Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.
Wikipedia-navnerum
Grundlæggende
navnerum
Tilhørende
diskussionsnavnerum
0 Artikler Diskussion 1
2 Bruger Brugerdiskussion 3
4 Wikipedia Wikipedia-diskussion 5
6 Fil Fildiskussion 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskussion 9
10 Skabelon Skabelondiskussion 11
12 Hjælp Hjælpdiskussion 13
14 Kategori Kategoridiskussion 15
100 Portal Portaldiskussion 101
102 Artikeldata Artikeldatadiskussion 103
828 Modul Moduldiskussion 829
2300 [[Wikipedia:Navnerum/|]] [[Wikipedia:Diskussionssider|]] 2301
2302 [[Wikipedia:|]] [[Wikipedia:Diskussionssider|]] 2303
Virtuelle navnerum
-1 Special
-2 Media

Der er tusindvis af sider i Wikipedia, så for at holde styr på dem er de opdelt i et antal såkaldte navnerum alt efter deres funktion og indhold.

Man angiver en sides navnerum ved at sætte navnet på navnerummet efterfulgt af et kolon (:) foran sidenavnet. Sidenavn inklusive navnerumsangivelsen kaldes det fulde sidenavn. For eksempel hedder denne side "Navnerum", den er placeret i navnerummet "Hjælp", og det fulde sidenavn bliver derfor "Hjælp:Navnerum".

Det største og vigtigste navnerum er artikel- eller hovednavnerummet, hvor artiklerne befinder sig. Det har som det ikke eneste navnerum ikke noget præfiks, så sider uden anden angivelse er i artikelnavnerummet.

Alle navnerum (på nær 2 virtuelle navnerum med helt specielle betydninger) kommer i par bestående at et indholdsnavnerum og et diskussionsnavnerum, hvor henholdsvis en indholdsside og den tilhørende diskussionsside er placeret. Diskussionssiderne bruges til at diskutere indholdet på den tilhørende indholdsside. Tjekboksen med teksten "Tilknyttet navnerum" på specialsiden Seneste ændringer bruges til at afgrænse visningen af de senest ændrede sider til sider i et bestemt indholds- og diskussionsnavnerumspar.

Alle navnerum har også et nummer. Det kan for eksempel bruges i avancerede skabeloner, som kan give forskellige tekster afhængigt af hvilket navnerum som siden som bruger skabelonen, er placeret i. Alle indholdsnavnerum har et lige navnerumsnummer, og det tilhørende diskussionsnavnerum har det ulige nummer som er én højere.

