Golfstrømmen

Golfstrømmen er en varm, kraftig og hurtig havstrøm, som fører vand fra Den Mexicanske Golf gennem Floridastrædet og ud i Atlanterhavet i nord-nordøstlig retning. Den følger den amerikanske østkyst til mellem Cape Hatteras og Newfoundland, hvor den drejer mod øst og tager retning mod Nordeuropa. Golfstrømmen bliver drevet af Grønlandspumpen og er en del af det globale thermohaline kredsløb, også kaldet det store transportbånd, som er et sammenhængende strømsystem, der involverer alle klodens oceaner.

Golfstrømmen og den Nordatlantiske strøm

På grund af sin betragtelige varmetransport virker Golfstrømmen som en slags ovn, der opvarmer de berørte områder, så deres klima er betydeligt varmere og mildere, end det kunne ventes ud fra deres geografiske bredde. Ifølge denne kilde er det overdrevet. [1][2] Ifølge en anden kilde er virkningen af en større svækkelse af den atlantiske termohaline cirkulation (inkl. Golfstrømmen) massiv og verdensomspændende.[3]

I praksis har Golfstrømmen i snit ikke ændret sig mærkbart i tidsperioden 2002-2009. [4] Hvis Golfstrømmen havde ændret sig mindst 20 % i snit, ville man have kunnet måle det. En anden omfattende undersøgelse udført af University of Rhode Island og Stony Brook University har ikke fundet mærkbare gennemsnitlige ændringer i Golfstrømmen de sidste 20 år (ca. 1993-2013).[5]

Forskning fra 2015 viste at store mængder koldt ferskvand (smeltevand) laver "rod" i den globale varmefordeler syd for Island, hvilket kan give mere ekstremt vejr i Europa og USA.[6][7]

Forskning fra 2016 af Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) viste i en simuleringsmodel, at 80% af Grønlandsk smeltevand omkring år 2016 holdes væk fra et følsomt Golfstrømsområde. Dog vil der ske betydende ændringer fra 2036 til 2046 i Labradorhavet, men inden da vil der kunne ses ændringer i havcirkulationen. Der står dog ikke direkte hvilken effekt, det vil have på Golfstrømmen. [8]

Golfstrømmen er her vist i orange og gule farver, repræsenterende en højere vandtemperatur i Atlanterhavet. Golfstrømmens første møde med den kolde Labradorstrøm ved Cape Hatteras ses tydeligt. Kilde: NASA.

NavngivningRediger

Den engelske faglitteratur bruger begrebet Golfstrøm-systemet med en opdeling i

 • Floridastrømmen – strømmen gennem Floridastrædet
 • Egentlige Golfstrøm – strækningen fra Floridastrædet til Cape Hatteras
 • Golfstrøm-forlængelsen – strækningen fra Cape Hatteras til området syd for Newfoundland.

Den fagligt korrekte, geografiske betegnelse for den del af strømmen, som bevæger sig mellem det amerikanske kontinent og Europa, er den Nordatlantiske strøm.

ForløbRediger

Der findes i Atlanterhavet en subtropisk gyre, der er en hvirvel på størrelse med oceanet selv, og som drives af en kombination af passatvinde, vestenvinde og Jordens rotation (Corioliskraften).

Passatvindene medfører, at en flod af havvand, som kaldes Den Nordlige Ækvatorialstrøm, flyder mod vest fra Nordafrikas kyst. Når denne strøm støder på det amerikanske kontinent, deler den sig i to grene, hvoraf den ene flyder ind i Det Caribiske Hav, mens den anden passerer nord og øst for De Vestindiske Øer. I Den Mexicanske Golf bevæger vandet sig i retning med uret og bliver opvarmet betydeligt undervejs. De to grene forener sig igen for derefter at strømme ud gennem Floridastrædet. Det er en relativt snæver passage mellem Cuba og Florida, som kan sammenlignes med en dyse, igennem hvilken vandet presses ud i Atlanterhavet.

Golfstrømmen begynder således nord for Bahama-øerne, runder sydspidsen af Florida og fortsætter mod nord-nordøst i et ca. 50–100 km bredt bælte langs USA’s østkyst. Nogenlunde på højde med North Carolina fjerner den sig fra kysten og møder ca. 1500 km derfra den kolde, sydgående Labradorstrøm, som er medvirkende til at tvinge den mod øst i retning af Europa. Det første møde med en gren af Labradorstrømmen sker allerede ved Cape Hatteras, som derfor har helt særlige, havbiologiske forhold.

