Forvaltningsloven

Forvaltningsloven, der trådte i kraft 1. januar 1987, indeholder regler om borgernes retsstilling over den offentlige forvaltning.

Loven udstikker regler for sagsbehandling indenfor både den statslige og kommunale forvaltning hvad angår vejledning, inhabilitet, partshøring, begrundelse for afgørelser, parternes aktindsigt, tavshedspligt og oplysning om ankemuligheder.

Eksterne henvisningerRediger