Folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab 2016

Folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab 2016 var en juridisk uforpligtende folkeafstemning,[1] der fandt sted i Storbritannien og Gibraltar torsdag den 23. juni 2016. Resultatet blev officielt offentliggjort om morgenen dagen efter.

Folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab 2016
Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?
Sted England, Wales, Skotland, Gibraltar og Nordirland
Dato 23. juni 2016; 7 år siden (2016-06-23)
Resultater
Stemmer %
Forlad 17.410.742 51,89 %
Forbliv 16.141.241 48,11 %
Gyldige stemmer 33.551.983 99,92 %
Ugyldige eller blanke stemmer 25.359 0,08 %
Total antal stemmer 33.577.342 100,00%
Registrerede vælgere/valgdeltagelse 46.501.241 72,21 %
Resultater efter valgkredse
     Forlad     Forbliv
Storbritanniens placering i EU.

Britiske vælgere skulle tage stilling til om Storbritannien skulle forlade Den Europæiske Union (i debatten nævnt som "brexit"), eller forblive medlem af unionen (i debatten nævnt som "bremain"). Datoen for folkeafstemningen blev annonceret af premierminister David Cameron den 20. februar 2016, dagen efter at han havde forhandlet reformer om Storbritanniens EU-medlemskab i Det Europæiske Råd.[2]

Folkeafstemningen blev afholdt i de fire rigsdele; England, Wales, Skotland og Nordirland, samt det oversøiske territorium Gibraltar. Befolkningerne på Isle of Man, Jersey og Guernsey havde ikke stemmeret, da kronbesiddelserne ikke er en del af EU.[3]

17.410.742 millioner (51,9 %) af de britiske vælgere stemte for at forlade EU, mens 16.141.241 (48,1 %) stemte for at forblive i EU. Dermed var der flertal for at forlade EU. Flertal for at forblive i EU var der i Skotland, Nordirland og Gibraltar. Flertal for at forlade EU var der i England og Wales.

Spørgsmålet på stemmesedlen redigér

 
Stemmeseddel.
 
Folkeafstemningen organiseres af Electoral Commission.

Da lovforslaget om folkeafstemningen blev fremlagt for parlamentet, var spørgsmålet, vælgerne skulle tage stilling til formuleret således: "Skal det Forenede Kongerige forblive et medlem af EU?" (Should the United Kingdom remain a member of the European Union?)[4] Spørgsmålet var også formuleret på walisisk. Et sådant spørgsmål ville give vælgerne mulighed for at stemme ja eller nej.

Spørgsmålsformuleringen blev senere udredet af Electoral Commission. Kommissionen anbefalede at ændre spørgsmålet på stemmesedlen således, at det på engelsk blev lydende: "skal Storbritannien forblive medlem af Den europæiske union eller forlade Den europæiske union?" (Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?). Også dette spørgsmålsstillingen skulle foreligge på walisisk. Electoral Commission begrundede sit forslag med, at spørgsmålet var klart og enkelt forståeligt for vælgerne, og at det anbefalede spørgsmålet som den mest neutrale blandt undersøgte formuleringer af spørgsmålet.[5] Spørgsmålsformuleringen undgår de positive konnotationer, som ja-alternativet ville have givet.[6] Regeringen godtog spørgsmålsformuleringen, som Electoral Commission anbefalede.[7]

Vælgerne skulle vælge mellem alternativerne "forblive medlem af Den europæiske union" (Remain a member of the European Union) og "forlade Den europæiske union" (Leave the European Union) ved at sætte kryds ved foretrukket alternativ på stemmesedlen.[8]

Stemmeret redigér

Statsborgere i Storbritannien, Irland og Commonwealth, som bor i Storbritannien, har ret til at deltage i folkeafstemningen. Britiske borgere, som har boet udenlands i mindre end 15 år, medlemmer af Overhuset og Commonwealth-borgere, som bor i Gibraltar, kan også deltage. Statsborgere i andre EU-lande, som bor i Storbritannien, har ikke ret til at stemme, med mindre de er statsborgere i Irland, Cypern eller Malta.[9]

Omkring 5,5 millioner briter bor udenlands. Mindst 1,2 millioner af disse bor i et andet EU-land.[10] To briter, som havde boet udenlands i mere end 15 år, bragte spørgsmålet om stemmeret for retten. Storbritanniens højesteret opretholdt lavere retsinstansers beslutning om, at begrænsningen i stemmeret for briter, som har boet udenlands i mere end 15 år, er gyldig.[11] Begrænsningen angik op til 2 millioner briter, som ikke kan stemme i folkeafstemningen.[12]

Befolkningen på Man, Jersey og Guernsey har ikke stemmeret, eftersom kronbesiddelserne ikke er del af Storbritannien og heller ikke er en del af EU.[13] Stemmeretsalderen er 18 år.[9] Et forslag i Overhuset om at sænke stemmeretsalderen til 16 år blev afvist.[14]

Afvikling og optælling redigér

 
Det officielle, endelige resultat offentliggøres om morgenen 24. juni 2016 i Manchester Town Hall.