Idet strømmen flyder mod nord, vil der ske en fordampning af det varme havvand. Dette øger saltholdigheden (saliniteten) af vandet, som derved bliver tungere, og i det nordlige Atlanterhav, hvor vandet yderligere er blevet koldere, begynder en del af dette tungere vand at synke mod bunden. Der kan næsten tales om en slags vandfald i havet. Det nedsynkende vand bliver derved til en del af Den Nordatlantiske Dybhavsstrøm. Denne mekanisme kaldes også Grønlandspumpen og er en af de drivende kræfter i det globale thermohaline kredsløb.

Undervejs mod Europa forgrener Den Nordatlantiske Havstrøm sig, og en af grenene kan følges helt til Spitsbergen, (Svalbard). Andre væsentlige grene af strømmen fører igen mod syd langs de europæiske kyster, bl.a. ind i Det Irske Hav og ind i Nordsøen og medvirker til opvarmningen af disse have.

Som nævnt kaldes strømmens forlængelse i retning af Europa for Den Nordatlantiske Havstrøm, men i daglig tale slås de to sammenhængende strømme ofte sammen under navnet Golfstrømmen.

VirkningRediger

Golfstrømmen er en af de stærkeste havstrømme overhovedet. Den transporterer i Floridastrædet i gennemsnit den utrolige mængde af 30 millioner kubikmeter vand pr. sekund. Efter passagen af Cape Hatteras er dette vokset til mellem 60 og 100 millioner kubikmeter pr. sekund gennem recirkulation i Sargassohavet. Rumfanget af strømmen er mere end 30 gange den mængde vand, som transporteres af samtlige verdens floder tilsammen. Der kan også sammenlignes med mængden af vand fra samtlige floder, der udmunder i Atlanterhavet, nemlig ca. 0,6 millioner kubikmeter pr. sekund.

Dens anslåede effekt er 1,4 petawatt (1,4 x 1015 watt), hvilket svarer nogenlunde til den effekt, som ville kunne produceres af 1 million kernekraftværker.

Golfstrømmen øver derfor betydelig indflydelse på klimaet på USA’s sydlige østkyst, hvor især Florida har markant varmere vintre og køligere somre end resten af det sydøstlige USA.

Tilsvarende betyder den betragtelige varmetransport, som Den Nordatlantiske Havstrøm foretager, at Nordvesteuropa har langt mildere klima, end det ellers ville være tilfældet. Der kan f.eks sammenlignes med det canadiske klima på samme breddegrader.

I Cornwall og især på Scilly-øerne er effekten sådan, at der vokser planter som palmetræer, der ellers forbindes med et langt varmere klima. Især Island, Færøerne, Irland, Storbritannien og Skandinavien nyder godt af det mildere klima, som denne havstrøm medfører.

Global opvarmningRediger

I forbindelse med overvejelserne om konsekvenserne af en global opvarmning har videnskabsmænd udtryk bekymring for stabiliteten af den nedsynkning af saltholdigt vand, som er beskrevet ovenfor. Helt specifikt kunne den mængde ferskvand, som en afsmeltning af de arktiske ismasser ville give anledning til, ”fortynde” Golfstrømmen og gøre den så let, at vandet ikke ville synke til bunds. Resultatet heraf ville blive en meget stor klimaændring i Nordeuropa med næsten uoverskuelige konsekvenser. Visse fossilfund synes at indikere, at en sådan begivenhed er sket flere gange i fortiden, men intet kan siges med sikkerhed.

HistorieRediger

Golfstrømmen blev første gang beskrevet af Juan Ponce de León (1460-1521) i 1513.

