Fingerlængdeforholdet

Fingerlængdeforholdet (også kaldet digit ratio) er forholdet mellem længden af forskellige fingre målt fra hvor den enkelte finger er fæstet til hånden og til fingerspidsen.[1] Det er af visse forskere hævdet, at særlig forholdet mellem to fingre, pegefingeren (2. finger) og ringfingeren (4. finger) bestemmes af størrelsen af den mængde af androgen, eksempelvis testosteron, som personen har været udsat for under fosterstadiet i kvindens livmoder, og at dette forhold kan anvendes som en grov målestok for androgen påvirkningen før fødslen. Et lavt forhold mellem længden af pegefinger og ringfinger peger på, at fosteret har været udsat for større mængder androgen i fosterstadiet.[2][3] Forholdet mellem pege- og ringfinger (2. og 4. finger) benævnes også 2D:4D ratio efter engelsk, hvor 'D' står for "digit". Forholdet beregnes ved at dividere længden af pegefingeren med ringfingerens længde. En pegefinger, der er længere end ringfingeren, giver et forhold på mere end 1, og en længere ringfinger giver et forhold på under 1.

Hånd hvor pegefingeren er kortere end ringfingeren, hvilket givet et lavt fingerlængdeforhold, hvilket tyder på en påvirkning af et højt testosteronindhold i livmoderen.

Fingerlængdeforholdet er en seksuel dimorfi: selvom pegefingeren typisk er kortere hos både mænd og kvinder, er forskellen på længden af de to fingre statistisk større hos mænd end hos kvinder.,[4]

En række studier har vist, at der er en sammenhæng mellem fingerlængdeforholdet og forskellige fysiske og adfærdsmæssige træk.[5]

Historisk forskning i 2D:4D redigér

Den omstændighed, at flere mænd end kvinder har længere ringfinger end pegefinger er angivet i den videnskabelige litteratur flere gange i slutningen af 1800-tallet.[6][7] Et tilsvarende studie blev foretaget i 1930, der udviste statistisk signifikante forskelle blandt en population på 201 mænd og 109 kvinder,[8] men herefter forløb en periode, hvor sammenhængen mellem køn og 2D:4D ratio enten blev glemt eller ignoreret.

I 1983 offentliggjorde Dr Glenn Wilson fra King's College i London resultaterne af en undersøgelse af sammenhængen mellem kvinders selvsikkerhed og deres 2D:4D ratio.[9] Dette var den første videnskabelige undersøgelse af sammenhængen mellem 2D:4D ratioen og adfærd indenfor det samme køn.[10] Wilson foreslog, at skelettets struktur og personligheden blev påvirket samtidig af niveauerne af kønshormon i kvindens livmoder under graviditeten.[9] I 1998 rapporterede John T. Manning og kolleger, at kønsforskelle i 2D:4D rationen var til stede hos børn i toårs-alderen[11] og fremsatte den teori, at pegefinderen var en markør for påvirkningen af kønshormoner i fostertilstanden. Herefter tog forskning i emnet fart flere steder i verden.

I en artikel i 2011 skrevet af Zhengui Zheng og Martin J. Cohn blev anført "2D:4D ratioen hos mus styres af balancen mellem signalstofferne for androgen og estrogen i en forholdsvist snæver tidsperiode, hvor fingrene udvikles"[12] Dannelsen af fingre hos mennesker sker i livmoderen omkring uge 13 og forholdet mellem knoglernes længde på dette fosterstade ligger fast i resten af individets liv.[13] Mængden af androgener på dette tidspunkt i fosteret udvikling - hvilken mængde anses at være seksuelt dimorfisk - afgør hvor hurtigt ringfingeren vokser, hvilket kan påvises ved at analysere 2D:4D-forholdet mellem tve-æggede tvillinger af forskelligt køn, hvor det kvindelige foster udsættes for overskydende androgener fra broderen i livmoderen, og derved opnår et væsentlig lavere 2D:4D-forhold.[14]

Der er dog ikke nogen korrelation mellem niveauerne af kønshormon hos voksne mennesker og disse fingerlængdeforhold,[15] hvilket tyder på, at det alene er påvirkningen i livmoderen, der forårsager dette fænomen.

Et større problem i forskningen om emner er, at der i litteraturen er modstridende oplysninger om, hvorvidt niveauet af testosteron i voksne kan forudsiges af fingerlængdeforholdet,[15] men mandlige fænotyper, der stereotypisk tillægges testosteronniveauer er blevet konstateret at have sammenhæng med fingerlængdeforholdet.

Statistisk fordeling af fingerlængdeforholdet redigér

 
Visualisering af den statistiske variation: Mænd (blå), kvinder (grøn) og den samledee befolkning (rød). Baseret på en population ved University of Alberta forudsat normalfordeling.

Fra en undersøgelse af 136 mænd og 137 kvinder ved University of Alberta:[16]

 • Mænd: Gennemsnit 0.947, standardafvigelse 0,029.
 • Kvinder: Gennemsnit 0,965, standardafvigelse 0,026.

Lægges en normalfordeling til grund, fører ovennævnte til et 95% forventeligt interval for 2D:4D ratio på 0,889-1,005 for mænd og 0,913-1,017 for kvinder.