Vælgerne skulle afgive stemme i valglokaler, der ikke måtte omfatte mere end 2500 vælgere.[15] Valglokalerne åbnede klokken 7 om morgenen (lokal tid).[16] Det var efter ansøgning muligt at stemme per post. Vælgere kunne også søge om at at måtte afgive stemme ved stedfortræder.[17]

Optælling af stemmerne startede straks efter, valglokalerne lukkede, det vil sige klokken 22 om aftenen britisk tid.[15] Stemmerne blev optalt i 382 tællekredse, der rapporterede til 12 regionale centre. Derfra blev resultaterne sendt til Manchester, hvor den endelige optælling blev foretaget.[18]

Resultaterne fra tællekredsene og regionerne blev offentliggjort løbende.[19] Det endelige resultat offentliggøres i Manchester Town Hall af lederen for Electoral Commission, Jenny Watson. Den offentlige afgørelse var forventet ved frokosttid den 24. juni 2016.[20]

Partiernes standpunkt redigér

Premierminister David Cameron opfordrede vælgerne til at stemme for, at Storbritannien forblev i EU, men regeringspartiet de konservative bestemte sig for at være neutralt.[21] Partiet var splittet i spørgsmålet. Ved udgangen af februar 2016 sagde 134 af partiets parlamentsmedlemmer, at de ville drive valgkamp for, at landet ville forblive i EU, mens 119 parlamentsmedlemmer ville drive valgkamp for, at Storbritannien skulle forlade EU.[22] Boris Johnson, daværende borgmester i London (afgået inden afstemningen), var blandt de konservative politikere, som markerede standpunkt for at forlade EU.[23]

Labour Party støttede fortsat britisk medlemskab i EU.[24] Det samme gjorde De Liberale[25], De grønne,[26] Det skotske nationalistparti[27] og Plaid Cymru[25]. UK Independence Party ønskede, at Storbritannien skulle forlade EU.[25] Det samme gjorde Democratic Unionist Party i Nordirland.[28] De andre partier i Nordirland, Sinn Féin, SDLP og Alliance ønskede fortsat medlemskab i EU. Efter, at det en tid ikke havde taget noget standpunkt,[29] bestemte Ulster Unionist Party sig til sidst for at støtte, at Storbritannien skulle forblive i EU.[30]

Standpunkt Politisk parti Kilder
Forbliv Alliance Party [31][32]
Green Party England og Wales [33]
Nordirland [34]
Skotland [35]
Labour Party [36][37]
Liberal Democrats [38]
NI21 [39]
Plaid Cymru [40]
Scottish National Party (SNP) [41][42]
Sinn Féin [43]
Social Democratic and Labour Party (SDLP) [44]
Ulster Unionist Party (UUP) [45]
Forlad
Democratic Unionist Party (DUP) [46][47]
Traditional Unionist Voice (TUV) [48]
UK Independence Party (UKIP) [49]
Neutralt Conservative Party [50]

Gibraltar redigér

Gibraltar kom med i EU, da Storbritannien blev medlem i 1973.[51] Det har været det eneste britiske oversøiske territorium, som er med i EU, selv om territoriet ikke har været omfattet af toldunionen eller den fælles landbrugspolitik.[52]

Partierne i Gibraltar, Gibraltar Social Democrats (GSD), Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP) og Liberal Party of Gibraltar, støttede at forblive i EU.[53][54]

Ved optællingen udgjorde Sydvestengland og Gibraltar en fælles regional tællekreds.[18] Gibraltar har siden 2004 været en del af valgkredsen Sydvestengland ved valg til Europaparlamentet.

Valgkamporganisationer og valgkamp redigér

Der blev dannet tre organisationer, som arbejdede for at få vælgerne til at stemme for, at Storbritannien skulle forlade EU.[55] Organisationen Vote Leave blev startet i oktober 2015. Den fik støtte fra enkeltmedlemmer i Det konservative parti, Arbejderpartiet og United Kingdom Independence Party. Vote Leave støttes også af Conservatives for Britain, Labour Leave og Business for Britain. Organisationen Leave.EU støttedes af United Kingdom Independence Party og partilederen Nigel Farage, som også støttede organisationen Grassroots Out, hvor det også fandtes personer med baggrund i Arbejderpartiet og Det konservative parti.[55]

Organisationen Britain Stronger in Europe arbejdede for at overbevise vælgerne om at stemme for fortsat britisk EU-medlemskab. Organisationen var tværpolitisk og ledet af Stuart Rose, en konservativ livstidspeer som tidligere var direktør i Marks & Spencer.[56] Organisationen støttedes af British Influence.

 
I april 2016 udsendte regeringen denne brochure, hvor man fremførte sit syn på hvorfor, Storbritannien burde forblive medlem af EU.

Electoral Commission udpegede den 13. april 2016 en af valgkamporganisationerne på hver side: Vote Leave og Britain Stronger in Europe.[57] De valgte organisationer fik valgkampstøtte, tid i medierne og mulighed for at udsende materiale gratis med posten.[55] De kunne bruge op til 7 millioner pund og fik 600.000 pund i offentlig støtte.[58]

Valgkampen startede officielt 15. april 2016.[59] De udpegede valgkamporganisationer og andre skulle efter dette følge reglerne fastlagte af Electoral Commission.

