Familie- og arveret

Familie- og arveret er den privatretlige juridiske disciplin,[1] som bl.a. omfatter regler for indgåelse af gyldigt ægteskab og bodeling ved skilsmisse. Også fordeling af arv i tilfælde af dødsfald er omfattet af disciplinen.[2] Lægmanden betegner familie- og arveret som familie- og arvejura.[3]

Blandt de relevante retskilderRediger

De to vigtigste typer retskilder er love og retspraksis (præcedens).[4]

 • Til de relevante love hører:[5]

· Adoptionsloven[6]

· Arveloven[7]

· Lov om børns forsørgelse (også kaldet børnebidragsloven)[8]

· Børneloven[9]

· Dødsboskifteloven[10]

· Familieretshusloven[11]

· Forældreansvarsloven[12]

· Ægtefælleloven[13]

· Ægteskabsloven[14]

Retspraksis kan omfatte bl.a. faderskabssager.[17] Domstolsafgørelser kan også vedrøre testamentes gyldighed.[18][19] Retssager om bodeling ved skilsmisse er også relevante.[20][21]

Som eksempel på en relevant domstolsafgørelse kan nævnes U 1984.166/2 H om kompensation til en ugift samlevende ved parforholdets ophør.[22]

Dertil kommer U.1998.1576 H om anfægtelse af faderskab.[23] Endelig findes U 2016.519 H om, hvorvidt et testamente kunne tilsidesættes.[24]

Familie- og arveretlige emnerRediger

Til de familie- og arveretlige spørgsmål hører afklaring om særhæften og særråden mellem ægtefæller;[25] foruden klarlæggelse af særeje[26] eller formuefællesskab og de tre typer testamenter: Notartestamente[27] og vidnetestamente[28] samt nødtestamente.[29] Endvidere er arveafgift også relevant.[30]

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

ReferencerRediger

 1. ^ side 166 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden - metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 2. ^ https://denstoredanske.lex.dk/arveret
 3. ^ https://www.avisen.dk/studerende-vil-afskaffe-arveafgift_4954.aspx
 4. ^ (Godsk Pedersen 2020:453)
 5. ^ https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=lovsamling+jura+1.+%C3%A5r&select_material_type=bibdk_frontpage&op=S%C3%B8g&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-mYQRTO2dpjaclsfNsIR61z-PulhWK3J2p9z5EoMpVlc&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage#content
 6. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/775
 7. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1347
 8. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/773
 9. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/772
 10. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1807
 11. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/766
 12. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1768
 13. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/774
 14. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/771
 15. ^ https://themis.dk/tfa.html
 16. ^ https://learninglaw.dk/fag/familie-og-arveret/3
 17. ^ https://www.rigsarkivet.dk/udforsk/faderskabssager-kom-godt-i-gang/
 18. ^ https://learninglaw.dk/dom/den-gr%C3%A5dige-samlever-tfa-200243v/644
 19. ^ https://forumadvokater.dk/spaendende-hojesteretsdom-om-nodtestamente/
 20. ^ https://jv.dk/artikel/skilt-i-17-%C3%A5r-og-ingen-bodeling
 21. ^ https://www.sn.dk/gentofte-kommune/bilen-skal-med-ind-i-boet/
 22. ^ https://learninglaw.dk/dom/kompensation-ifm-ugifte-samlevende-u-19841662-h/1332
 23. ^ https://themis.dk/synopsis/docs/Nyheder_i_familieret_1998.html
 24. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BugGaysxDI4J:https://www.jurabibliotek.dk/previewpdf/book/9788771980837/book-part-9788771980837-sec20.xml%3FpdfJsInlineViewToken%3D31530448%26inlineView%3Dtrue&cd=4&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b-d
 25. ^ https://www.studocu.com/da/document/kobenhavns-universitet/familie-og-arveret/domsliste-familie-arveret/6908377
 26. ^ https://www.domstol.dk/alle-emner/doedsfald-og-arv/arv-og-testamente/
 27. ^ https://www.domstol.dk/alle-emner/notar/notar-testamente/
 28. ^ https://www.dittestamente.dk/brevkasse_jura/
 29. ^ https://wtc-law.dk/tre-typer-testamenter/
 30. ^ https://homannlaw.dk/artikel/doedsboer-bobestyrer-testamenter-og-arv/
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.