Liste over navnerum redigér

Nr. Navn Brug
-2 Media Virtuelt navnerum til at henvise direkte til uploadede filer i stedet for til siden med beskrivelse af filen (som er i filnavnerummet). Det bruges ikke på den danske Wikipedia, da alle filer skal uploades til Commons.
-1 Speciel Virtuelt navnerum til specialsider. Specialsider er ikke "rigtige" sider, men genereres af wiki-programmet (MediaWiki) når de bruges. Specialsiden Specialsider har en oversigt over alle de specialsider man har rettigheder til at bruge (afhængig af ens brugergrupper).
0 Kaldet hovednavnerummet eller artikelnavnerummet, men der bruges ikke noget præfiks for dette navnerum. Bruges til Wikipedias encyklopædiske artikler, samt flertydig-sider som hjælper brugerne med at finde den rette artikel hvis opslagsordet er flertydigt.
1 Diskussion Tilhørende diskussionssider
2 Bruger Til brugernes brugersider hvor Wikipedias registrede brugere kan præsentere sig selv. Se Wikipedia:Normer for brugersider for tilladte anvendelser.
3 Brugerdiskussion Tilhørende diskussionssider. Her efterlader man beskeder til individuelle brugere.
4 Wikipedia Kaldes også projektnavnerummet. Bruges til metasider om Wikipedia. Her findes for eksempel Landsbybrønden til almene diskussioner om Wikipedia, samt sider om politikker og normer. Navnerumsnavnet kan forkortes til "WP", hvilket er praktisk når man laver korte genveje. Der er et (forældet) forsøg på en oversigt over Wikipedia-siderne på Wikipedia:Oversigt over Wikipedia-navnerummet.
5 Wikipedia-diskussion Tilhørende diskussionssider
6 Fil Filnavnerummet er til beskrivelse af filer. Også navnet "Billede" kan bruges. Det bruges til at henvise til billeder, lydklip eller andre filer. Hvis filen ikke findes lokalt på Wikipedia (og det gør den aldrig, da vi har forbudt lokale filer), hentes filen i stedet fra Commons.
7 Fildiskussion (Eller Billeddiskussion) Tilhørende diskussionssider
8 MediaWiki Her placeres alle de tekster som indgår i brugergrænsefladen: faneblade, menuer, knapper, tekster som bruges på specialsider osv. Alle sider i MediaWiki-navnerummet er automatisk beskyttede, så kun administratorer og brugerfladeredaktører kan redigere dem. Man behøver kun at oprette sider i MediaWiki-navnerummet, hvis indholdet er forskelligt fra MediaWikis standardtekst som vil bruges hvis der ikke en side for en bestemt tekst. Alle systembeskeder kan ses på specialsiden Speciel:MediaWiki-systemmeddelelser, hvor man også kan se hvilke tekster der er ændret i forhold til standardteksten.
9 MediaWiki-diskussion Tilhørende diskussionssider
10 Skabelon Til skabeloner. Skabeloner er tekster som er beregnet til at blive inkluderet på andre sider. Det sker ved bruge {{ }} rundt om skabelonnavnet. Alle sider kan i princippet inkluderes på denne måde, men ved siderne i skabelonnavnerummet behøver man ikke at angive navnerumsnavnet. En side i artikelnavnerummet inkluderes på en anden side ved at sætte et kolon foran sidenavnet. Der er en oversigt over skabeloner på Wikipedia:Skabeloner.
11 Skabelondiskussion Tilhørende diskussionssider
12 Hjælp Til hjælpesider med hjælp og forklaringer til både læsere og redaktører
13 Hjælp-diskussion Tilhørende diskussionssider
14 Kategori Til kategorisider som bruges til at opliste de sider inkl. underkategorier som er placeret i en bestemt kategori. Der er en automatisk kategoriliste på Speciel:Kategorier og en oversigt over topkategorierne på Wikipedia:Kategorier. Da noget af indholdet på kategorisider genereres automatisk (listen over siderne i kategorien), kan kategorisider i modsætning til andre sider ikke flyttes, men man er nødt til at oprette en ny side og slette den gamle ved flytning af kategorier.
15 Kategoridiskussion Tilhørende diskussionssider
100 Portal Til portaler som er særlige indgangssider til Wikipedia som hjælper læserne med at finde artikler med relation til et bestemt emne, og måske opfordrer til at deltage i det tilsvarende Wikiprojekt. Navnerumsnumre startende fra 100 og frem, indikerer at det ikke er et standard MediaWiki-navnerum, men et vi har fået specielt lavet til dansk Wikipedia.
101 Portaldiskussion Tilhørende diskussionssider
102 Artikeldata Dette navnerum bruges til at placere særlige data med tilknytning til bestemte artikler. Typisk anvendes artikeldata-sidenavnet som parameter til en skabelon som så inkluderer og bruger artikeldataene. Indholdet kan for eksempel være detaljerede geografiske data til visning af kort.
103 Artikeldatadiskussion Tilhørende diskussionssider
828 Modul Dette er et specielt navnerum til programmer (kaldet moduler) skrevet i programmeringssproget Lua som definerer ekstra parserfunktioner foruden de der som standard leveres af MediaWiki eller installerede udvidelser. Det kan bruges i forbindelse med avancerede skabeloner og hentning af data fra Wikipedia:Wikidata.
829 Moduldiskussion Tilhørende diskussionssider

Alle navnerum har også engelske navne (som ikke er vist her) som kan bruges som præfikser i henvisninger på samme måde som de danske navne.

Man kan se lister over alle sider i bestemte navnerum på specialsiden Speciel:Alle sider

Interwiki-henvisninger redigér

Der kan bruges en lignende præfiksnotation som for navnerum til henvisninger til Wikipediaer på andre sprog og henvisninger til helt andre wikier. Sproghenvisninger har et præfiks som i de fleste tilfælde består af to bogstaver efterfulgt af kolon.

Der kan også henvises til andre Wikimedia-projekter og til en helt "fremmede" wikier. Eksempler er:

Der er en komplet liste på meta.

Artikler med kolon i titlen redigér

En artikel bliver ikke automatisk til en del af et navnerum ved at opfinde dit eget præfiks til artiklen. Kun de ovenfor beskrevne præfikser har speciel betydning, alle andre præfikser du måtte se brugt eller selv finder på, har ingen betydning og sådanne sider befinder sig altid i artikelnavnerummet.

Se også redigér