Hjælp:Hvad er en artikel

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Der er mange sider i Wikipedia-databasen, mange flere end vi rent faktisk regner som artikler. En Wikipedia-artikel definerer vi som en side i databasen der har encyklopædisk indhold.

Dette indbefatter altså ikke nogen af de sider der er placeret i specielle navnerum, såsom:

  • Wikipedia:-navnerummet, der indeholder sider om hvordan Wikipedia fungerer.
  • Ingen af Diskussion:-navnerummene, der indeholder diskussion af indholdet på de forskellige sider.
  • Speciel:-navnerummet, der indeholder sider softwaren genererer med specielt indhold.
  • Bruger:-navnerummet, der indeholder brugernes egne sider.
  • Fil:-navnerummet, der indeholder beskrivelser af billeder der bruges i Wikipedia.

Ud over at udelukke alle de ovennævnte sider, så udelukker vi også alle omdirigeringssider og sider, der ikke indeholder et link. Dette gøres ud fra den antagelse, at en side uden et link enten er meget kort og dermed ikke kan have encyklopædisk indhold, eller bare er en rå tekst overført til Wikipedia uden nogen redigering. Dette er selvfølgelig en meget grov sortering, der ikke giver et hundrede procent rigtigt antal, men det er den eneste sortering vi indtil videre kan håndtere i vores software.

Når alle disse ting er sorteret fra, så har vi i dag 299.032 artikler i databasen.