Folketingsmedlemmer valgt i 1852

Wikimedia-liste

Dette er en liste over folketingsmedlemmer valgt i 1852 ved det andet folketingsvalg i Danmark, samt ved et efterfølgende omvalg. Der blev valgt eller kåret 101 medlemmer til Folketinget med en valgperiode på højst 3 år. I Danmark valgtes 100 medlemmer i 100 enkeltmandsvalgkredse 4. august 1852. På Færøerne valgtes 1 medlem 16. juli 1852. Desuden blev der i valgperioden afholdt omvalg i Randers Amts 1. valgkreds fordi det valgte medlem fra kredsen døde. Der var ingen medlemmer af Folketinget som nedlagde deres mandat i valgperioden.

I tabellerne nedenfor angiver Folketal befolkningstallet ved folketællingen 1. februar 1850. Vælgere angiver hvor mange som var berettigede til at stemme. Deltagelse angiver det afgivne antal stemmer, og Stemmer hvor mange stemmer som den valgte kandidat fik.

Staden KøbenhavnRediger

Kreds Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. 1773 Professor Julius Frederik Christian Emil Wilkens Valgt ved kåring
2. 1812 Konsul, grosserer Alfred Hage Valgt ved kåring
3. 1739 Etatsråd, professor Johannes Ephraim Larsen Valgt ved kåring
4. 1577 Statsrevisor, jernbanedirektør Viggo Rothe Valgt ved kåring
5. 1648 403 Lensgreve F.M. Knuth 326
6. 1143 321 Grev J. Raben 191
7. 1379 348 Justitsråd, dr.jur. A.L. Casse 181
8. 2036 721 Marineminister Steen Bille 509
9. 1250 339 Kaptajnløjtnant N.E. Tuxen 230

Københavns AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Frederiksberg 15899 2271 289 Professor, lic.jur. C. Chr. Hall 244
2. Lyngby 14842 2402 461 Professor, dr.med. C. Joh. Kayser 315
3. Roskilde 15726 2341 526 Gårdbestyrer Hans Nielsen, Dåstrup 310
4. Køge 14591 2318 1009 Gårdmand Peder Hansen 529
5. Blæsenborg 11895 1821 Overretsprokurator Balthazar Christensen Valgt ved kåring

Frederiksborg AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Helsingør 14420 1753 Professor, dr.theol. & philos. Henrik Nikolai Clausen Valgt ved kåring
2. Fredensborg 15035 2125 Kammerjunker, præmierløjnant Valdemar Gustav Otto Bauditz Valgt ved kåring
3. Hillerød 15478 2075 Overlærer Johannes Andreas Ostermann Valgt ved kåring
4. Frederiksværk 14751 2275 358 Cultusminister J.N. Madvig 328
5. Frederikssund 15945 2488 287 Højesteretsadvokat C.E. Rotwitt 252

Holbæk AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Holbæk 15788 2347 Indenrigsminister Peter Georg Bang Valgt ved kåring
2. Svinninge 16527 2454 Oberst Anton Frederik Tscherning Valgt ved Kåring
3. Vedby 15810 2462 528 Sognefoged Mikkel Rasmussen 273
4. Kalundborg 15625 2567 284 Kaptajnløjnant O. Suenson 164
5. Nykøbing 13425 2124 602 Skolelærer F.N. Andresen 401

Sorø AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Ringsted 14583 2332 Etatsråd, overretsassessor Niels Møller Spandet Valgt ved kåring
2. Sorø 15655 2046 Overretsprokurator Carl Christian Alberti Valgt ved kåring
3. Slagelse 14952 2086 804 Adjunkt J.C.H. Fischer 496
4. Skælskør 14317 2203 821 Smed Søren Jensen 477
5. Fuglebjerg 13460 2073 916 Skoleinspektør Frølund 647

