Fikspunkt

Et højdefikspunkt er et fast og stabilt punkt i terrænet, som er markeret ved et indstøbt anker, der bærer Kort- og Matrikelstyrelsens (KMS) mærke. Mærket kan være trekantet som på billedet, man der kan også være andre typer, fra 2011 anvendes en krone sammen med bogstaverne KMS. Koten på toppen af fikspunktet opmåles præcist og noteres på listen over samtlige danske punkter. Tabellen og punkterne kan skaffes (mod betaling via Valdemar Arkiveret 2. april 2012 hos Wayback Machine) hos KMS, og de bruges ved lokale opmålingsopgaver, nivellementer osv.

Nyopsat højdefikspunkt i Beder.
Nyt fikspunktanker, hos KMS før indmuring.
Trigonometrisk målefikspunkt fra toppen af JernhattenDjursland.
Fikspunkt i Klitmøller.