Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Fog er en dansk præsteslægt, som kan føres tilbage til selvejerbonden Niels Fog (14651505) i Borum. Hans søn af samme navn, Niels Nielsen Fog, som ligeledes var selvejerbonde, var født ca. 1500 og blev farfar til slægtens første præst, Niels Pedersen Fog (15701628), sognepræst til Storring, Stjær og Galten. Niels Pedersen Fogs sønnesøn Jørgen Fog (16311710) udmærkede sig som teologistuderende i forsvaret af København under svenskernes forsøg på at erobre byen i februar 1659. Han blev senere præst ved Sankt Katharine Kirke i Ribe. Markante medlemmer i øvrigt er bl.a. biskop Bruun Juul Fog (18191896) og lægen og modstandsmanden Mogens Fog (19041990).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Fog
(1465 – 1505)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Nielsen Fog
(født ca. 1500)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Pedersen Fog
(1570 – 1628)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Fog
(1631 – 1710)