Præstø AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Store Heddinge 14029 2214 989 Gårdmand Lars Hansen 693
2. Faxe 14000 2223 997 Skolelærer O.P. Olsen 715
3. Næstved 14305 2239 1174 Gårdmand Jens Jochumsen 880
4. Præstø 13415 2189 Gårdmand Jens Petersen Valgt ved kåring
5. Vordingborg 12709 1995 Arvefæster Christian Schroll Valgt ved kåring
6. Stege 13607 2189 1000 Bibiotekar Fr. Barfod 703

Bornholms AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Rønne 14117 2133 Urmager Jeppe Findanus Petersen Valgt ved kåring
2. Aakirkeby 13810 2139 Pastor Caspar Frederik Gram Valgt ved kåring

Maribo AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nakskov 17647 2838 921 Pastor J. Wegener 465
2. Maribo 17628 2773 796 Bogtrykker, redaktør Chr. Jørgensen 482
3. Sakskøbing 15429 2321 Gårdejer Hans Olesen Valgt ved kåring
4. Nykøbing 14050 2184 Biskop Ditlev Gothard Monrad Valgt ved kåring
5. Stubbekøbing 14265 2375 1214 Gårdejer D.N.B Sidenius 806

Odense AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Odense 15154 2227 Kaptajn Julius Thorvaldsen Schovelin Valgt ved kåring
2. Kerteminde 15000 2351 984 Gårdmand Chr. Larsen 667
3. Assens 14710 2143 592 Prokurator H.V. Ettrup 227
4. Middelfart 14671 2272 621 Gårdmand H.J. Trydemand 348
5. Bogense 14954 2385 698 Gårdmand P. Nielsen 368
6. Søndersø 13834 2117 Gårdmand Hans Christian Johansen Valgt ved kåring
7. Verninge 13282 2089 Pastor Christian Edvard Møller Valgt ved kåring

Svendborg AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nyborg 14146 2166 835 Bogbinder J.N. Gomard 510
2. Kværndrup 12393 1997 525 Gårdmand Jens Jensen 428
3. Svendborg 15695 2468 818 Seminarielærer J.N. Meier 451
4. Fåborg 13422 2136 Gårdfæster Rasmus Pedersen Valgt ved kåring
5. Sønder Broby 13189 2006 501 Gårdfæster K.Chr. Høier 402
6. Rudkøbing 17368 2543 Redaktør Jens Andersen Hansen Valgt ved kåring

Hjørring AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Frederikshavn 13521 1945 Overauditør, byfoged Mikael Wogelius Steenstrup Valgt ved kåring
2. Sæby 15095 2124 Birkedommer Henry Theodor Gad Valgt ved kåring
3. Hjørring 14958 2214 535 Skolelærer Chr. Casper Møller 412
4. Vrejlev 15954 2472 770 Proprietær H. Qvistgaard 398
5. Halvrimmen 12044 1859 Gårdmand Lars Jensen Valgt ved kåring

Ålborg AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Nørresundby 13117 1888 339 Pastor L.D. Hass 201
2. Ålborg 12888 2101 Geheimeråd Frederik Ferdinand Tillisch Valgt ved kåring
3. Bælum 13441 2145 666 Skolelærer A. Jungersen 488
4. Brorstrup 13412 2155 506 Skolelærer M. Andersen 267
5. Nibe 12906 2087 Redaktør Bernhard Philip Rée Valgt ved kåring

Thisted AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Bjerget 12072 1934 268 Skolelærer P.C. Myrup 171
2. Thisted 12509 1898 444 Cand.jur. H.E. Schack 386
3. Vestervig 11985 1816 131 Møller Johannes Jensen 73
4. Nykøbing 12166 1808 Proproetær Jakob Knudsen Valgt ved kåring

Viborg AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Skive 5072 2293 672 Gårdmand B. Nørgaard 351
2. Viborg 9805 1410 Overretsassessor Laurits Nørgaard Bregendahl, Viborg Valgt ved kåring
3. Levring 12918 2140 478 Sognefoged Chr. Jensen 262
4. Sønder Vinge 12359 1971 Kammerherre Matthias Hans Rosenørn Valgt ved kåring
5. Løvel 12095 1911 327 Overretsassessor V.J. Ussing, Viborg

