Åbn hovedmenuen

Et faresymbol er et piktogram, som sammen med en advarselstekst giver information om farligheden af fx et kemikalie.

Yderligere information for omgangen med kemikalier kan findes ved hjælp af R- og S-sætninger.

FaresymbolerRediger

Faresymbolerne er opdelt i 3 grupper:

Brandfare Sundhedsfare Miljøfare
E Eksplosionsfarlig T+ Meget giftig N Miljøfarlig
F+ Yderst brandfarlig T Giftig
F Meget brandfarlig C Ætsende
O Brandnærende Xn Sundhedsskadelig Xi Lokalirriterende

Oversigt over faresymbolerRediger

Nedenstående er en oversigt over faresymboler benyttet indtil 2017:

Faresymbol
Farebetegnelse
Kendingsbogstaver Eksempler
E Trotyl, pikrinsyre, nitroglycerin
  Meget brandfarlig
F+ Brint, acetylen
  Brandfarlig
F Etanol, acetone, benzin
O Ilt, kaliumnitrat, hydrogenperoxid
N Mineralsk terpentin
T Trotyl, bariumklorid, blydioxid, metanol
  Meget giftig
T+ Nikotin, blåsyre
  Sundhedsskadelig
Xn Koffein, ethanal, metylenklorid
  Lokalirriterende
Xi Klorin, brun sæbe
C Afløbsrens, natriumhydroxid (kaustisk soda), saltsyre, klor

Eksterne henvisningerRediger