Evidens for androgene effekter på fingerlængdeforholdet redigér

Kvinder med adrenogenitalt syndrom (AGS), der resulterer i forhøjede niveauer af androgener før fødslen, har gennemsnitligt et lavere og mere maskulint fingerlængdeforhold.[17][18][19] Andre mulige fysiologiske effekter omfatter en forstørret clitoris og kort vagina.[20] Mænd med AGS har gennemsnitligt et mere maskulint (lavere) fingerlængdeforhold end kontrolgruppen,[17][18] hvilket også indikerer, at androger i forstertilstanden påvirker fingerlængdeforholdet.[21][22][23]

Fingerlængdeforholdet hos mænd med Klinefelters syndrom, der har en reduceret produktion af testosteron, er højere (mere feminin) end deres fædre og andre kontrolgruper.[24]

Fingerlængdeforholdet har sammenhæng med den genetiske variation i genet for den androgene receptor.[25] Mænd med gener, der producerer androgene receptorer, der er mindre sensitive overfor testosteron, har større, mere feminint, fingerlængdeforhold. Det er dog ikke alle studier, der bekræfter denne sammenhæng.[26][27] Kønsforskellen i fingerlængdeforholdet har ingen sammenhæng med Y-kromosomet.[28]

Kønsforskellen i fingerlængdeforholdet hos mennesker er til stede inden fødslen,[29][30] hvilket udelukker at miljø har indflydelse på udviklingen af fingerlængdeforholdet under opvæksten. Der er dokumentation for, at udviklingen af fingerlængdeforholdet reflekterer i hvilket omfang fosteret har været udsat for testosteron.[31] Flere studier har påvist en arvelig sammenhæng i fingerlængdeforholdet.[32][33]

Geografisk og etnisk variation i fingerlængdeforholdet redigér

Manning og dennes kollger har påvist, at der er en betydelige variation af fingerlængdeforholdet mellem forskellige etniske grupper. Manning konstaterede, at hankinesiske børn havde de højeste værdier af forholdet mellem længden af pege- og ringfinger (0.954±−0.032), fulgt af berbere (0.950±0.033) og at børn fra Jamaica havde det laveste forhold (0.935±0.035).[34][35][36] Denne variation er langt større end forskellen mellem kønnene; med Mannings ord er der "større forskel mellem en polak og en finne end mellem mænd og kvinder."[37]

Sammenhæng mellem fingerlængdeforholdet og karakteregenskaber redigér

Forskellige forskere har hævdet en mulig sammenhæng mellem fingerlængdeforholdet og helbred, opførsel og endog seksualitet i menneskets voksne liv. Nedenfor er en liste over en række egenskaber, hvor der enten er blevet påvist eller indikeret en sammenhæng med fingerlængdeforholdet.

Lavt fingerlængdeforhold

Højt fingerlængeforhold

Fysiologi og sygdom
 • Færre antal sædceller[41]
 • Forøget risiko for hjertesygdomme hos mænd[42]
 • Forøget risiko for overvægt og metabolisk syndrom hos mænd[43]
 • Reduceret risiko for prostatacencer[44]
 • Reduceret fødselsvægt blandt drenge[45][46]
 • Forøgelse af reproduktiv succes hos kvinder.[40]
Psykologiske forstyrrelser
Fysisk og konkurrerende adfærd Forøgelse af aggressiv adfærd under sportsudøvelse.[62]
 • Reduceret præstationsniveau ved sportsudøvelse[63]
 • Reduceret evne til aktiehandel[64]
Kognition og personlighed
 • Forhøjet forekomst af overtro og tro på paranormale fænomener hos mænd med højere fingerlængdeforhold.[75]
 • Højere eksamensresultater hos mandlige studerende[76][77]
 • Højere niveau af neuroticisme hos begge køn[78]
 • Forøget sproglige kompetencer for begge køn.[38]
 • Forøget evne til visuel genkendelse hos kvinder.[79]
Ledelse
Sanseevne
Seksuel orientering
 • Seksuel præference for mere maskuline mænd blandt kvinder[85] og homoseksuelle mænd[98] med højt fingerlængdeforhold.
 • Lesbiske med højt fingerlængdeforhold er oftere femme og sjældnere butch.[87][99] Kvindelige tvillinger med forskellig seksuel orientering viser samme sammenhæng.[89][100]
 • Homoseksualitet blandt mænd ifølge nogle studier.[88][96][101] Andre undersøgelser hævder det modsatte; nogle viser at fingerlængdeforholdet ikke spiller nogen rolle.[86][93][94][95][102][90][92][97][103][104]

Fingerlængeforholdet og udvikling redigér

Der er en vis evidens for, at fingerlængdeforholdet tillige er indikativt for mennesket udvikling og vækst.[105] Ligeledes har studier vist en sammenhæng mellem fingerlængdeforholdet og ansigtsformer, der indikerer, at påvirkningen af testosteron i fostertilstanden har betydning for ansigtets udseende. Påvirkning af kønshormoner virker forskelligt på de enkelte, men kønhormoner, der påvirker fingerlængdeforholdet viser et mønster for ansigtets udvikling.[106][107] Fink et al. (2004) påviste, at mænd med lavt (indikation for høj testosteronpåvirkning) og kvinder med højt (indikation for høj østrogenpåvirkning) fingerlængdeforhold udviser større grader af ansigtssymmetri.[108]

Se også redigér

Referencer redigér

 1. ^ T M Mayhew; L Gillam; R McDonald; F J P Ebling (november 2007). "Human 2D (index) and 4D (ring) digit lengths: their variation and relationships during the menstrual cycle". Journal of Anatomy. 211 (5): 630-638. doi:10.1111/j.1469-7580.2007.00801.x. PMC 2375787. PMID 17764524.
 2. ^ Zheng, Zhengui; Cohn, Martin J. (2011-09-27). "Developmental basis of sexually dimorphic digit ratios". Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (39): 16289-16294. doi:10.1073/pnas.1108312108. ISSN 0027-8424. PMC 3182741. PMID 21896736. Arkiveret fra originalen 20. november 2017. Hentet 28. september 2017.
 3. ^ Hönekopp, Johannes; Bartholdt, Luise; Beier, Lothar; Liebert, Andreas (2007-01-01). "Second to fourth digit length ratio (2D:4D) and adult sex hormone levels: New data and a meta-analytic review". Psychoneuroendocrinology. 32 (4): 313-21. doi:10.1016/j.psyneuen.2007.01.007. PMID 17400395. Arkiveret fra originalen 28. juni 2018. Hentet 28. september 2017.
 4. ^ Manning, John T. (2002-01-01). Digit Ratio: A Pointer to Fertility, Behavior, and Health. Rutgers University Press. ISBN 9780813530307. Arkiveret fra originalen 16. december 2017. Hentet 28. september 2017.
 5. ^ Wlodarski, R.; Manning, J.; Dunbar, R. I. M. (4. februar 2015). "Stay or stray? Evidence for alternative mating strategy phenotypes in both men and women". Biology Letters. 11 (2): 20140977-20140977. doi:10.1098/rsbl.2014.0977.
 6. ^ Ecker A (1875). "Einige Bemerkungen über einen Schwankenden Charakter in den Hand des Menschen (Enkelte bemærkninger om forskelligheder i menneskets hånd)". Archiv für Anthropologie. 8: 68-74.
 7. ^ Baker F (1888). "Anthropological notes on the human hand". The American Anthropologist. 1: 51-75. doi:10.1525/aa.1888.1.1.02a00040.
 8. ^ George R (1930). "Human finger types". Anatomical Record. 46 (2): 199-204. doi:10.1002/ar.1090460210.
 9. ^ a b c Wilson, Glenn D. (1983). "Finger-length as an index of assertiveness in women". Personality and Individual Differences. 4 (1): 111-2. doi:10.1016/0191-8869(83)90061-2.
 10. ^ Wilson, G. (2010). "Fingers to feminism: The rise of 2D:4D". Quarterly Review. 4: 25-32.
 11. ^ Manning JT, Scutt D, Wilson J, Lewis-Jones DI; Scutt; Wilson; Lewis-Jones (1998). "The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone and oestrogen". Hum Reprod. 13 (11): 3000-3004. doi:10.1093/humrep/13.11.3000. PMID 9853845.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 12. ^ "the 2D:4D ratio in mice is controlled by the balance of androgen to estrogen signaling during a narrow window of digit development." Zhengui Z., Cohn M. J.; Cohn (2011). "Developmental basis of sexually dimorphic digit ratios". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (39): 16289-16294. doi:10.1073/pnas.1108312108. PMC 3182741. PMID 21896736.
 13. ^ Garn S. M., Burdi A. R., Babler W. J., Stinson S.; Burdi; Babler; Stinson (1975). "Early prenatal attainment of adult metacarpal-phalangeal rankings and proportions". American Journal of Physical Anthropology. 43 (3): 327-332. doi:10.1002/ajpa.1330430305. PMID 1211429.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 14. ^ van Anders SM, Vernon PA, Wilbur CJ; Vernon; Wilbur (2006). "Finger-length ratios show evidence of prenatal hormone-transfer between opposite-sex twins". Hormones and Behavior. 49 (3): 315-9. doi:10.1016/j.yhbeh.2005.08.003. PMID 16143332.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 15. ^ a b Hönekopp Johannes, Bartholdt Luise, Beier Lothar, Liebert Andreas; Bartholdt; Beier; Liebert (2007). "Second to fourth digit length ratio (2D:4D) and adult sex hormone levels: New data and a meta-analytic review". Psychoneuroendocrinology. 32 (4): 313-321. doi:10.1016/j.psyneuen.2007.01.007. PMID 17400395.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 16. ^ a b Bailey AA, Hurd PL; Hurd (marts 2005). "Finger length ratio (2D:4D) correlates with physical aggression in men but not in women". Biological Psychology. 68 (3): 215-22. doi:10.1016/j.biopsycho.2004.05.001. PMID 15620791. Arkiveret fra originalen 29. september 2017. Hentet 28. september 2017. Lay summaryLiveScience (2. marts 2005). {{cite journal}}: Skabelonen anvender en forældet parameter |lay-source= (hjælp)
 17. ^ a b Brown WM, Hines M, Fane BA, Breedlove SM; Hines; Fane; Breedlove (december 2002). "Masculinized finger length patterns in human males and females with congenital adrenal hyperplasia" (PDF). Hormones and Behavior. 42 (4): 380-6. doi:10.1006/hbeh.2002.1830. PMID 12488105. Arkiveret (PDF) fra originalen 8. august 2017. Hentet 28. september 2017.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 18. ^ a b Okten A, Kalyoncu M, Yariş N; Kalyoncu; Yariş (december 2002). "The ratio of second- and fourth-digit lengths and congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency". Early Human Development. 70 (1-2): 47-54. doi:10.1016/S0378-3782(02)00073-7. PMID 12441204.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 19. ^ Ciumas C, Lindén Hirschberg A, Savic I.; Lindén Hirschberg; Savic (2009). "High fetal testosterone and sexually dimorphic cerebral networks in females". Cereb Cortex. 19 (5): 1164-72. doi:10.1093/cercor/bhn160. PMID 18854582. Arkiveret fra originalen 4. september 2015. Hentet 28. september 2017.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 20. ^ Richard D. McAnulty, M. Michele Burnette (2006) Sex and sexuality, Volume 1 Arkiveret 20. januar 2017 hos Wayback Machine, Greenwood Publishing Group, p.165