Århus AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Odder 13935 2211 838 Magister G. Winther 724
2. Århus 13585 2143 528 Cand.jur. H. Hage 431
3. Skjoldelev 15622 2134 514 Gårdmand Jens Petersen 299

Randers AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Mariager 14152 2170 589 kancelliråd, herredsfoged L.T. Ammitzbøll 431
2. Randers 15119 2401 396 Provst Jak. Vallentin 284
3. Hørning 16242 2509 313 Herredsfoged H. Kampmann 157
4. Grenå 13110 2112 431 Skolelærer P.C.H. Wad 326
5. Ebeltoft 13737 2214 425 Pastor O. Wiedemann 234

OmvalgRediger

 • Randers Amts 1. valgkreds: Ammitzbøll døde 18. september 1851, og der var omvalg 26. oktober 1852 hvor skolelærer, redaktør D.E. Rugaard valgtes med 567 ud af 1060 stemmer

Ringkøbing AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Ringkøbing 12569 1899 847 Pastor V. Schøler 493
2. Lemvig 12165 1788 Proprietær Jakob Boserup Valgt ved kåring
3. Holstebro 14632 2264 390 Justitsråd, birkedommer C.N. Petersen 266
4. Herning 10514 1584 332 Gårdmand Peder Knudsen 237
5. Skjern 10758 1883 306 Gårdmand Jens Clausager 231

Ribe AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Varde 12586 2049 788 Gårdmand Jens Nielsen 420
2. Hjerting 12134 1949 Kommitteret, dr. philosophiæ Christian Marinus Poulsen Valgt ved kåring
3. Ribe 12800 1829 Finansminister, kammerherre, grev Vilhelm Carl Eppingen Sponneck Valgt ved kåring
4. Steenvangsgård 12744 1859 160 Kammerherre H.C. Riegels 88
5. Bredebro 12069 1716 71 Gårdmand Mikkel Brodersen 40

Vejle AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Fredericia 13603 2088 346 Overauditør O. Lund 203
2. Kolding 13603 2116 Pastor Heinrik Ferdinand Binzer Valgt ved kåring
3. Vejle 15309 2365 Amtmand Peter Martin Orla Lehmann Valgt ved kåring
4. Give 12858 1843 310 Gårdmand N.H. Bank 198
5. Bjerre 14871 2245 Gårdmand Terkel Terkelsen Valgt ved kåring

Skanderborg AmtRediger

Kreds Valgsted Folketal Vælgere Deltagelse Valgt Stemmer
1. Horsens 16530 2673 Adjunkt Johan Laurits Sandal Bohr Valgt ved kåring
2. Skanderborg 15871 2586 531 Gårdfæster L. Schøler 431
3. Brædstrup 16634 2569 480 Gårdmand R. Mathiasen 264

FærøerneRediger

Der var 1422 valgberettigede ved valget 16. juli 1852. 650 vælgere stemte, og exam.juris N. Winther vandt med 371 stemmer mod 279 stemmer til sysselmand H.C. Müller.

KilderRediger

For valget:

 • Det statistiske Bureau: Statistisk Tabelværk. Ny Række, niende Bind, indeholdende tabellariske Oversigter over de Valgberettigede samt over Valgrettens Afbenyttelse ved Folkethingsvalgene i Kongeriget Danmark i Aarene 1852 og 1853. København 1854:
  • Tabel med valgkredsenes valgsted, folketal, vælgerantal, side XV-XIX
  • Tabel med valgberettigede og stemmeafgivende vælgere, side XXXII-XXXIII
  • Antal omvalg, side XL
  • Om Rigsdagsvalg på Færøerne, side XLVII
  • Tabel over Antallet paa de Valgberettigede ved Folkethingsvalgene den 4de August og 26de Februar 1853 i hver Valgcommune i Kongeriget Danmark, fordelte efter Livsstilling (brugt for København), side 4-5
  • Tabel over den skriftlige Stemmeafgivning ved Folkethingsvalgene den 4de August 1852, side 74-131

For identificering af de valgte ud fra de angivne navne: