Formueskat

Formueskat er – som navnet antyder – en skat på personligt ejede formuer. Formueskatten blev i Danmark afskaffet i 1997. Blandt lande, der i dag har en formueskat, er Frankrig, Norge og Schweiz.[1]

I de fleste lande beskattes afkastet af formuen, dvs. den kapitalindkomst, man typisk nyder som følge af at eje en formue, på forskellig vis. I Danmark sker det bl.a. i form af indkomstskat af renteindtægter, aktieindkomstskat og pensionsafkastskat.

Den danske ejendomsværdiskat bliver sommetider omtalt som en formueskat. Dette er ikke en korrekt anvendelse af begrebet, idet ejendomsværdiskatten ikke tager hensyn til, i hvilket omfang ejendommen er belånt og dermed reelt ikke udtryk for en formue. Formålet med ejendomsværdiskatten er at beskatte den indirekte indkomst, som en boligejer har i form af dels sparet husleje (den såkaldte lejeværdi af egen bolig), dels en forventet kapitalgevinst, idet boliger normalt stiger i pris over tid. Ejendomsværdiskatten betragtes derfor også af Danmarks Statistik som en indkomstskat, men beregnes dog i dag på baggrund af ejendomsvurderinger uden sammenhæng med boligejerens øvrige skattepligtige indkomster.[1]

Piketty om formueskatRediger

Den franske økonom Thomas Piketty beskriver i sin bog Le Capital au XXIe siècle formueskattens udvikling i en række vestlige lande. Han anbefaler en årlig progressiv formueskat (eller, som han udtrykker det, skat på kapital) som et afgørende middel til at forhindre den stigende økonomiske ulighed, som han ellers ser som et sandsynlig udvikling i verden i det 21. århundrede. Han foreslår en skattesats på 0,1 % for formuer op til 200.000 euro, en skat på 0,5 % for formuer mellem 200.000 og 1 mio. euro, 1 % for formuer mellem 1 og 5 mio. euro, og 2 % eller mere for formuer over 5 mio. euro. En vigtig årsag til progressionen er, at den gennemsnitlige forrentning af formuer efter Pikettys beregninger er højere, jo større formuen er. Formueskatten skal ideelt ses opkræves på globalt plan eller i hvert fald på EU-niveau for at forhindre for stor skatteundvigelse.[2]

KilderRediger