Hexachlorbenzen

kemisk forbindelse

Hexachlorbenzen eller perchlorbenzen er en organisk chlorforbindelse med molekylformlen C6Cl6 og er kendt under forskellige forkortelser HCB, PCB, BHC og på grund af dets kræftfremkaldende, bio-akkumulerende og persisterende egenskaber karakteriseres HCB som et “evighedskemikalie” og som et af verdens 12 farligste stoffer[1][2]. Det er et fungicid der tidligere blev brugt til frø-behandling specielt af hvede for at hindre svampeangreb. Hexachlorbenzen er en persisterende miljø-gift og er blevet forbudt ifølge Stockholm-konventionen af 2001 om persisterende pesticider og andre organiske forurenere.[3] HCB er ifølge Miljøstyrelsen forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende, og utilsigtet produktion og udledning af HCB skal begrænses mest muligt.[4]

Stregformel af hexachlorbenzen
Kuglekalotmodel af hexachlorbenzen

Hexachlorbenzen er kendt som hormonforstyrrende og årsag til mange sygdomme, er et carcinogen i dyr[5] og mennesker er døde som følge af at have spist brød med forurenet hvede[6]. Brugen af Hexachlorbenzen blev forbudt i USA i 1966.

HCB som miljø-giftRediger

En beslutning om at Danmark fra 2010 skal importer hexachlorbenzenholdigt affald fra Australien, med henblik på destruktion i Danmark, er stærkt omdiskuteret. Miljøminister Karen Ellemann beskriver formålet som en mulighed for at demonstrere Dansk Knowhow på kemi affald og gifthåndteringsområdet og har derfor i juni 2010 godkendt importen af giftstoffet til behandling på Kommunekemi i Nyborg over de næste par år. Efterfølgende blev det en større sag i offentligheden, der i december 2010 fik miljøministeren til at udsætte en igangværende skibstransport af stoffet til Danmark.

I sommeren 2012 fremgik det af rapporter at HCB fra et destruktionsanlæg i Gdansk siver imod Østersøen. Ialt 12.000 tons HCB menes at være uforsvarligt oplagret mindre end 300 kilometer fra Danmark med fare for at forurene Østersøen.[2][7]

Et af Miljøstyrelsens fokuspunkter i 2012 er HCB i fyrværkeri, da kontrolundersøgelser har vist indhold af HCB i op til 14% af alt fyrværkeri.[8]

ReferencerRediger

  1. ^ Hexachlorbenzen. Identitet og fysisk-kemiske egenskaber. Miljøstyrelsen 2007
  2. ^ a b "dr.dk". Arkiveret fra originalen 2. oktober 2012. Hentet 10. oktober 2012.
  3. ^ "Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants website". Arkiveret fra originalen 16. april 2014. Hentet 30. oktober 2010.
  4. ^ "Miljøstyrelsens faktaark om HCB". Arkiveret fra originalen 5. januar 2014. Hentet 10. oktober 2012.
  5. ^ Report on Carcinogens, Eleventh Edition
  6. ^ Natural Resources Defense Council (2001)
  7. ^ Om: Lager af hexachlorbenzen HCB) i Gdansk. Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
  8. ^ Kemikaliekontrollen, Miljøstyrelsen (Webside ikke længere tilgængelig)

Eksterne henvisningerRediger