I april 2016 udsendte regeringen en brochure til alle husstande, hvor den fremlagde sit syn på hvorfor, Storbritannien burde forblive medlem af EU.[60][61]

I de fire uger fra 27. maj og til afstemningsdagen havde offentlige tjenestemænd forbud mod at komme med udspil eller offentliggøre information, som kunne påvirke udfaldet af folkeafstemningen. Sådanne perioder før et valg kaldes purdah (fra persisk for "forhæng", "slør").[62]

De to valgkamporganisationer indstillede valgkampen den 16. juni 2016 efter, at parlamentsmedlem Jo Cox blev knivstukket og skudt ihjel i sin valgkreds.[63] Cox drev valgkamp for forbliv-standpunktet.[64] Politiet efterforskede rapporter om, at den mistænkte gerningsmand råbte "Britain first" ("Storbritannien først") og om dette havde forbindelse til det højreekstreme partiet med dette navn.[65] Partiet afviste, at det havde noget med angrebet at gøre.[66] Den mistænkte 52 år gamle mand havde også kontakt med højreekstreme grupper i USA og Sydafrika.[67][68] Han havde haft problemer med sin psykiske helse og været behandlet for dette.[69] Valgkampaktiviteten blev suspenderet til søndag 19. juni 2016.[70]

Meningsmålinger redigér

 
Meningsmålinger om standpunkt i folkeafstemningen. Grønt = forbliv. Rødt = forlad. Blåt = ved ikke

En analyse af meningsmålinger publiceret i oktober 2015 antydede, at yngre vælgere og vælgere med højere uddannelse hældede mod forbliv-standpunktet, mens ældre vælgere og vælgere med lav uddannelse i større grad foretrak, at Storbritannien forlader EU.[71]

Meningsmålingsfirmaet YouGov fandt i februar 2016 at EU-skepsis var stærkest i områder med lav indtægt, mens også i områder hvor de konservative stod stærkt. I Skotland var der en overvægt af områder med støtte til at forblive i EU. Det var også støtte for at forblive i store dele af Wales og i London, samt i universitetsbyer i England. Tilslutningen til at forblive var størst i mindre byområder.[72]

På baggrund af afvigende meningsmålinger opstod der en diskussion om forskellene på målinger udført ved telefoninterviews og målinger udført via internettet.[73][74] Målinger udført ved hjælp af telefoninterviews viste, at bliv-siden havde en betydelig ledelse, mens internetmålingerne gav et mere lige resultat. En analyse konkluderede, at målinger udført ved telefoninterviews giver et mere præcist billede af holdningerne, og at målinger udført via internet giver en for høj andel svar til fordel for forlad-alternativet.[75]

