Åbn hovedmenuen
DanishView.svg Danske forhold. Denne artikel omhandler alene (eller overvejende) danske forhold. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.
Lloyds bygning i London er hjemsted for en stor del af verdens forsikringsmarked.

Et forsikringsselskab er en betegnelse for en finansiel virksomhed, ofte aktieselskaber eller en eller anden form for gensidige selskaber, der mod betaling overtager individuelle eller erhvervsmæssige risici i henhold til bl.a. Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsformidling. Virksomhederne er samtidig underlagt tilsynsvirksomhed fra Finanstilsynet, som sikrer, at lovens krav om selskabernes soliditet overholdes.

Lovgivningens krav om forsikringsselskabernes soliditet er et overordnet krav til de enkelte forsikringsselskaber om at selskabets totale risici ved salg af forskellige typer forsikringer ikke samlet set bringer selskabets nettolikviditet i fare.

Den danske lovgivning, der regulerer området er i vidt udstrækning baseret på eller stærkt relateret til EU-direktiver, som har til formål at tilstræbe en harmonisering af lovgivningen inden for EU, som kan muliggøre etablering af grænseoverskridende forsikringsvirksomheder inden for EU.

Se ogsåRediger


 Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres. Hvis ikke der tilføjes kilder, vil artiklen muligvis blive slettet.