Hjælp:Genetablering

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Sommetider kommer man uvægerligt til at lave en fejl på Wikipedia, og fra tid til anden bliver Wikipedia ramt af hærværk i form af irrelevante bemærkninger eller sletning af dele eller hele artikler.

I disse tilfælde anvendes følgende procedure for reetablering af artiklen.

Fandtes artiklen ikke tidligere? redigér

Indsæt øverst i artiklen skabelonen {{nonsens}} eller skabelonen {{hurtigslet}} (de har samme funktion) og afvent, at en administrator sletter artiklen helt. Skriv gerne i beskrivelsesfeltet, at artiklen indeholder et nybegyndereksperiment eller noget nonsens.

Lad være med at sætte kryds i Dette er en mindre ændring, da den så ikke altid vises blandt seneste ændringer.

Havde artiklen indhold? redigér

Artiklen kan i dette tilfælde genskabes således:

Der er mulighed for via sidens historik at trykke på dato+tidspunkt-markeringen og hermed få den gamle artikel frem. Ved at trykke rediger kan man nu gemme den gamle version (hele denne version). Man får lige en advarsel øverst oppe, om at det er en nyere artikel (den med hærværk), man overskriver.

Lad være med at sætte kryds i Dette er en mindre ændring, da den så ikke altid vises blandt seneste ændringer.

Gentagent hærværk redigér

Hvis der foretages konsekvent hærværk af den samme bruger (samme ip-adresse), kan du bede en administrator om at denne bliver spærret. Dette gøres her: Wikipedia:Anmodning om administratorassistance

En anden mulighed er at bede en administrator om at beskytte en side mod ændringer. Dette kan nogen gange være nødvendigt i en periode, ofte ikke på grund af hærværk, men mere på grund af uenighed omkring opbygningen af en artikel, hvor flere gentagne gange ændrer artikler til en bestemt vinkel. Denne mulighed er dog i modstrid med grundideen med Wikipedia og anvendes derfor kun i yderste nødstilfælde.