Christian 4.s børn

Wikimedia liste

Christian 4. (født 12. april 1577, død 28. februar 1648) fik mindst 23 børn med sine ægtefæller og elskerinder. Heraf fik fem af børnene efternavnet Gyldenløve.

Oversigt

redigér
Navn Født Død Bemærkninger
Med Anna Cathrine af Brandenburg
Frederik af Danmark 15. august 1599 9. september 1599
Christian 10. april 1603 2. juni 1647 Udvalgt prins
Gift 5. oktober 1634 med Prinsesse Magdalena Sibylla af Sachsen
Sophie 4. januar 1605 7. september 1605
Elisabeth 16. marts 1606 24. oktober 1608
Frederik 3. 18. marts 1609 9. februar 1670 Konge af Danmark og Norge 16481670
Gift 18. oktober 1643 med Hertuginde Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg
Ulrik 2. februar 1611 12. august 1633 Administrator af Fyrstbispedømmet Schwerin 16241629
Med Kirsten Madsdatter
Christian Ulrik Gyldenløve 3. februar 1611 6. oktober 1640
Med Karen Andersdatter
Dorothea Elisabeth Gyldenløve 1613 1615
Hans Ulrik Gyldenløve 10. marts 1615 31. januar 1645 Gift 10. oktober 1641 med Regitze Grubbe
Med Kirsten Munk
Anne Cathrine 10. august 1618 20. august 1633 Gift med rigshofmester Frants Rantzau
Sophie Elisabeth 20. september 1619 29. april 1657 Gift 10. oktober 1634 med Christian von Pentz
Leonora Christina 8. juli 1621 16. marts 1698 Gift 9. oktober 1636 med rigshofmester Corfitz Ulfeldt
Valdemar Christian 26. juni 1622 29. februar 1656
Elisabeth Augusta 28. december 1623 9. august 1677 Gift 1639 med rigsråd Hans Lindenov
Frederik Christian 26. april 1625 17. juli 1627
Christiane 15. juli 1626 1670 Gift 6. november 1642 med rigsskatmester Hannibal Sehested, statholder i Norge
Hedevig 15. juli 1626 5. oktober 1678 Gift 6. november 1642 med Ebbe Ulfeldt
Maria Cathrine 29. maj 1628 1. september 1628
Dorothea Elisabeth 1. september 1629 18. marts 1687
Med Vibeke Kruse
Ulrik Christian Gyldenløve 7. april 1630 11. december 1658
Elisabeth Sofie Gyldenløve ca. 26. november 1633 20. januar 1654 Gift 18. juni 1648 med Claus Ahlefeldt

Dronning Anna Cathrine

redigér
 
Anna Cathrine af Brandenburg, sammen med Christian af Danmark.

Christian 4. og Anna Cathrine af Brandenburg (1575-1612) blev gift den 28. november 1597. De fik seks børn. Alle er begravet i Roskilde Domkirke.

Frederik af Danmark (født 15. august 1599, død 9. september 1599) var Christian 4.'s førstefødte søn. Han døde som spæd.

Christian (født 10. april 1603, død 2. juni 1647) skulle oprindeligt have overtaget tronen efter sin far, idet han i 1610 blev hyldet som udvalgt prins, imidlertid døde han et år inden sin far, så han nåede aldrig at blive konge.

  Uddybende artikel: Christian af Danmark

Sophie af Danmark (født 1605, død 1605) døde som spæd.

Elisabeth af Danmark (født 1606, død 1608) blev kun 2 år.

Frederik III (født 18. marts 1609, død 9. februar 1670) var konge af Danmark-Norge fra 1648 til 1670.

  Uddybende artikel: Frederik 3. af Danmark

Hertug Ulrik (født 2. februar 1611, død 12. august 1633) var administrator i Schwerin fra 1624 til 1629.

  Uddybende artikel: Ulrik af Danmark

Kirsten Madsdatter

redigér

Christian 4. og Kirsten Madsdatter (død 1613) fik et barn.

Christian Ulrik Gyldenløve (født 3. februar 1611, død 6. oktober 1640) var en dansk officer og diplomat.

  Uddybende artikel: Christian Ulrik Gyldenløve

Karen Andersdatter

redigér

Christian 4. og Karen Andersdatter (død 1673) fik to (måske tre) børn.

Dorothea Elisabeth Gyldenløve (født 1613, død 1615) blev kun 2 år.

Hans Ulrik Gyldenløve (født 10. marts 1615, død 31. januar 1645) var en lensmand og underadmiral. Fra 1641 og frem til sin død var han kommandant af Kronborg.

  Uddybende artikel: Hans Ulrik Gyldenløve

Kirsten Munk

redigér
 
Kirsten Munk, Valdemar Christian, Anne Cathrine Rantzau, Sophie Elisabeth Pentz samt Leonora Christina Ulfeldt.

Christian 4. og Kirsten Munk (1598–1658) var "gift til venstre hånd" (fra 1615, til 1628). De fik tolv børn, hvoraf to var dødfødte.

Anne Cathrine Rantzau (født 10. august 1618, død 20. august 1633). Komtesse af Slesvig-Holsten, blev gift med rigsråd og rigshofmester Frands Rantzau (1604–1632). Begravet i Roskilde Domkirke.

  Uddybende artikel: Anne Cathrine Rantzau

Sophie Elisabeth Pentz (født 20. september 1619, død 29. april 1657). Komtesse af Slesvig-Holsten. Hun blev som spæd i 1620 forlovet med Christian von Pentz (1600-1651) og de blev gift den 10. oktober 1634.

  Uddybende artikel: Sophie Elisabeth Pentz

Leonora Christina Ulfeldt (født 8. juli 1621, død 16. marts 1698). Komtesse af Slesvig-Holsten. Hun blev som 15-årig, den 9. oktober 1636, gift med rigsgreve og rigshofmester Corfitz Ulfeldt (1606-1664).

  Uddybende artikel: Leonora Christina Ulfeldt

Valdemar Christian (født 26. juni 1622, død 29. februar 1656). Greve til Slesvig-Holsten. Ejer af Valdemars SlotTåsinge, der er opkaldt efter ham.

  Uddybende artikel: Valdemar Christian

Elisabeth Augusta Lindenov (født 1623, død 1677). Komtesse af Slesvig-Holsten. Gift med Hans Lindenov (1616-1659) den 27. oktober 1639.

  Uddybende artikel: Elisabeth Augusta Lindenov

Frederik Christian (født 1625, død 1627) blev kun 2 år. Begravet i Roskilde Domkirke.

Christiane Sehested (født 15. juli 1626, død 1670). Komtesse af Slesvig-Holsten. Som 10-årig i 1636 blev hun forlovet med Hannibal Sehested (1609-1666), og de blev gift den 6. november 1642.

  Uddybende artikel: Christiane Sehested

Hedevig Ulfeldt (født 15. juli 1626, død 5. oktober 1678). Komtesse af Slesvig-Holsten. Hun blev gift med Ebbe Ulfeldt (1616-1682) den 6. november 1642.

  Uddybende artikel: Hedevig Ulfeldt

Marie Cathrine Christiansdatter (født 1628, død 1628) døde som spæd. Begravet i Roskilde Domkirke.

Dorothea Elisabeth Christiansdatter (født 1. september 1629, død 18. marts 1687). Hun omtales som den kasserede frøken, idet Christian 4. mistænkte Kirsten Munk for at have en affære med Otto Ludvig af Salm (1597–1634). Dorothea Elisabeth indtrådte i et augustinerkloster i Köln i 1646.

Vibeke Kruse

redigér

Christian 4. og Vibeke Kruse (c.1609–1648) fik to børn.

Ulrik Christian Gyldenløve (født 7. april 1630, død 11. december 1658) var generalløjtnant og havde den delvise kommando over Danmarks hær under Karl Gustav-krigen. Da svenskerne stormede Kalvebod Strand i København, var Ulrich Christian allerede død af malaria.

  Uddybende artikel: Ulrik Christian Gyldenløve

Elisabeth Sofie Gyldenløve (født ca. 26. november 1633, død 20. januar 1654). Hun blev af kongen kaldt 'lille Lisseken'. Som 10-årig i 1643 blev hun forlovet med den holstenske adelsmand Claus Ahlefeldt (1614-1674). De blev gift den 18. juni 1648.

  Uddybende artikel: Elisabeth Sofie Gyldenløve