Landsomfattende meningsmålinger redigér

datoer for udført måling forbliv forlad ved ikke antal
interviewede
udført af interviewmetode bemærkninger
20. juni 45 % 44 % 11 % 1003 Survation/IG Group Arkiveret 5. juli 2016 hos Wayback Machine telefon
18.–19. juni 42 % 44 % 13 % 1652 YouGov Arkiveret 17. september 2016 hos Wayback Machine internet
16.–19. juni 53 % 46 % 2 % 800 ORB/Telegraph Arkiveret 5. juli 2016 hos Wayback Machine telefon
17.–18. juni 45 % 42 % 13 % 1004 Survation Arkiveret 5. juli 2016 hos Wayback Machine telefon
16.–17. juni 44 % 43 % 9 % 1694 YouGov Arkiveret 16. september 2016 hos Wayback Machine internet
14.–17. juni 44 % 44 % 12 % 2006 Opinium Arkiveret 21. juni 2016 hos Wayback Machine internet
15.–16. juni 42 % 44 % 9 % 1734 YouGov Arkiveret 16. september 2016 hos Wayback Machine internet
15. juni 42 % 45 % 13 % 1104 Survation Arkiveret 3. august 2016 hos Wayback Machine telefon
10.–15. juni 46 % 43 % 11 % 1043 BMG Arkiveret 24. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
10.–15. juni 51 % 41 % 9 % 1468 BMG Arkiveret 24. juni 2016 hos Wayback Machine internet
11.–14. juni 43 % 49 % 3 % 1257 IPSOS Mori Arkiveret 16. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
12.–13. juni 39 % 46 % 15 % 1905 YouGov Arkiveret 4. august 2016 hos Wayback Machine internet
10.–13. juni 45 % 50 % 5 % 1000 ICM Arkiveret 4. august 2016 hos Wayback Machine telefon ellers identisk måling gennemført ved både telefon- og internetinterviews
44 % 49 % 7 % 2001 internet
9.–13. juni 46 % 45 % 9 % 1002 ComRes Arkiveret 25. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
7.–13. juni 40 % 47 % 13 % 2497 TNS Arkiveret 17. juni 2016 hos Wayback Machine internet
9.–12. juni 48 % 49 % 3 % 800 ORB Arkiveret 5. juli 2016 hos Wayback Machine telefon kun vælgere som med sikkerhed vil stemme
9.–10. juni 42 % 43 % 1671 YouGov Arkiveret 17. juni 2016 hos Wayback Machine internet
7.–10. juni 44 % 42 % 13 % 2009 Opinium Arkiveret 14. juni 2016 hos Wayback Machine internet
8.–9. juni 45 % 55 % 2052 ORB Arkiveret 11. juni 2016 hos Wayback Machine internet
5.–6. juni 43 % 42 % 11 % 2001 YouGov Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine internet resterende «vil ikke stemme»
3.–5. juni 43 % 48 % 9 % 2047 ICM Arkiveret 11. juni 2016 hos Wayback Machine internet
2.–5. juni 48 % 47 % 5 % 800 ORB Arkiveret 12. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
1.–3. juni 41 % 45 % 11 % 3405 YouGov Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine internet
31. maj–3. juni 43 % 41 % 14 % 2007 Opinium Arkiveret 15. juni 2016 hos Wayback Machine internet
30.–31. maj 41 % 41 % 13 % 1735 YouGov Arkiveret 20. september 2020 hos Wayback Machine internet
27.–29. maj 42 % 45 % 15 % 1004 ICM Arkiveret 24. juni 2016 hos Wayback Machine telefon ellers identisk måling gennemført ved både telefon- og internetinterviews
44 % 47 % 9 % 2052 internet
25.–29. maj 51 % 46 % 3 % 800 ORB Arkiveret 5. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
20.–25. maj 44 % 45 % 12 % 1638 BMG Research Arkiveret 15. juni 2016 hos Wayback Machine internet
24. maj 44 % 38 % 18 % 1013 Survation Arkiveret 11. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
23.–24. maj 41 % 41 % 13 % 1756 YouGov Arkiveret 4. maj 2017 hos Wayback Machine internet
20.–22. maj 45 % 45 % 10 % 2003 ICM Arkiveret 11. juni 2016 hos Wayback Machine internet
18.–22. maj 55 % 42 % 3 % 800 ORB Arkiveret 6. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
17.–19. maj 44 % 40 % 14 % 2008 Opinium Arkiveret 21. juni 2016 hos Wayback Machine internet
16.–17. maj 44 % 40 % 12 % 1648 YouGov Arkiveret 28. maj 2016 hos Wayback Machine internet
14.–17. maj 52 % 41 % 7 % 1000 ComRes Arkiveret 23. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
14.–16. maj 55 % 37 % 5 % 1002 Ipsos MORI Arkiveret 14. september 2016 hos Wayback Machine telefon
13.–15. maj 47 % 39 % 14 % 1002 ICM Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine telefon ellers identisk måling gennemført ved både telefon- og internetinterviews
43 % 47 % 10 % 2048 internet
11.–15. maj 55 % 40 % 5 % 800 ORB Arkiveret 3. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
10.–12. maj 38 % 41 % 21 % 1222 TNS Arkiveret 10. juni 2016 hos Wayback Machine internet
6.–8. maj 44 % 46 % 11 % 2005 ICM Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine internet
4.–6. maj 42 % 40 % 13 % 3378 YouGov Arkiveret 8. august 2016 hos Wayback Machine internet resterende «vil ikke stemme»
29. april–3. maj 44 % 45 % 11 % 2040 ICM Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine internet
26.–29. april 42 % 41 % 14 % 2005 Opinium Arkiveret 19. juni 2016 hos Wayback Machine internet
27.–29. april 49 % 51 % 2000 ORB Arkiveret 28. juni 2016 hos Wayback Machine internet
25.–26. april 41 % 42 % 13 % 1650 YouGov Arkiveret 10. maj 2016 hos Wayback Machine internet resterende «vil ikke stemme»
25.–26. april 45 % 38 % 17 % 1003 Survation/IG Arkiveret 9. maj 2016 hos Wayback Machine telefon
22.–24. april 44 % 46 % 10 % 2001 ICM Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine internet
20.–24. april 51 % 43 % 6 % 800 ORB Arkiveret 12. maj 2016 hos Wayback Machine telefon
16.–19. april 51 % 40 % 9 % 1002 ComRes Arkiveret 3. juni 2016 hos Wayback Machine telefon
16.–18. april 49 % 39 % 11 % 1026 Ipsos MORI Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine telefon
15.–17. april 43 % 44 % 13 % 2008 ICM Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine internet
15.–17. april 53 % 41 % 11 % 1003 ICM Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine telefon
13.–17. april 53 % 41 % 6 % 800 ORB Arkiveret 8. maj 2016 hos Wayback Machine telefon
12.–14. april 40 % 39 % 16 % 3371 YouGov Arkiveret 6. juni 2016 hos Wayback Machine internet resterende «skal ikke stemme»
12.–14. april 38 % 34 % 28 % 1198 TNS Arkiveret 5. maj 2016 hos Wayback Machine internet
11.–12. april 39 % 39 % 17 % 1693 YouGov Arkiveret 20. september 2020 hos Wayback Machine internet resterende «skal ikke stemme»
7.–11. april 35 % 35 % 30 % 1198 TNS internet
8.–10. april 45 % 38 % 17 % 1002 ComRes Arkiveret 31. maj 2016 hos Wayback Machine telefon
8.–10. april 42 % 45 % 12 % 2030 ICM Arkiveret 26. marts 2016 hos Wayback Machine internet
6.–7. april 40 % 38 % 16 % 1612 YouGov Arkiveret 31. maj 2016 hos Wayback Machine internet resterende «skal ikke stemme»
29. marts–4. april 39 % 38 % 18 % 3754 YouGov Arkiveret 19. april 2016 hos Wayback Machine internet resterende «vil ikke stemme»
1.–3. april 44 % 43 % 13 % 2007 ICM Arkiveret 9. april 2016 hos Wayback Machine internet
29. marts–3. april 51 % 44 % 5 % 800 ORB Arkiveret 19. april 2016 hos Wayback Machine telefon
29. marts–1. april 39 % 43 % 18 % 1966 Opinium Arkiveret 21. juni 2016 hos Wayback Machine internet
24.–29. marts 35 % 35 % 30 % 1193 TNS Arkiveret 31. marts 2019 hos Wayback Machine internet
24.–29. marts 41 % 45 % 14 % 1518 BMG Research Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine internet
24.–28. marts 51 % 49 % ikke svaralternativ 2002 ORB Arkiveret 14. april 2016 hos Wayback Machine internet
22.–24. marts 45 % 43 % 12 % 1970 ICM Arkiveret 5. april 2016 hos Wayback Machine internet
19.–22. marts 49 % 41 % 10 % 1023 Ipsos MORI Arkiveret 28. april 2016 hos Wayback Machine telefon
17.–22. marts 40 % 37 % 19 % 1688 YouGov Arkiveret 17. april 2016 hos Wayback Machine |YouGov Arkiveret 17. april 2016 hos Wayback Machine internet resterende "vil ikke stemme"
18.–20. marts 48 % 41 % 11 % 1002 ComRes Arkiveret 7. april 2016 hos Wayback Machine telefon
18.–20. marts 41 % 43 % 17 % 2000 ICM Arkiveret 26. marts 2016 hos Wayback Machine internet
17.–19. marts 46 % 35 % 19 % 1006 Survation Arkiveret 3. august 2016 hos Wayback Machine telefon
11.–14. marts 47 % 49 % 4 % 823 ORB Arkiveret 16. marts 2016 hos Wayback Machine internet
11.–13. marts 43 % 41 % 16 % 2031 ICM Arkiveret 3. april 2016 hos Wayback Machine internet
2.–10. marts 48 % 45 % 7 % 4047 Populus/
Number Cruncher Politics
Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine
internet
4.–6. marts 49 % 35 % 15 % 966 Populus/
Number Cruncher Politics
Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine
telefon
4.–6. marts 40 % 41 % 19 % 2051 ICM Arkiveret 11. marts 2016 hos Wayback Machine internet
2.–3. marts 40 % 37 % 18 % YouGov Arkiveret 6. april 2016 hos Wayback Machine internet
1.–2. marts 40 % 35 % 19 % YouGov Arkiveret 6. april 2016 hos Wayback Machine internet
29. februar–1. marts 39 % 37 % 19 % YouGov Arkiveret 6. april 2016 hos Wayback Machine internet
26.–29. februar 41 % 41 % 18 % 2003 ICM Arkiveret 5. marts 2016 hos Wayback Machine internet
26.–28. februar 39 % 45 % 18 % 2071 Populus/
Number Cruncher Politics
Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine
internet
26.–28. februar 48 % 37 % 15 % 1002 Populus/
Number Cruncher Politics
Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine
telefon
24.–25. februar 48 % 52 % ikke svaralternativ 2014 ORB Arkiveret 7. marts 2016 hos Wayback Machine internet
21.–23. februar 37 % 38 % 25 % 3482 YouGov Arkiveret 30. april 2016 hos Wayback Machine internet
20. februar 2016 Statsminister David Cameron offentliggjorde datoen for folkeafstemningen.

