Færøske lagtingsmedlemmer 1906-1908

Wikimedia liste