 21. ^ Pang S, Levine LS, Cederqvist LL, Fuentes M, Riccardi VM,Holcombe JH, Nitowsky HM, Sachs G, Anderson CE, Duchon MA,Owens R, Merkatz I, New MI; Levine; Cederqvist; Fuentes; Riccardi; Holcombe; Nitowsky; Sachs; Anderson; Duchon; Owens; Merkatz; New (1980). "Amniotic fluid concentrations of delta5 and delta4 steroids in fetuses with congenital adrenal hyperplasia". J Clin Endocrinol Metab. 51 (2): 223-229. doi:10.1210/jcem-51-2-223. PMID 6447160.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 22. ^ Dorr, H. G.; Sippell, W. G. (1993). "Prenatal dexamethasone treatment in pregnancies at risk for congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency: Effect on midgestational amniotic fluid steroid levels". J. Clin. Endocrinol. Metab. 76 (1): 117-120. doi:10.1210/jc.76.1.117. PMID 8421074.
 23. ^ LWudy, S. A., Dorr, H. G., Solleder, C., Djalali, M., and Homoki, J. (1999). "Profiling steroid hormones in amniotic fluid of midpregnancy by routine stable isotope dilution/gas chromatography mass spectrometry: Reference values and concentrations in fetuses at risk for 21-hydroxylase deficiency". J. Clin. Endocrinol. Metab. 84 (8): 2724-2728. doi:10.1210/jc.84.8.2724. PMID 10443667.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 24. ^ Manning JT, Kilduff LP, Trivers R; Kilduff; Trivers (2013). "Digit ratio (2D:4D) in Klinefelter's syndrome". Andrology. 1 (1): 94-99. doi:10.1111/j.2047-2927.2012.00013.x. PMID 23258636.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 25. ^ Manning, John T.; Bundred, Peter E.; Newton, Darren J.; Flanagan, Brian F. (2003). "The second to fourth digit ratio and variation in the androgen receptor gene". Evolution and Human Behavior. 24 (6): 399-405. doi:10.1016/S1090-5138(03)00052-7.
 26. ^ Hampson E, Sankar JS; Hampson (2012). "Re-examining the Manning hypothesis: androgen receptor polymorphism and the 2D:4D ratio". Evol Hum Behav. 33 (4): 557-561. doi:10.1016/j.genm.2012.05.001. PMID 22728214.
 27. ^ Crabbe P, Bogaert V, De Bacquer D, Goemaere S, Zmierczak H, Kaufman JM.; Bogaert; De Bacquer; Goemaere; Zmierczak; Kaufman (2007). "Part of the interindividual variation in serum testosterone levels in healthy men reflects differences in androgen sensitivity and feedback set point: contribution of the androgen receptor polyglutamine tract polymorphism". J Clin Endocrinol Metab. 92 (9): 3604-10. doi:10.1210/jc.2007-0117. PMID 17579205.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 28. ^ Berenbaum SA, Bryk KK, Nowak N, Quigley CA, Moffat S; Bryk; Nowak; Quigley; Moffat (november 2009). "Fingers as a Marker of Prenatal Androgen Exposure". Endocrinology. 150 (11): 5119-24. doi:10.1210/en.2009-0774. PMC 2775980. PMID 19819951.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 29. ^ Malas MA, Dogan S, Evcil EH, Desdicioglu K.; Dogan; Evcil; Desdicioglu (2006). "Fetal development of the hand, digits and digit ratio (2D:4D)". Early Hum Dev. 82 (7): 469-475. doi:10.1016/j.earlhumdev.2005.12.002. PMID 16473482.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 30. ^ Galis F, Ten Broek CM, Van Dongen S, Wijnaendts LC; Ten Broek; Van Dongen; Wijnaendts (2009). "Sexual Dimorphism in the Prenatal Digit Ratio (2D:4D)". Arch Sex Behav. 38 (1): 57-62. doi:10.1007/s10508-009-9485-7. PMC 2811245. PMID 19301112.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 31. ^ McIntyre MH (2006). "The use of digit ratios as markers for perinatal androgen action". Reproductive Biology and Endocrinology. 4: 10. doi:10.1186/1477-7827-4-10. PMC 1409789. PMID 16504142.
 32. ^ Paul SN, Kato BS, Hunkin JL, Vivekanandan S, Spector TD; Kato; Hunkin; Vivekanandan; Spector (december 2006). "The Big Finger: the second to fourth digit ratio is a predictor of sporting ability in women". British Journal of Sports Medicine. 40 (12): 981-3. doi:10.1136/bjsm.2006.027193. PMC 2577466. PMID 17008344.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 33. ^ Gobrogge, K.L., S.M.Breedlove & K.L.Klump; Breedlove; Klump (2008). "Genetic and environmental influences on 2d:4d finger length ratios: a study of monozygotic and dizygotic male and female twins". Archives of Sexual Behavior. 37 (1): 112-118. doi:10.1007/s10508-007-9272-2. PMID 18074216.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 34. ^ Manning, J. T.; Barley, L.; Walton, J.; et al. (maj 2000). "The 2nd:4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences, and reproductive success. evidence for sexually antagonistic genes?". Evolution and Human Behavior. 21 (3): 163-183. doi:10.1016/S1090-5138(00)00029-5. PMID 10828555.
