Højere forberedelseseksamen

dansk gymnasial eksamen
For alternative betydninger, se HF. (Se også artikler, som begynder med HF)
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Højere forberedelseseksamen (i daglig tale hf eller HF) er en studieforberedende ungdomsuddannelsegymnasialt niveau. HF-eksamen er en gymnasial uddannelse, der (ligesom stx, hhx og htx) giver adgang til de højere videregående uddannelser. Modsat tidligere er det ikke længere nødvendigt at have en 10. klasse for at starte på HF, men man kan komme ind direkte fra 9. klasse.

HF kan tilrettelægges som fuldtidsuddannelse over 2 år eller som enkeltfag. En hel hf består af en række obligatoriske fag og faggrupper og nogle valgfag. På mange enkeltfagskurser findes endvidere kortere forberedelseshold som pakker af enkeltfagsundervisning til visse mellemlange videregående uddannelser (MVU), f.eks. pædagog, politibetjent og sygeplejerske. Endvidere findes der særlige 3-årige og SU-berettigede forløb som for eksempel søfart.

I mange henseender har hf vist sig at være en uddannelsesmæssig succes og fungerer i dag både som et alternativ til de tre øvrige gymnasiale uddannelser og som en slags "mellemting" i uddannelsessystemet, hvor mange unge og voksne får en "ny chance". Tidligere har kvaliteten af en hf-eksamen dog været kritiseret, fordi nogle af eleverne klarede sig dårligere end gymnasieelever. Men der er forskellige populationer blandt hf'erne, og disse klarer sig forskelligt. Nyere forskning peger på, at hf spiller en central rolle for at skabe større samfundsmæssig lighed.[1]

En reform af hf trådte i kraft i 2005 og har tilført uddannelsen to nye faggrupper kaldet Kultur- og samfundsfag, samt Naturfag. Førstnævnte er et særligt hf-fag, der er en sammenslutning af fagene Historie (B-niveau), Religion (C-niveau), og Samfundsfag (C-niveau), hvor forskellige temaer tages under behandling af de forskellige fag. Faget afsluttes med en tværfaglig synopsiseksamen. Naturfaggruppen er på samme måde en sammenslutning af Biologi (C-niveau), Geografi (C-niveau) og Kemi (C-niveau), som har til formål at give de studerende en almen naturvidenskabelig basisviden.

Uddannelsen blev oprindelig oprettet som afløser for "præparandklassen", som var adgangsgivende til læreruddannelsenlærerseminarier. Denne præparandklasse var en blindgyde, hvis man alligevel ikke ønskede at blive lærer. Uddannelsen blev oprettet under undervisningsminister K.B. Andersen, der ønskede, at få "manden bag ploven" ind i uddannelsessystemet igen.

Eksterne henvisninger

redigér

Se også

redigér
  1. ^ "Nyhed – DPU". Arkiveret fra originalen 2. marts 2009. Hentet 20. marts 2009.