fiskeopdræt, især i Kattegat. Miljøorganisationer draget beregninger og konklusioner i tvivl, og det viser sig senere at det omtalte råderum i de videnskabelige rapporter ikke er et nuværende råderum, men et potentielt fremtidigt råderum, som kunne opstå hvis man fortsætter en stram regulering af landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet. Ministeren anklages konkret for at tilbageholde informationer, med formål at fremme vedtagelser som ellers ikke vil kunne opnå flertal. Ministeren anklages også for at forklare øget kvælstofudvaskning med usædvanlig nedbør i de pågældende år, selv om det siden viser sig, at han godt vidste, at udledningsberegningerne allerede var korrigeret for dette forhold. Sagen er indklaget til EU af Dansk Naturfredningsforening og Danmark har fået et såkaldt 'udredningspålæg'.

"Gylle-gate"-sagenRediger

Esben Lunde Larsen mistænkes overordnet for at have tilbageholdt informationer, og i nogle tilfælde at have talt mod bedre vidende, med det formål at skjule at regeringens landbrugspakke er vedtaget på et urigtigt grundlag. Landbrugspakken, som vil tillade landbruget at anvende mere gødning på markerne, er baseret på videnskabelige rapporter, men der er tilsyneladende ikke enighed mellem de involverede forskere. Esben Lunde Larsen mistænkes for aktivt at påvirke hvilke rapporter der bliver offentliggjort hvornår, samt for at lægge pres på især Aarhus Universitet, der årligt modtager knapt 400 mio. kr. for at rådgive ministeriet.

Holdninger til underskriftsindsamlingerRediger

Esben Lunde Larsen har i et samråd omkring den såkaldte CBS-sag sagt at han nægter at modtage underskriftsindsamlinger. Han begrunder det med "- Når jeg som minister ikke modtager underskriftindsamlinger, så er det simpelthen, fordi jeg ikke vil. Jeg vil simpelthen ikke. Og jeg vil ikke af den enkle grund, at skal man så modtage underskriftskriftsindsamlinger, når der er nogen, der har samlet 10 underskrifter ind, eller når der er nogen, der har samlet 10.000 underskrifter ind? Hvem skal man så sige ja eller nej til?", sagde Esben Lunde Larsen.[41][42]

NoterRediger

 1. ^ Indtil 7. august 2017 var Lunde Larsen også fiskeriminister, da fiskeriområdet lå under Fødevareministeriet. Fiskeriområdet blev dog flyttet til Karen Ellemanns ressortområde.

ReferencerRediger

 1. ^ a b "Folketingsvalg torsdag 18. juni 2015". Danmarks Statistik. Hentet 20. juni 2015. 
 2. ^ "Esben Lunde Larsen besøger Radio Max". Radio Max Danmark. 17. august 2015. 
 3. ^ "Danmark har fået en ny regering". Venstre. 28. juni 2015. 
 4. ^ a b Steen A. Jørgenssen (28. juni 2015). "Her er hele Lars Løkkes ministerhold". Jyllandsposten. 
 5. ^ DF om Esben Lunde: Det er en decideret fyring af ministeren dr.dk 7. august 2017
 6. ^ Analyse: Løkke redder Lunde Larsen ud af mulig fyring politiken.dk 7. august 2017
 7. ^ https://www.dr.dk/nyheder/politik/esben-lunde-larsen-stopper-som-minister dr.dk: Esben Lunde Larsen stopper som minister
 8. ^ Kommandørkors til tre ministre, Midtjyllands Avis, 1. maj 2018
 9. ^ Ritzau (28. juni 2015). "BLÅ BOG: En teolog i uddannelsesministeriet". Jyllands-Posten. 
 10. ^ http://esbenlundelarsen.dk/cv/
 11. ^ Frihedstænkning hos N.F.S. Grundtvig | Larsen | Nordisk Teologi
 12. ^ a b c Esben Lunde LarsenFolketingets hjemmeside   
 13. ^ http://curis.ku.dk/ws/files/100984960/Lunde_Larsen_Esben_Frihed_for_Loke_saavelsom_for_Thor_e_bog.pdf
 14. ^ Henning Tjørnehøj (18. november 2015). "Esben Lunde Larsens afhandling om Grundtvig er endnu en pinlighed". Politiken. 
 15. ^ Amalie Kestler (27. december 2012). "'Jeg er jo ikke to mennesker'". Information. 
 16. ^ Valgte kandidater og stedfortrædere – Folketingsvalg torsdag 15. september 2011 – Danmarks Statistik
 17. ^ Haare Sørensen (22. januar 2014). "Folketingsmedlem vil sige 'neger' i protest". Jyllands-Posten. 
 18. ^ "Det Frie Forskningsråd uddeler 9 ph.d-stipendier til gennemførelse uden for universiteterne, oktober 2014". 
 19. ^ Elisabeth Astrup (28. oktober 2014). "V-ordfører: Krøllebølle-forskning er ude af trit med Danmarks behov". Politiken. 
 20. ^ Martin Ejlertsen og Pernille Siegumfeldt (11. september 2015). ""Kornfede" institutioner skal spare milliarder". Magisterbladet. 
 21. ^ Agnete Finnemann Scheel (21. januar 2016). "Popularitet: Denne minister redder Løkke fra at blive nummer chok". MetroXpress. 
 22. ^ "Inhabil? V-ordfører gav penge til eget forskningscenter". Videnskab.dk. 6. november 2014. 
 23. ^ V-minister presser styrelse: Ville sikre sin familie milliongevinst – Ekstra Bladet
 24. ^ Avis: Esben Lunde skjulte interesse i mølleprojekt. DR. Hentet 9/12-2015
 25. ^ Nu svigter CV-ministerens hukommelse: Var du ude eller inde, Esben? – Ekstra Bladet
 26. ^ Esben Lunde var ikke inhabil i byrådet 12. november 2015 dagbladetringskjern.dk
 27. ^ [1]
 28. ^ Esben Lunde snuppet i fusk med sit CV. Forskeren.dk
 29. ^ Taget i fusk: Nu ændrer uddannelsesministeren sit CV
 30. ^ Udannelsesminister taget i CV fusk
 31. ^ Esben Lunde vil have undersøgt sin egen videnskabelige praksis. Politiken
 32. ^ http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/forskningsministeren-beskyldes-phd-plagiat. Hentet d. 29.2.16
 33. ^ Esben Lunde Larsen frifindes i plagiat-sag - Altinget - Alt om politik
 34. ^ Esben Lunde retter sin erhvervs-ph.d.-afhandling efter plagiatsag | Indland/Fyn | Fyens.dk
 35. ^ Pressen og universitetet må tage ved lære af Lunde Larsen-sagen
 36. ^ VIDEO Esben Lunde brugte omstridt citat i Christiansborg-tale | Viden | DR
 37. ^ Jeg bliver meget nedtrykt og dybt bekymret over de holdninger til pressens rolle, som du afslører
 38. ^ [2]
 39. ^ [3]
 40. ^ [4]
 41. ^ Esben Lunde: Derfor modtager jeg ikke underskriftsindsamlinger altinget.dk 2. februar 2017
 42. ^ Esben Lunde afviser indsamlinger: Simpelthen fordi Kristian B. Larsen 3. feb. 2017 på ekstrabladet.dk

Eksterne henvisningerRediger