En organisme er heterotrof, når den henter livsnødvendigt næringsstoffer og energi fra andre organismers produktion. Ordet er dannet ud fra to græske ord: heteros = "en anden", og trophein = "nære". Ordet betyder altså: "fremmed-nærende" eller "fremmed-forsynende".

Visning af cyklussen mellem autotrofe og heterotrofe.

Enten lever de heterotrofe organismer af levende, autotrofe organismer, og så kaldes de planteædere. Eller også lever de af andre levende, heterotrofe organismer, og i så fald er de rovdyr eller parasitter. Endelig kan de heterotrofe organismer leve af døde organismer (autotrofe eller heterotrofe), og så kaldes de nedbrydere.

Se også

redigér
  • Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6.