Flight International

Flight International eller Flight er et engelsk, globalt luftfarts-tidsskrift, som udkommer ugentlig.

Tidsskriftet blev etableret i 1909 og er verdens ældste kontinuert publicerede tidsskrift omhandlende luftfart, dækkende blandt andet luftfartsindustrien, lufttransport, flytest, analyser omkring luftfart, rumfart o.a.