Friluftsliv er et begreb, som omfatter en bred vifte af aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i det at være aktiv og leve i naturen. Af aktiviteter inden for friluftslivet kan blandt andet nævnes:

Friluftsliv kan antage mange former for aktiviteter i det fri.

Litteratur

redigér

Andkjær, Søren (red.): Friluftsliv under forandring. Gerlev: Bavnebanke 2005

Eichberg, Henning & Ejgil Jespersen: De grønne bølger. Træk af natur- og friluftslivets historie. Gerlev: Bavnebanke 1986, nyudgave Vejle: DGI 2001

Sandell, Klas & Sverker Sörlin (red.): Friluftshistoria. Från ”hårdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm: Carlsson 2000. 2. uppl. 2008

redigér