Kilder/referencerRediger

 1. ^ americanscientist.org: The Source of Europe's Mild Climate Citat: "... The notion that the Gulf Stream is responsible for keeping Europe anomalously warm turns out to be a myth...The conservation of angular momentum, it turns out, causes the mountains of North America to contribute substantially to the dramatic difference in temperatures across the Atlantic..."
 2. ^ 2. feb 2007, Ing.dk: Golfstrømmens betydning er overvurderet Citat: "...Når bjerge som Rocky Mountains har så stor betydning for klimaet her på den anden side af Jorden, skyldes det, at bjergkæden afbøjer vinden mod sydøst ved et samspil imellem bjergene og Jordens rotation...Eigil Kaas er enig med David Battisti og Richard Seager, at Golfstrømmen ikke har nogen særlig betydning for hverken temperaturen i Europa eller for temperaturforskellen hen over Nordatlanten..."
 3. ^ Oregon State University (2010, August 5). Ancient Hawaiian glaciers reveal clues to global climate impacts. ScienceDaily. Retrieved August 10, 2010 Citat: "...That coincides almost exactly with a major slowdown of what scientists call the Atlantic meridional overturning circulation, or AMOC, in the North Atlantic Ocean...But scientists have found that the AMOC does more than just keep northern Europe habitable. Its effects can extend far beyond that..."The new data from Mauna Kea, along with other findings from geological archives preserved in oceans and lakes in many other areas, show that the decline of the AMOC basically caused climate changes all over the world," Clark said. "These connections are pretty remarkable, a current pattern in the North Atlantic affecting glacier development thousands of miles away in the Hawaiian Islands. "The global impact of the AMOC changes," Clark added, "was just massive."..."
 4. ^ 29 March 2010, BBC News: Gulf Stream 'is not slowing down' Citat: "...Between 2002 and 2009, the team says, there was no trend discernible – just a lot of variability on short timescales...The NOC team now has a chain of instruments in place across the Atlantic, making measurements continuously. "In four-and-a-half years of measurement, we have found there is a lot of variability, and we're working to explain it," said NOC's Harry Bryden...Professor Bryden's team calculates that their system is good enough to detect a long-term change in flow of about 20% – but it has not happened yet..."
 5. ^ University of Rhode Island. (2014, March 3). Oceanographer refutes claims that climate change is slowing pace of Gulf Stream. ScienceDaily Citat: "...But this is exactly what has been underway at the University of Rhode Island and Stony Brook University for the last 20 years: measurement of the strength of the Gulf Stream....These new results reinforce earlier findings about the stability of Gulf Stream transport based on observations from as far back as the 1930s..."There are variations of the current over time that are natural -- and yes, we need to understand these better -- but we find absolutely no evidence that suggests that the Gulf Stream is slowing down."..."
 6. ^ 23. marts 2015, videnskab.dk: Mystisk havfænomen kan give ekstremt klima i Danmark. Citat: "...Det kolde område syd for Island laver rod i denne globale varmefordeler. »Problemet med dette kolde område er, at det består af koldt ferskvand. Da ferskvand er lettere end saltvand, vil det ikke synke til bunds, men lægger sig som et låg over de globale havstrømme syd for Island. Det betyder at hele bevægelsen i havstrømmene aftager. Derfor har vi forskere været meget interesserede i at finde ud af, hvorfor dette kolde område overhovedet findes, og hvorfor det bliver ved med at blive større,« forklarer Jason Box...Undersøgelser viste, at havstrømmene i Atlanterhavet aldrig har været svagere, end de er i dag, og at det siden 1970’erne er gået hastigt ned ad bakke. »Klimaforandringerne har været med til at svække de atlantiske havstrømme dramatisk, og det ser ud til, at det kommer til at blive endnu mere markant i fremtiden,« siger Jason Box..."
 7. ^ University of South Florida (USF Innovation). (2016, January 22). Melting Greenland ice sheet may affect global ocean circulation, future climate: University of South Florida and international scientists find influx of freshwater could disrupt the Atlantic Meridional Overturning Circulation, an important component of global ocean circulation. ScienceDaily Citat: "...Researchers say the it could impact the future climate in places such as portions of Europe and North America..."We derived a new estimate of recent freshwater flux from Greenland using updated GRACE satellite data," said USF professor Tim Dixon. "The data suggest that the influx of freshwater from Greenland is accelerating, and has changed the Labrador Sea in ways that could lead to a weakening of the AMOC...Increased freshwater flux could weaken the AMOC, resulting in a number of consequences, both local and global, said the researchers...According to Dixon, the global impacts are less certain, but potentially more consequential..."
 8. ^ Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR). (2016, June 20). Breathing space for the Gulf Stream: Scientists calculate the fate of the Greenland meltwater. ScienceDaily Citat: "...The model calculations showed that more than half of the meltwater is transported southwards along the Canadian coast by the Labrador Current. Less than 20 percent remain in the area between Greenland and Labrador which is critical for the Gulf Stream system. The model suggests that the melting-induced impact on ocean salinity is, to date, only half as large as natural variations measured in the past decades...However, the simulation also shows a progressive trend in the freshening of the Labrador Sea. "If we project the rise in Greenland melting rates into the future, we expect first noticeable changes in the Labrador Sea in two or three decades," emphasizes Professor Böning, "in this sense the Gulf Stream may just get some breathing space." "Meltwater fluxes from Greenland have been accelerating in recent years and if, as seems likely, this trend continues we could see changes in ocean circulation even sooner" explains co-author Jonathan Bamber, Professor at the University of Bristol..."
Wikimedia Commons har medier relateret til: