Hello world-program

Hello, world! er et simpelt computerprogram, der demonstrerer nogle af de basale elementer i et programmeringssprog. Det eneste, programmet gør, er at udskrive på skærmen teksten "Hello, world!", og programmet er ofte det første, en programmør skriver, når han/hun er ved at lære et nyt sprog.[1]

Dialogboks med teksten "Hello World"
En udgave af "hello, world"-programmet i C skrevet i hånden på et stykke printerpapir af Brian W. Kernighan (1978).

Fra programmeringens spæde begyndelse har der altid eksisteret små programmer, som nye programmører har prøvet at skrive for at komme i gang med det aktuelle sprog. Brugen af "Hello, world!" er blevet indarbejdet med Kernighan og Ritchies klassiske bog The C Programming Language (1974), hvor programmet er det første eksempel på et program skrevet i sproget C. Udskriften i denne bog var "hello, world" (uden store bogstaver) og stammer fra Kernighans interne skrift til brug på Bell Laboratories fra samme år.[2]

Hvis det lykkes at skrive et "Hello, world"-program og få det til at virke, er der mange ting, der er på plads:

 • Syntaksen i programmet er korrekt.
 • Compileren virker.
 • Linkeren virker.
 • Det er muligt at programmere mod ydre enheder, f.eks. en skærm.

Betegnelsen "Hello, world!" bruges også generelt om testprogrammer, der viser, at et system eller en programmeringsteknik kan bruges. Et "Hello, world!"-program i denne betydning kan for eksempel læse "Hello, world!" fra en database og dermed vise, at den virker.

Eksempler Rediger

Ada Rediger

 with TEXT_IO;
 
 procedure HELLO is
 begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello, world!");
 end HELLO;

Algol Rediger

 'BEGIN'
  OUTSTRING(2,'('Hello, world!')');
 'END'

APL Rediger

'Hello, world!'

BASIC Rediger

 10 PRINT "Hello world!"
 20 END

C Rediger

 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 
 int main(int argc, char **argv)
 {
    (void) argc;
    (void) argv;
    
    printf("Hello world!\n");
    
    return EXIT_SUCCESS;
 }

C# Rediger

using System;
 
class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Hello world!");
  }
}

C++ Rediger

 #include <iostream>
 
 int main()
 {
    std::cout << "Hello world!" << std::endl;
    return 0;
 }

CIL Rediger

.assembly Hello{}
.assembly extern mscorlib {}
.method static void Main()
{
  .entrypoint
  .maxstack 1
  ldstr "Hello, world!"
  call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  call string[mscorlib]System.Console::ReadLine()
  pop
  ret
}

COBOL Rediger

 IDENTIFICATION DIVISION.
 PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.
 
 ENVIRONMENT DIVISION.
 
 DATA DIVISION.
 
 PROCEDURE DIVISION.
 DISPLAY "Hello, world!".
 STOP RUN.

Eiffel Rediger

 class HELLO_WORLD
 
 creation
   make
 feature
   make is
   local
       io:BASIC_IO
   do
       !!io
       io.put_string("%N Hello, world!")
   end -- make
 end -- class HELLO_WORLD

FORTRAN Rediger

  PROGRAM HELLO
   PRINT *, 'Hello, world!'
  END

Go Rediger

import "fmt"
func main() {
  fmt.Printf("Hello, World!")
}

Java Rediger

 public class HelloWorld {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello, world!");
   }
 }

Modula-2 Rediger

 MODULE Hello;
 
 FROM InOut IMPORT WriteLn, WriteString;
 
 BEGIN
  WriteString ("Hello, world!");
  WriteLn
 END Hello.

Pascal Rediger

 program hello;
 begin
   writeln('Hello, world!')
 end.

Perl Rediger

print "Hello world!\n";

PL/I Rediger

Test: proc options(main) reorder;
 put skip edit('Hello, world!') (a);
end Test;

PHP Rediger

<?php
  echo "Hello, world!";
?>

Prolog Rediger

:- write('Hello world'),nl.

Python Rediger

print "Hello, World!"

Python3 Rediger

print("Hello, World!")

Seed7 Rediger

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

Simula Rediger

BEGIN
  OutText("Hello, world!");
  OutImage;
END

Smalltalk Rediger

Transcript show: 'Hello, world!'; cr

Swift Rediger

print("Hello world")

Visual Basic .NET Rediger

Class HelloWorldApp 
  Shared Sub Main() 
    System.Console.WriteLine("Hello, World!") 
  End Sub
End Class

Referencer Rediger

 1. ^ Langbridge, James A. (2013), Professional Embedded ARM Development, John Wiley & Sons, s. 74, hentet 16. april 2019
 2. ^ Kernighan, Brian W. (1974), Programming in C – A Tutorial (PDF), Bell Laboratories, hentet 16. april 2019

Eksterne henvisninger Rediger

 Spire
Denne artikel om software og programmering er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.