Have- og parkingeniør

Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Have- og parkingeniør er en professionsbachelor i have- og parkvirksomhed, der udbydes i samarbejde mellem Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Tekniske Skole og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Uddannelsen startede i efteråret 2010, og de første studerende dimitterede i 2014. Uddannelsen til have- og parkingeniør varer fire år inklusive knap et års virksomhedspraktik, samlet svarende til 240 ECTS-point (European Credit Transfer System). Uddannelsen gennemføres primært på Skovskolen i Nødebo, mens den praktiske erhvervsrettede del foregår på Roskilde Tekniske Skole.

Centralt for uddannelsen er den praksisnære tilgang i undervisningen. Det betyder, at meget undervisning foregår i det fri eller som konkrete øvelser og projekter med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra byens grønne områder. Det betyder også tæt kontakt til erhvervet. Dels i forbindelse med de mange ekskursioner, der er på uddannelsen, og dels i forbindelse med praktikken. Mange af underviserne har desuden flere års erfaring fra erhvervslivet. Uddannelsen er tilrettelagt i en blokstruktur, som består af 16 blokke, hver af 9 ugers varighed.

Uddannelsen består af tre faglige områder:

  1. Ledelse og økonomi med fagene Ledelse, Driftsøkonomi, Jura, Anlægsstyring, Projektstyring og Strategisk ledelse og kommunikation.
  2. Teknik og Design med fagene Professionsintroduktion, Design, planter og projektering, GIS, Design, terræn og projektering, Teknik og klimatilpasning (LAR). Specialisering er mulig inden for Grøn klimatilpasning og teknologi
  3. Planter og deres vækstforhold med fagene Naturforståelse og plantekendskab, Planter og plantevækst i byen, Design, planter og projektering, Parkdrift, Landskabsarkitektur og planlægning samt valgfagene Grønne tage og Skadevoldere. Specialisering er mulig indenfor Urbane beplantninger

JobmulighederRediger

En have- og parkingeniør vil typisk få arbejde i en ingeniørvirksomhed, kommune, et boligselskab eller en privat anlægs- eller entreprenørvirksomhed, hvor der er behov for mellemledere og medarbejdere med kompetencer inden for ledelse, økonomi og teknik samt specialistviden om jord, vand og planter. Typiske arbejdsopgaver kan være ansvaret for vej- og parkdriften i en kommune, anlægs- og driftsstyring af grønne projekter i byen, specialkonsulent i træpleje, bynatur, klimatilpasning og håndtering af regnvand. Det kan også være design og projektering af haver samt drift og forvaltning af bynære grønne områder og andre friarealer – eksempelvis kirkegårde og sportsanlæg.

OptagelseRediger

Optagelse på have- og parkingeniøruddannelsen kræver en adgangsgivende gymnasial uddannelse eller en faglært uddannelse inden for jordbruget. Uddannelsen giver direkte adgang til at læse videre på kandidatniveau inden for det grønne område – eksempelvis til landskabsarkitekt eller Forest and Nature Management.[1]

Se ogsåRediger

ReferencerRediger

Eksterne kilder/henvisningerRediger