 35. ^ Manning JT, Stewart A, Bundred PE, Trivers RL; Stewart; Bundred; Trivers (november 2004). "Sex and ethnic differences in 2nd to 4th digit ratio of children". Early Human Development. 80 (2): 161-8. doi:10.1016/j.earlhumdev.2004.06.004. PMID 15500996.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 36. ^ Lutchmaya S., Baron-Cohen S., Raggatt P., Knickmeyer R., Manning J. T.; Baron-Cohen; Raggatt; Knickmeyer; Manning (2004). "2nd To 4th Digit Ratios, Fetal Testosterone and Estradiol". Early human development. 77 (1-2): 23-8. doi:10.1016/j.earlhumdev.2003.12.002. PMID 15113628.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 37. ^ Terrance, J.; Williams, Michelle E. Pepitone, Scott E. Christensen, Bradley M. Cooke, Andrew D. Huberman, Nicholas J. Breedlove, Tessa J. Breedlove, Cynthia L. Jordan and S. Marc Breedlove (30. marts 2000). "Finger-length ratios and sexual orientation". Nature. 404 (6777): 455-456. doi:10.1038/35006555. PMID 10761903. Arkiveret fra originalen 3. juli 2017. Hentet 28. september 2017.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link), available on-line at "Finger-length ratios and sexual orientation". University of Nebraska-Lincoln. Arkiveret fra originalen 28. december 2011. Hentet 28. september 2017. (quoted from New Scientist)
 38. ^ a b c Manning, John T. (2002). Digit Ratio: A Pointer To Fertility, Behavior And Health. New Brunswick: Rutger University Press. s. 65–68. ISBN 0813530296.
 39. ^ Sudhakar, Hanumanthaiah Honnamachanahalli; Manjunatha, Revanna; Madhusudhana, Heragu Rangegowda (2015-05-01). "Relationship Between Second to Fourth Digit Ratios and Benign Prostatic Hyperplasia in Aging Men". Journal of Clinical and Diagnostic Research. 9 (5): PC01-PC03. doi:10.7860/JCDR/2015/11992.5937. ISSN 2249-782X. PMC 4484107. PMID 26155515.
 40. ^ a b Manning, J. T.; Barley, L.; Walton, J.; Lewis-Jones, D. I.; Trivers, R. L.; Singh, D.; Thornhill, R.; Rohde, P.; Bereczkei, T. (2000-05-01). "The 2nd:4th digit ratio, sexual dimorphism, population differences, and reproductive success: evidence for sexually antagonistic genes?". Evolution and Human Behavior. 21 (3): 163-183. doi:10.1016/S1090-5138(00)00029-5. PMID 10828555. Arkiveret fra originalen 7. november 2015. Hentet 2. oktober 2017.
 41. ^ Manning JT, Scutt D, Wilson J, Lewis-Jones DI; Scutt; Wilson; Lewis-Jones (november 1998). "The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone and oestrogen". Human Reproduction. 13 (11): 3000-4. doi:10.1093/humrep/13.11.3000. PMID 9853845.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 42. ^ Manning JT, Bundred PE (2001). "The ratio of second to fourth digit length and age at first myocardial infarction in men: a link with testosterone?". British Journal of Cardiology. 8 (12): 720-3. ISSN 0969-6113.
 43. ^ Fink B, Manning JT, Neave N; Manning; Neave (april 2006). "The 2nd-4th digit ratio (2D:4D) and neck circumference: implications for risk factors in coronary heart disease". International Journal of Obesity. 30 (4): 711-4. doi:10.1038/sj.ijo.0803154. PMID 16261185.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 44. ^ Walsh, Fergus (1. december 2010). "Index finger length prostate cancer clue". BBC News. Arkiveret fra originalen 1. december 2010. Hentet 1. december 2010.
 45. ^ Ronalds G, Phillips DIW, Godfrey KM, Manning JT. The ratio of second to fourth digit lengths: a marker of impaired fetal growth? Early Hum. Dev. 2002;68:21–6.
 46. ^ Klimek M, Galbarczyk A, Nenko I, Alvarado LC, Jasienska G.; Galbarczyk; Nenko; Alvarado; Jasienska (2014). "Digit ratio (2D:4D)as an indicator of body size, testosterone concentration and number of children in human males". Ann Hum Biol. 41: 1. doi:10.3109/03014460.2014.902993. PMID 24766144.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 47. ^ McFadden, D., Westhafer, J.G., Pasanen, E.G., Carlson, C.L., and Tucker, D.M. (2005). "Physiological evidence of hypermasculinization in boys with the inattentive subtype of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)". Clinical Neuroscience Research. 5 (5-6): 233-245. doi:10.1016/j.cnr.2005.09.004.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 48. ^ Stevenson JC, Everson PM, Williams DC, Hipskind G, Grimes M, Mahoney ER.; Everson; Williams; Hipskind; Grimes; Mahoney (2007). "Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms and digit ratios in a college sample". Am J Hum Biol. 19 (1): 41-50. doi:10.1002/ajhb.20571. PMID 17160985.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 49. ^ Martel, M.M, K.L.Gobrogge, S.M.Breedlove & J.T.Nigg; Gobrogge; Breedlove; Nigg (2008). "Masculinized Finger-Length Ratios of Boys, but Not Girls, Are Associated With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder". Behavioral Neuroscience. 122 (2): 273-281. doi:10.1037/0735-7044.122.2.273. PMC 2902868. PMID 18410167.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 50. ^ Martel, M.M. (2009). "Conscientiousness as a mediator of the association between masculinized finger-length ratios and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)". J Child Psychol Psychiatry. 50 (7): 790–798. doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02065.x. PMID 19298468.
 51. ^ Manning JT, Baron-Cohen S, Wheelwright S, Sanders G; Baron-Cohen; Wheelwright; Sanders (marts 2001). "The 2nd to 4th digit ratio and autism". Developmental Medicine and Child Neurology. 43 (3): 160-4. doi:10.1017/S0012162201000317. PMID 11263685.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 52. ^ a b Quinton, Stephanie Jane; Smith, April Rose; Joiner, Thomas (2011-09-01). "The 2nd to 4th digit ratio (2D:4D) and eating disorder diagnosis in women". Personality and Individual Differences. 51 (4): 402-405. doi:10.1016/j.paid.2010.07.024. ISSN 0191-8869. PMC 3134962. PMID 21765573.
 53. ^ a b Quinton, Stephanie Jane; Smith, April Rose; Joiner, Thomas (2011-09-01). "The 2 to 4 digit ratio (2D:4D) and eating disorder diagnosis in women". Personality and Individual Differences. 51 (4): 402-405. doi:10.1016/j.paid.2010.07.024. ISSN 0191-8869. PMC 3134962. PMID 21765573. Arkiveret fra originalen 12. november 2017. Hentet 2. oktober 2017.
 54. ^ a b Carré, Justin M.; Ortiz, Triana L.; Labine, Brandy; Moreau, Benjamin J. P.; Viding, Essi; Neumann, Craig S.; Goldfarb, Bernard (2015-12-01). "Digit ratio (2D:4D) and psychopathic traits moderate the effect of exogenous testosterone on socio-cognitive processes in men". Psychoneuroendocrinology. 62: 319-326. doi:10.1016/j.psyneuen.2015.08.023. ISSN 1873-3360. PMID 26356040. Arkiveret fra originalen 23. november 2017. Hentet 2. oktober 2017.
 55. ^ Kornhuber, Johannes; Erhard, Gabriele; Lenz, Bernd; Kraus, Thomas; Sperling, Wolfgang; Bayerlein, Kristina; Biermann, Teresa; Stoessel, Christina (2011-04-25). "Low Digit Ratio 2D∶4D in Alcohol Dependent Patients". PLoS ONE. 6 (4): e19332. doi:10.1371/journal.pone.0019332. PMC 3081847. PMID 21547078.
 56. ^ Bailey, A. & Hurd, P., Allison A.; Hurd, Peter L. (2005). "Depression in men is associated with more feminine finger length ratios". Personality and Individual Differences. 39 (4): 829-836. doi:10.1016/j.paid.2004.12.017.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 57. ^ Arató M, Frecska E, Beck C, An M, Kiss H; Frecska; Beck; An; Kiss (januar 2004). "Digit length pattern in schizophrenia suggests disturbed prenatal hemispheric lateralization". Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry. 28 (1): 191-4. doi:10.1016/j.pnpbp.2003.09.020. PMID 14687873.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 58. ^ Blanchard, A.; Lyons, M. (maj 2010). "An Investigation into the Relationship between Digit Length Ratio and Psychopathy". British Journal of Forensic Practice. 12 (2): 23-31. doi:10.5042/bjfp.2010.0183. Arkiveret fra originalen 24. marts 2012. Hentet 2. oktober 2017.
 59. ^ Kornhuber J, Erhard G, Lenz B, Kraus T, Sperling W, Bayerlein K, Biermann T, Stoessel C; Erhard; Lenz; Kraus; Sperling; Bayerlein; Biermann; Stoessel (april 2011). Zhang, Xiang Yang (red.). "Low Digit Ratio 2D∶4D in Alcohol Dependent Patients". PLoS ONE. 6 (4): e19332. doi:10.1371/journal.pone.0019332. PMC 3081847. PMID 21547078.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 60. ^ "J. Kornhuber, EM Zenses, B Lenz, C Stoessel, P Bouna-Pyrrou, F Rehbein, S Kliem, T Mößle (2013): Low digit ratio 2D:4D associated with video game addiction. PLoS ONE 2013; Vol. 8, Nr. 11: e79539". Arkiveret fra originalen 5. januar 2015. Hentet 2. oktober 2017.
 61. ^ Evardone & Alexander, Milagros; Alexander, Gerianne M. (2009). "Anxiety, Sex-linked Behavior, and Digit Ratios". Arch Sex Behav. 38 (3): 442-55. doi:10.1007/s10508-007-9260-6. PMC 2768336. PMID 17943431.
 62. ^ Mailhos, Alvaro; Buunk, Abraham P.; del Arca, Denise; Tutte, Verónica (2015-12-01). "Soccer players awarded one or more red cards exhibit lower 2D:4D ratios". Aggressive Behavior (engelsk): n/a-n/a. doi:10.1002/ab.21638. ISSN 1098-2337. Arkiveret fra originalen 2. oktober 2017. Hentet 2. oktober 2017.
 63. ^ Manning JT, Taylor RP; Taylor (januar 2001). "Second to fourth digit ratio and male ability in sport: implications for sexual selection in humans". Evolution and Human Behavior. 22 (1): 61-69. doi:10.1016/S1090-5138(00)00063-5. PMID 11182575.
 64. ^ Coates JM, Gurnell M, Rustichini A; Gurnell; Rustichini (januar 2009). "Second-to-fourth digit ratio predicts success among high-frequency financial traders". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106 (2): 623-8. doi:10.1073/pnas.0810907106. PMC 2626753. PMID 19139402. Arkiveret fra originalen 26. august 2013. Lay summaryTime (12. januar 2009). {{cite journal}}: |access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp); Skabelonen anvender en forældet parameter |lay-source= (hjælp)CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 65. ^ Benderlioglu Z, Nelson RJ; Nelson (december 2004). "Digit length ratios predict reactive aggression in women, but not in men". Hormones and Behavior. 46 (5): 558-64. doi:10.1016/j.yhbeh.2004.06.004. PMID 15555497.
 66. ^ Liu, Jianghong; Portnoy, Jill; Raine, Adrian (2012-08-01). "Association between a marker for prenatal testosterone exposure and externalizing behavior problems in children". Development and Psychopathology. 24 (3): 771-782. doi:10.1017/S0954579412000363. ISSN 0954-5794. PMC 4247331. PMID 22781854. Arkiveret fra originalen 2. januar 2016. Hentet 2. oktober 2017.
 67. ^ Butovskaya, Marina; Burkova, Valentina; Karelin, Dmitry; Fink, Bernhard (2015-10-01). "Digit ratio (2D:4D), aggression, and dominance in the Hadza and the Datoga of Tanzania". American Journal of Human Biology. 27 (5): 620-627. doi:10.1002/ajhb.22718. ISSN 1520-6300. PMID 25824265. Arkiveret fra originalen 23. november 2017. Hentet 2. oktober 2017.
 68. ^ Joyce, C. W.; Kelly, J. C.; Chan, J. C.; Colgan, G.; O'Briain, D.; Mc Cabe, J. P.; Curtin, W. (2013-11-01). "Second to fourth digit ratio confirms aggressive tendencies in patients with boxers fractures". Injury. 44 (11): 1636-1639. doi:10.1016/j.injury.2013.07.018. ISSN 1879-0267. PMID 23972912. Arkiveret fra originalen 23. november 2017. Hentet 2. oktober 2017.
 69. ^ Beech, John R.; MacKintosh, Isla C. (juli 2005). "Do differences in sex hormones affect handwriting style? Evidence from digit ratio and sex role identity as determinants of the sex of handwriting". Personality and Individual Differences. 39 (2): 459-68. doi:10.1016/j.paid.2005.01.024.
 70. ^ Neave N, Laing S, Fink B, Manning JT; Laing; Fink; Manning (oktober 2003). "Second to fourth digit ratio, testosterone and perceived male dominance". Proceedings of the Royal Society B. 270 (1529): 2167-72. doi:10.1098/rspb.2003.2502. PMC 1691489. PMID 14561281.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 71. ^ Burriss RP, Little AC, Nelson EC; Little; Nelson (juni 2007). "2D:4D and sexually dimorphic facial characteristics". Archives of Sexual Behavior. 36 (3): 377-84. doi:10.1007/s10508-006-9136-1. PMID 17203400.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 72. ^ Sluming, Vanessa A.; Manning, John T. (januar 2000). "Second to fourth digit ratio in elite musicians Evidence for musical ability as an honest signal of male fitness". Evolution and Human Behavior. 21 (1): 1-9. doi:10.1016/S1090-5138(99)00026-4.
 73. ^ Nye, John V. C.; Androuschak, Gregory; Desierto, Desirée; Jones, Garett; Yudkevich, Maria (2012). "2D:4D Asymmetry and Gender Differences in Academic Performance". PLoS ONE. 7 (10): e46319. doi:10.1371/journal.pone.0046319. PMID 23056282. Arkiveret fra originalen 28. oktober 2014. Hentet 2014-09-20.
 74. ^ "Finger Ratio Predicts Maths Ability?". http://ibmathsresources.com/. Arkiveret fra originalen 3. oktober 2017. Hentet 2014-09-20. {{cite web}}: Ekstern henvisning i |website= (hjælp)
 75. ^ Voracek, M. (juli 2009). "Who wants to believe? Associations between digit ratio (2D:4D) and paranormal and superstitious beliefs". Personality and Individual Differences. 47 (2): 105-109. doi:10.1016/j.paid.2009.01.051.
 76. ^ Romano M, Leoni B, Saino N; Leoni; Saino (februar 2006). "Examination marks of male university students positively correlate with finger length ratios (2D:4D)". Biological Psychology. 71 (2): 175-82. doi:10.1016/j.biopsycho.2005.03.006. PMID 15978716.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 77. ^ Brosnan MJ (februar 2008). "Digit ratio as an indicator of numeracy relative to literacy in 7-year-old British schoolchildren". British Journal of Psychology. 99 (Pt 1): 75-85. doi:10.1348/000712607X197406. PMID 17535470. Lay summaryLiveScience (22. maj 2007). {{cite journal}}: |access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp); |archive-url= kræver |url= også er angivet (hjælp); Skabelonen anvender en forældet parameter |lay-source= (hjælp)
 78. ^ Fink, Bernhard; Manning, John T; Neave, Nick. "Second to fourth digit ratio and the 'big five' personality factors". Personality and Individual Differences. 37 (3): 495-503. doi:10.1016/j.paid.2003.09.018. Arkiveret fra originalen 2. oktober 2017. Hentet 2. oktober 2017.
 79. ^ Poulin, Mary; O'Connell, Rachael L; Freeman, Louise M (2004-05-01). "Picture recall skills correlate with 2D:4D ratio in women but not men". Evolution and Human Behavior. 25 (3): 174-181. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2004.03.004.
 80. ^ Derval, Diana. The Right Sensory Mix: Targeting Consumer Product Development Scientifically. Springer, 2010, p. 129-130.
 81. ^ Derval, Diana. The Right Sensory Mix: Targeting Consumer Product Development Scientifically. Springer, 2010, p. 129-135.
 82. ^ Derval, Diana. The Right Sensory Mix: Targeting Consumer Product Development Scientifically. Springer, 2010, p. 62-67.
 83. ^ Derval, Diana. The Right Sensory Mix: Targeting Consumer Product Development Scientifically. Springer, 2010, p. 112-122.
 84. ^ Derval, Diana (2011). "Hormonal Quotient and tactile sensitivity: a segmentation model to understand and predict individuals' texture preferences based on prenatal exposure to hormones". Proceedings of Society for Behavioral Neuroendocrinology 15th Annual Meeting, Queretaro, Mexico, p.125.
 85. ^ a b Csathó A, Osváth A, Bicsák E, Karádi K, Manning J, Kállai J; Osváth; Bicsák; Karádi; Manning; Kállai (februar 2003). "Sex role identity related to the ratio of second to fourth digit length in women". Biological Psychology. 62 (2): 147-56. doi:10.1016/S0301-0511(02)00127-8. PMID 12581689.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 86. ^ a b Williams TJ; Pepitone ME; Christensen SE; et al. (marts 2000). "Finger-length ratios and sexual orientation" (PDF). Nature. 404 (6777): 455-6. doi:10.1038/35006555. PMID 10761903. Arkiveret (PDF) fra originalen 26. juni 2015. Hentet 2. oktober 2017.
 87. ^ a b Tortorice JL (2002). "Written on the body: butch vs. femme lesbian gender identity and biological correlates of low digit ratio". Rutgers University. OCLC 80234273. {{cite journal}}: Cite journal kræver |journal= (hjælp)
 88. ^ a b McFadden D, Shubel E; Shubel (december 2002). "Relative lengths of fingers and toes in human males and females". Hormones and Behavior. 42 (4): 492-500. doi:10.1006/hbeh.2002.1833. PMID 12488115.
 89. ^ a b Hall LS, Love CT; Love (februar 2003). "Finger-length ratios in female monozygotic twins discordant for sexual orientation". Archives of Sexual Behavior. 32 (1): 23-8. doi:10.1023/A:1021837211630. PMID 12597269.
 90. ^ a b Rahman Q, Wilson GD; Wilson (april 2003). "Sexual orientation and the 2nd to 4th finger length ratio: evidence for organising effects of sex hormones or developmental instability?". Psychoneuroendocrinology. 28 (3): 288-303. doi:10.1016/S0306-4530(02)00022-7. PMID 12573297.
 91. ^ Putz, David A.; Gaulin, Steven J. C.; Sporter, Robert J.; McBurney, Donald H. (maj 2004). "Sex hormones and finger length: What does 2D:4D indicate?" (PDF). Evolution and Human Behavior. 25 (3): 182-99. doi:10.1016/j.evolhumbehav.2004.03.005. Arkiveret fra originalen (PDF) 7. januar 2010. Hentet 2. oktober 2017.
 92. ^ a b Rahman Q (maj 2005). "Fluctuating asymmetry, second to fourth finger length ratios and human sexual orientation". Psychoneuroendocrinology. 30 (4): 382-91. doi:10.1016/j.psyneuen.2004.10.006. PMID 15694118.
 93. ^ a b Kraemer B, Noll T, Delsignore A, Milos G, Schnyder U, Hepp U; Noll; Delsignore; Milos; Schnyder; Hepp (2006). "Finger length ratio (2D:4D) and dimensions of sexual orientation". Neuropsychobiology. 53 (4): 210-4. doi:10.1159/000094730. PMID 16874008.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 94. ^ a b Wallien MS, Zucker KJ, Steensma TD, Cohen-Kettenis PT; Zucker; Steensma; Cohen-Kettenis (august 2008). "2D:4D finger-length ratios in children and adults with gender identity disorder". Hormones and Behavior. 54 (3): 450-4. doi:10.1016/j.yhbeh.2008.05.002. PMID 18585715.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 95. ^ a b Grimbos T, Dawood K, Burriss RP, Zucker KJ, Puts DA; Dawood; Burriss; Zucker; Puts (2010). "Sexual orientation and the second to fourth finger length ratio: a meta-analysis in men and women". Behav Neurosci. 124 (2): 278-287. doi:10.1037/a0018764. PMID 20364887.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 96. ^ a b Hirashi K, Sasaki S, Shikishima C, Ando J; Sasaki; Shikishima; Ando (juni 2012). "The second to fourth digit ratio (2D:4D) in a Japanese twin sample: heritability, prenatal hormone transfer, and association with sexual orientation". Arch Sex Behav. 41 (3): 711-24. doi:10.1007/s10508-011-9889-z. PMID 22270254.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 97. ^ a b S.J. Robinson, J.T. Manning; Manning (2000). "The ratio of 2nd to 4th digit length and male homosexuality". Evolution and Human Behavior. 21 (5): 333-345. doi:10.1016/S1090-5138(00)00052-0. PMID 11053694.
 98. ^ McIntyre MH (december 2003). "Digit ratios, childhood gender role behavior, and erotic role preferences of gay men". Archives of Sexual Behavior. 32 (6): 495-6. doi:10.1023/A:1026054625638. PMID 14627046.
 99. ^ Brown WM, Finn CJ, Cooke BM, Breedlove SM; Finn; Cooke; Breedlove (februar 2002). "Differences in finger length ratios between self-identified 'butch' and 'femme' lesbians" (PDF). Archives of Sexual Behavior. 31 (1): 123-7. doi:10.1023/A:1014091420590. PMID 11910785. Arkiveret (PDF) fra originalen 14. december 2017. Hentet 2. oktober 2017.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 100. ^ Hiraishi K, Sasaki S, Shikishima C, Ando J.; Sasaki; Shikishima; Ando (2012). "The second to fourth digit ratio (2D:4D) in a Japanese twin sample: heritability, prenatal hormone transfer, and association with sexual orientation". Archives of Sexual Behavior. 41 (3): 711-24. doi:10.1007/s10508-011-9889-z. PMID 22270254.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 101. ^ Churchchill AJG, Manning JT, Peters M; Manning; Reimers (2007). "The effects of sex, ethnicity, and sexual orientation on self-measured digit ratio (2D:4D)". Archives of Sexual Behavior. 36 (2): 251-260. doi:10.1007/s10508-006-9166-8. PMID 17394056.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 102. ^ Yule MA, Brotto LA, Gorzalka BB. (2014). "Biological markers of asexuality: Handedness, birth order, and finger length ratios in self-identified asexual men and women". Arch Sex Behav. Arkiveret fra originalen 30. september 2017. Hentet 2014. {{cite web}}: Tjek datoværdier i: |access-date= (hjælp)CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 103. ^ M.V. Voracek, J.T. Manning & I. Ponocny; Manning; Ponocny (2005). "Digit ratio (2D:4D) in homosexual and heterosexual men from Austria". Archives of Sexual Behavior. 34 (3): 335-340. doi:10.1007/s10508-005-3122-x. PMID 15971016.
 104. ^ Teresa Grimbos; Kenneth Zucker; Khytam Dawood; Robert P. Burriss (2010). "Sexual Orientation and the Second to Fourth Finger Length Ratio: A Meta-Analysis in Men and Women" (PDF). Behavioral Neuroscience. 124 (2): 278-287. doi:10.1037/a0018764. PMID 20364887. Arkiveret (PDF) fra originalen 27. august 2018. Hentet 2. oktober 2017.
 105. ^ Ronalds, G; Phillips, DI; Godfrey, KM; Manning, JT (2002). "The ratio of second to fourth digit lengths: A marker of impaired fetal growth?". Early human development. 68 (1): 21-6. doi:10.1016/s0378-3782(02)00009-9. PMID 12191526.
 106. ^ "Testosteron aflæst i børneansigter, videnskab.dk". Arkiveret fra originalen 5. oktober 2017. Hentet 5. oktober 2017.
 107. ^ Fink B; Grammer K; Mitteroecker P; et al. (oktober 2005). "Second to fourth digit ratio and face shape". Proceedings of the Royal Society B. 272 (1576): 1995-2001. doi:10.1098/rspb.2005.3179. PMC 1559906. PMID 16191608.
 108. ^ Fink, Bernhard; Manning, John T.; Neave, Nick; Grammer, Karl (marts 2004). "Second to fourth digit ratio and facial asymmetry". Evolution and Human Behavior. 25 (2): 125-32. doi:10.1016/S1090-5138(03)00084-9.

Eksterne henvisninger redigér