Nordirland redigér

datoer for udført måling forbliv forlad ved ikke antal
interviewede
udført af
17.–19. maj 57 % 35 % 9 % 1090 Lucid Talk Arkiveret 30. juni 2016 hos Wayback Machine
20. februar 2016 Statsminister David Cameron offentliggjorde datoen for folkeafstemningen.

Skotland redigér

datoer for udført måling forbliv forlad ved ikke antal
interviewede
udført af
6.–12. juni 58 % 33 % 8 % 1,000 Ipsos Mori/STV Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine
4.–22. maj 53 % 24 % 23 % 1008 TNS Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine
6.–10. maj 54 % 32 % 14 % 1000 ICM/The Scotsman Arkiveret 29. juni 2016 hos Wayback Machine
1.–2. maj 58 % 19 % 19 % 1024 Survation/Daily Record Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine
23.–28. april 57 % 33 % 11 % 1074 Panelbase/Sunday Times Arkiveret 10. juni 2016 hos Wayback Machine
18.–25. april 66 % 29 % 5 % 1015 Ipsos MORI/STV Arkiveret 11. september 2016 hos Wayback Machine
1.–24. april 48 % 21 % 31 % 1012 TNS Arkiveret 3. juni 2016 hos Wayback Machine
15.–20. april 54 % 28 % 17 % 1005 Survation/Daily Record Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine
11.–15. april 55 % 35 % 9 % 1013 BMG Research/Herald Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine
6.–15. april 55 % 33 % 12 % 1021 Panelbase/Sunday Times Arkiveret 13. maj 2016 hos Wayback Machine
2.–22. marts 51 % 19 % 29 % 1051 TNS Arkiveret 1. oktober 2017 hos Wayback Machine
10.–17. marts 53 % 29 % 17 % 1051 Survation/Daily Record Arkiveret 9. juni 2017 hos Wayback Machine
7.–9. marts 48 % 31 % 21 % 1070 YouGov Arkiveret 18. september 2016 hos Wayback Machine
20. februar 2016 Statsminister David Cameron offentliggjorde datoen for folkeafstemningen.

Wales redigér

datoer for udført måling forbliv forlad ved ikke antal
interviewede
udført af
30. maj–2. juni 41 % 41 % 18 % 1017 YouGov Arkiveret 30. juni 2016 hos Wayback Machine
7.–11. april 38 % 39 % 16 % 1011 YouGov Arkiveret 31. maj 2016 hos Wayback Machine
20. februar 2016 Statsminister David Cameron offentgjorde datoen for folkeafstemningen.

Gibraltar redigér

datoer for udført måling forbliv forlad ved ikke antal
interviewede
udført af
11.–15. april 88 % 8 % 3 % 506 Gibraltar Chronicle Arkiveret 19. maj 2016 hos Wayback Machine
20. februar 2016 Statsminister David Cameron offentliggjorde datoen for folkeafstemningen.

Resultatet redigér

 
Afstemningsresultat i de enkelte valgkredse. Farve angiver andel af "forbliv"-stemmer.
 
Nigel Farage har omtalt den 23. juni som Storbritanniens "Uafhængighedsdag" ("independence day").
Resultatet af folkeafstemningen:
Forlad:
17.410.742 (51,9%)
Forbliv:
16.141.241 (48,1%)
Region Deltagelse Forbliv Forlad Forbliv % Forlad %
East Midlands 74,2 1.033.036 1.475.479 41,18 58,82
East of England 75,7 1.448.616 1.880.367 43,52 56,48
London 69,7 2.263.519 1.513.232 59,93 40,07
North East England 69,3 562.595 778.103 41,96 58,04
North West England 70,0 1.699.020 1.966.925 46,35 53,65
Nordirland 62,7 440.707 349.442 55,78 44,22
Skotland 67,2 1.661.191 1.018.322 62,00 38,00
South East England 76,8 2.391.718 2.567.965 48,22 51,78
South West England & Gibraltar 76,7 1.503.019 1.669.711 47,37 52,63
Wales 71,7 772.347 854.572 47,47 52,53
West Midlands 72,0 1.207.175 1.755.687 40,74 59,26
Yorkshire and the Humber 70,7 1.158.298 1.580.937 42,29 57,71

Den 24. juni meddelte den konservative partileder og Storbritanniens statsminister David Cameron, at han ville træde tilbage i oktober, skønt konservative politikere fra begge sider havde bedt ham om at forblive. UKIPs leder, Nigel Farage, mente, at Cameron skulle træde tilbage "omgående".[76] Labours partileder Jeremy Corbyn blev stærkt kritiseret intern i sit parti, der havde argumenteret for forbliven i EU, for at have ført en elendig kampagne.[77]

Den kendsgerning, at Skotland stemte for forbliven i EU, har rejst spørgsmålet om en ny afstemning om Skotlands forbliven i Storbritannien. Den skotske førsteminister Nicola Sturgeon sagde det var "klart, at folk i Skotland ser deres fremtid som en del af Den Europæiske Union" og at Skotland havde "talt beslutsomt" med en "stærk, utvetydige" stemme for at forblive i EU.[78] Skotlands regering erklærede det den 24. juni for "meget sandsynligt", at der skulle afholdes en anden folkeafstemning om Skotlands uafhængighed af Storbritannien.[78] Ligeledes har Sinn Féin argumenteret for, at der i Nordirland, som ligeledes stemte for forbliven, bør afholdes en afstemning om indlemmelse i Irland.[79]

