Faresymbol

Et faresymbol er et piktogram, som sammen med en advarselstekst giver information om farligheden af fx et kemikalie.

Yderligere information for omgangen med kemikalier kan findes ved hjælp af R- og S-sætninger.

FaresymbolerRediger

Faresymbolerne er opdelt i 3 grupper:

Brandfare Sundhedsfare Miljøfare
E Eksplosionsfarlig T+ Meget giftig N Miljøfarlig
F+ Yderst brandfarlig T Giftig
F Meget brandfarlig C Ætsende
O Brandnærende Xn Sundhedsskadelig Xi Lokalirriterende

Oversigt over faresymbolerRediger

Nedenstående er en oversigt over faresymboler benyttet indtil 2017:

Faresymbol
Farebetegnelse
Kendingsbogstaver Eksempler
E Trotyl, pikrinsyre, nitroglycerin
  Meget brandfarlig
F+ Brint, acetylen
  Brandfarlig
F Etanol, acetone, benzin
O Ilt, kaliumnitrat, hydrogenperoxid
N Mineralsk terpentin
T Trotyl, bariumklorid, blydioxid, metanol
  Meget giftig
T+ Nikotin, blåsyre
  Sundhedsskadelig
Xn Koffein, ethanal, metylenklorid
  Lokalirriterende
Xi Klorin, brun sæbe
C Afløbsrens, natriumhydroxid (kaustisk soda), saltsyre, klor

Eksterne henvisningerRediger