Fræslet (også Freslet eller Fredslet) betegnede i middelalderen landet syd for Dannevirke og Slien i det sydlige Jylland. Fræslet omfatter geografisk herrederne Hytten og Krop. Området blev betragtet som dansk krongods og stod uden for sysselinddelingen.

Fræslet

Fræslet med Egernførde er nævnt i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 som Fræzlæt cum ykærnæburgh.[1] Området var krongods.[2] Området skulle yde 100 mark rent sølv. Det tilføjes, at "Kongen har mellem Slæ og Eyder 420 gårde"[3]

Noter redigér

  1. ^ Nielsen, s. 17
  2. ^ Albrechtsen, s. 152f
  3. ^ Nielsen, s. 105

Litteratur redigér