Noter redigér

 1. ^ "The UK's EU referendum: All you need to know". BBC. 24. juni 2016. Arkiveret fra originalen 1. juli 2016. Hentet 3. juli 2016. The referendum result is not legally binding - Parliament still has to pass the laws that will get Britain out of the 28 nation bloc, starting with the repeal of the 1972 European Communities Act.
 2. ^ Bendtsen, Rasmus (24. februar 2016). "Pundet fortsætter med at dykke i skyggen af Brexit". finans.dk. Hentet 25. februar 2016.
 3. ^ "A background guide to "Brexit" from the European Union" (engelsk). The Economist. 24. februar 2016. Arkiveret fra originalen 25. februar 2016. Hentet 25. februar 2016.
 4. ^ European Union Referendum Bill (HC Bill 2), Storbritanniens parlament, arkiveret fra originalen 7. juli 2018, hentet 27. februar 2016
 5. ^ "Referendum on membership of the European Union: Assessment of the Electoral Commission on the proposed referendum question" (PDF). Electoral Commission. september 2015. Arkiveret (PDF) fra originalen 7. juni 2016. Hentet 27. februar 2016.
 6. ^ Elgot, Jessica (2016-03-07). "The EU referendum: a guide to the UK's biggest political decision of the century" (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-03-08.
 7. ^ Watt, Nicholas; Syal, Rajeev (1. september 2015). "EU referendum: Cameron accepts advice to change wording of question". The Guardian. Arkiveret fra originalen 20. februar 2016. Hentet 27. februar 2016.
 8. ^ "The UK's EU referendum: All you need to know - BBC News". BBC News (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 2016-02-27. The referendum result is not legally binding - Parliament still has to pass the laws that will get Britain out of the 28 nation bloc, starting with the repeal of the 1972 European Communities Act.
 9. ^ a b "The UK's EU referendum: All you need to know - BBC News". BBC News (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 10. ^ Rankin, Jennifer (2016-05-09). "EU referendum: millions of British expats urged to register to vote". The Guardian. Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-05-29.
 11. ^ "Expats lose Supreme Court bid for EU referendum vote - BBC News". BBC News (britisk engelsk). 24. maj 2016. Arkiveret fra originalen 27. maj 2016. Hentet 2016-05-28.
 12. ^ Bowcott, Owen (2016-05-24). "British emigrants lose supreme court EU referendum vote bid". The Guardian. Arkiveret fra originalen 19. juni 2016. Hentet 2016-05-28.
 13. ^ "Lord of the Rings star launches Manx EU referendum petition". BBC News. Arkiveret fra originalen 18. september 2016. Hentet 2016-02-26.
 14. ^ Wintour, Patrick (2015-12-14). "Lords reject attempt to lower EU referendum voting age to 16". The Guardian (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 27. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 15. ^ a b "Electoral Commission | Overnight count at EU referendum will take place". www.electoralcommission.org.uk. Arkiveret fra originalen 27. juni 2016. Hentet 2016-03-08.
 16. ^ The European Union Referendum (Conduct) Regulations 2016 Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine, legislation.gov.uk.
 17. ^ "EU referendum". www.aboutmyvote.co.uk. The Electoral Commission. Arkiveret fra originalen 9. marts 2016. Hentet 2016-03-08.
 18. ^ a b "Electoral Commission | Final EU referendum result will be declared in Manchester as Electoral Commission partners with Manchester City Council for historic event". www.electoralcommission.org.uk. Arkiveret fra originalen 10. juni 2016. Hentet 2016-03-08.
 19. ^ "EU referendum polls: when do they open, how to vote and when are the results?". The Telegraph. 3. juni 2016. Arkiveret fra originalen 19. juni 2016. Hentet 2016-06-05.
 20. ^ "When is the EU referendum result announced?". The Independent (britisk engelsk). 2016-06-01. Arkiveret fra originalen 19. juni 2016. Hentet 2016-06-05.
 21. ^ "Conservative Party to stay neutral during EU referendum". Telegraph.co.uk. Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 22. ^ "How the Tory party is split in two over Europe, in one map". The Independent (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 27. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 23. ^ "Boris Johnson confirms he will campaign for UK to leave EU". The Independent (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 19. maj 2016. Hentet 2016-02-27.
 24. ^ Wintour, Patrick (2015-06-18). "Alan Johnson to head Labour yes campaign for EU referendum". The Guardian (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 25. ^ a b c Walsh, James (2016-02-18). "UK's EU referendum explained: will Britain leave the European Union?". The Guardian (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 26. ^ "Greens: UK should remain in 'fairer, kinder' EU - BBC News". BBC News (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 18. september 2016. Hentet 2016-02-27.
 27. ^ "EU referendum: where do Scotland's political parties stand?". www.scotsman.com. Arkiveret fra originalen 3. maj 2016. Hentet 2016-02-27.
 28. ^ "EU referendum: DUP's Sammy Wilson gives backing to Ukip Brexit campaign, blasting David Cameron's 'pathetic demands' - BelfastTelegraph.co.uk". BelfastTelegraph.co.uk. Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 29. ^ "NI parties outline EU referendum positions". UTV. Arkiveret fra originalen 23. februar 2016. Hentet 2016-02-27.
 30. ^ "Ulster Unionist Party supports staying in EU - BelfastTelegraph.co.uk". BelfastTelegraph.co.uk. Arkiveret fra originalen 14. april 2016. Hentet 2016-03-08.
 31. ^ "Dickson – An EU referendum will threaten jobs and investment in Northern Ireland". allianceparty.org. Alliance Party of Northern Ireland. 14. maj 2015. Arkiveret fra originalen 17. november 2015. Hentet 8. december 2015.
 32. ^ "Alliance expresses concerns over referendum idea". allianceparty.org. Alliance Party of Northern Ireland. 29. april 2015. Arkiveret fra originalen 17. november 2015. Hentet 8. december 2015.
 33. ^ "Policy: Europe". greenparty.org.uk. Green Party. Arkiveret fra originalen 16. april 2016. Hentet 21. juni 2016.
 34. ^ Staff writer (februar 2014). Green Party in Northern Ireland: Manifesto 2015 (PDF). greenpartyni.org. Green Party in Northern Ireland. Arkiveret fra originalen (PDF) 18. november 2015. Hentet 22. december 2015.
 35. ^ Small, Ross (10. oktober 2015). "EU Referendum: Greens to Make Progressive Case for Membership". Scottish Green Party. Arkiveret fra originalen 6. marts 2016. Hentet 8. december 2015.
 36. ^ Wintour, Patrick (2. juni 2015). "Andy Burnham pushes Labour to set up separate pro-European Union campaign | Politics". The Guardian. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 12. juni 2015.
 37. ^ Patrick Wintour. "Alan Johnson to head Labour Yes campaign for EU referendum | Politics". The Guardian. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 18. juni 2015.
 38. ^ Staff writer (9. maj 2014). "Nick Clegg: Pro-Europeans are the real reformers now". libdems.org.uk. Liberal Democrats. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 12. juni 2015.
