Forsøgscenter

Et forsøgscenter er et museum – typisk frilandsmuseum – som foruden at drive museumsvirksomhed også foretager arkæologiske og historiske undersøgelser indenfor en forholdsvis afgrænset tidsepoke f.eks forhistorisk tid eller middelalderen.

Middelaldercentret ved Nykøbing Falster, hvor man bl.a. har foretaget forsøg vinterbeboelse i husene.

Kendte forsøgscentre er f.eks: Sagnlandet Lejre (tidligere Lejre Forsøgscenter), der beskæftiger sig med jægerstenalderen til Vikingetiden og Middelaldercentret ved Nykøbing Falster, der fokuserer på middelalderen i Danmark omkring år 1400.