 39. ^ McCallister, John (26. marts 2014). "Anna Lo has right to aspire to united Ireland but the Alliance member has dragged us back into tribal politics". Belfast Telegraph. Arkiveret fra originalen 8. december 2015. Hentet 8. december 2015.
 40. ^ Staff writer. "Europe". partyof.wales. Plaid Cymru. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 21. juni 2016.
 41. ^ Staff writer (2. juni 2015). "Nicola Sturgeon warns of EU exit 'backlash'". BBC News. BBC. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 12. juni 2015.
 42. ^ "Alex Salmond: I'll campaign with Tories to stay in EU". The Telegraph. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 27. maj 2015.
 43. ^ Staff writer (20. april 2015). "Sinn Fein to protect EU membership". Belfast Telegraph. Arkiveret fra originalen 18. september 2016. Hentet 8. december 2015.
 44. ^ SDLP. "International Affairs". Social Democratic and Labour Party. Arkiveret fra originalen 3. december 2015. Hentet 8. december 2015.
 45. ^ "Ulster Unionists in favour of staying within EU" (engelsk). BBC News. 2016-03-05. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 2016-03-05.
 46. ^ Cromie, Claire (25. november 2015). "EU referendum: DUP gives backing to Ukip Brexit campaign, blasting David Cameron's 'pathetic demands'". Belfast Telegraph. Arkiveret fra originalen 20. december 2015. Hentet 25. november 2015.
 47. ^ Staff writer (20. februar 2016). "DUP to 'recommend vote to leave the EU'". The News Letter. Belfast. Arkiveret fra originalen 3. marts 2016. Hentet 21. juni 2016.
 48. ^ Staff writer. "EU Membership is a Matter for UK Citizens, Not US President". tuv.org.uk. Traditional Unionist Voice. Arkiveret fra originalen 18. september 2016. Hentet 21. juni 2016.
 49. ^ UKIP. "Home page". ukip.org. UK Independence Party. Arkiveret fra originalen 14. juli 2018. Hentet 21. juni 2016.
 50. ^ Hope, Christopher (21. september 2015). "Conservative Party to stay neutral during EU referendum". The Telegraph. Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 21. februar 2016.
 51. ^ Artur Khachaturyan: Applying the principle of good neighbourliness in EU law: The Case of Gibraltar, i Dimitry Kochenov og Elena Basheska (red.): Good Neighbourliness in the European Legal Context, Leiden: Brill Nijhoff, 2015, s. 165.
 52. ^ Fiona Murray: The European Union and Member State Territories: A New Legal Framework Under the EU Treaties, Haag: T.M.C. Asser Press, 2012, s. 122.
 53. ^ "Gibraltar backs Cameron in lead-up to EU referendum – Gibraltar Chronicle". chronicle.gi. Arkiveret fra originalen 7. marts 2016. Hentet 2016-03-08.
 54. ^ "Gibraltar ready for Britain's EU referendum – Gibraltar Chronicle". chronicle.gi. Arkiveret fra originalen 8. marts 2016. Hentet 2016-03-08.
 55. ^ a b c "EU referendum: Who's who guide to the UK exit campaigns - BBC News". BBC News (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 25. maj 2016. Hentet 2016-02-27.
 56. ^ "The EU referendum campaign groups: who's In and who's Out?". www.newstatesman.com. Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 2016-02-27.
 57. ^ "Electoral Commission | Electoral Commission designates 'Vote Leave Ltd' and 'The In Campaign Ltd' as lead campaigners at EU Referendum". www.electoralcommission.org.uk. Arkiveret fra originalen 1. maj 2017. Hentet 2016-04-13.
 58. ^ "Lead EU referendum campaigns named - BBC News". BBC News (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 2016-04-13.
 59. ^ "Electoral Commission | Media Statement: The official EU referendum campaign period opens". www.electoralcommission.org.uk. Arkiveret fra originalen 29. juli 2016. Hentet 2016-04-29.
 60. ^ "EU referendum: Government to spend £9m on leaflets to every home". BBC News (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 10. juni 2016. Hentet 2016-05-27.
 61. ^ "EU referendum leaflet". Storbritannias regjering (britisk engelsk). Arkiveret fra originalen 25. maj 2016. Hentet 2016-05-27.
 62. ^ Treanor, Jill; Allen, Katie (2016-05-23). "Purdah period set to silence officials on EU referendum from Friday". The Guardian. Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-05-27.
 63. ^ "Leave and Remain campaigns suspended after Labour MP shot dead". The Independent (britisk engelsk). 2016-06-16. Arkiveret fra originalen 19. juni 2016. Hentet 2016-06-16.
 64. ^ Skabelon:Kilde avis
 65. ^ Booth, Robert; Dodd, Vikram; Parveen, Nazia (2016-06-16). "Labour MP Jo Cox dies after being shot and stabbed". The Guardian. Arkiveret fra originalen 21. juni 2016. Hentet 2016-06-16.
 66. ^ "Britain First denies involvement in Jo Cox killing". The Independent (britisk engelsk). 2016-06-16. Arkiveret fra originalen 19. juni 2016. Hentet 2016-06-17.
 67. ^ John, Tara (17. juni 2016). "What to Know About Jo Cox's Murder Suspect Thomas Mair". TIME.com. Arkiveret fra originalen 21. juni 2016. Hentet 2016-06-17.
 68. ^ Weaver, Matthew; Woolf, Nicky (2016-06-17). "Jo Cox suspect bought gun guides from US neo-Nazis, group claims". The Guardian. Arkiveret fra originalen 18. juni 2016. Hentet 2016-06-17.
 69. ^ "Thomas Mair: Man arrested in connection with Jo Cox attack was a 'loner' with 'history of mental health problems'". The Telegraph. 16. juni 2016. Arkiveret fra originalen 17. juni 2016. Hentet 2016-06-17.
 70. ^ "EU referendum campaigns suspended until Sunday after Jo Cox attack". BBC News (britisk engelsk). 17. juni 2016. Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-06-17.
 71. ^ John Curtice, Senior Research Fellow, NatCen, og professor ved Strathclyde University: "Britain divided? Who supports and who opposes EU membership" Arkiveret 28. juli 2020 hos Wayback Machine, Economic and Social Research Council, oktober, 2015.
 72. ^ "YouGov | The Eurosceptic map of Britain". YouGov: What the world thinks. Arkiveret fra originalen 20. juni 2016. Hentet 2016-03-08.
 73. ^ «Why the difference between phone and online in EU referendum polling?» Arkiveret 25. juni 2016 hos Wayback Machine, YouGov, 23. februar 2016. Læst 9. april 2016.
 74. ^ «Updated: Polls apart» Arkiveret 7. juni 2016 hos Wayback Machine, Number Cruncher Politics, 29. marts 2016. Læst 9. april 2016.
 75. ^ «Support for leaving EU likely to be overstated in polls, analysis suggests» Arkiveret 13. juni 2016 hos Wayback Machine, The Guardian], 29. marts 2016. Læst 9. april 2016.
 76. ^ "Brexit: David Cameron to quit after UK votes to leave EU". BBC New. 24. juni 2015. Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 24. juni 2016.
 77. ^ "Labour 'Out' Votes Heap Pressure On Corbyn". Arkiveret fra originalen 27. juni 2016. Hentet 24. juni 2016.
 78. ^ a b Dickie, Mure (24. juni 2016). "Scots' backing for Remain raises threat of union's demise". Arkiveret fra originalen 24. juni 2016. Hentet 24. juni 2016 – via Financial Times.
 79. ^ "BBC". Arkiveret fra originalen 30. juni 2016. Hentet 24. juni 2016.

Eksterne henvisninger redigér