Hjælp:Samling af artikelhistorik

Wikipedia-logo-question.pngDenne artikel er en hjælpeside for administratorer på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om særlige funktioner på dansk Wikipedia og eventuelt tekniske vejledninger til brug på denne. Administratorerne anbefales at læse vejledninger, men intet af indholdet skal tages for en norm. Du må gerne ændre denne side, efterhånden som det bliver nødvendigt, men sørg for at være mere varsom end normalt, da vi ønsker at holde vores vejledninger pålidelige. Annoncér gerne større ændringer, før du indsætter dem, på denne artikels diskussionside.

Hvis der er blevet oprettet to artikler om et emne, kan der til tider nå at komme en del redigeringer på hver af artiklerne inden de sammenskrives. Når de så sammenskrives, vil den "vindende" artikel kun have en del af historikken. For at undgå dette, kan man samle historikken. Det skal bemærkes at det kun er administratorer, der kan slette og gendanne artikler.

Bemærk, det er besluttet at historikkerne ikke samles fremover.

Et mere specielt eksempel er, hvis der tilføjes indhold i én artikel, som i virkeligheden hører til i en anden. I sådanne tilfælde vil man gerne flytte en eller flere revisioner fra en artikel til en anden. Dette kan lade sig gøre ved at slette og gendanne på passende vis, så de rigtige revisioner er tilstede, når artiklen flyttes.

Eksempel på komplet sammenfletningRediger

Artiklerne A og B behandler samme emne og er derfor blevet sammenskrevet i B, mens A er blevet en redirect til B. Nu har A og B hver en del af historikken.

 1. Først slettes artikel B.
 2. Dernæst flyttes artikel A til B ved hjælp af "flyt"-funktionen. Nu er A en redirect til B og har en historik, der alene består af redirecten.
 3. Nu slettes artikel B igen.
 4. Så kan artikel B gendannes med de versioner, man ønsker at have med (flytninger, hærværk og gendannelser kan evt. forblive slettede).
 5. Til sidst sikrer man sig at det er den rigtige version, der står som den aktuelle. Hvis det ikke er, finder man den rigtige version i historikken og gemmer den, så den bliver aktuel.

Tilsvarende procedure følges, hvis man har flere artikler, der skal samles.

Eksempel på delvis sammenfletning (dvs. opsplitning af artikelhistorik)Rediger

Dette eksempel er lidt specielt, så det nemmeste er nok at tage et konkret eksempel. Aks er en flertydig blandt andet med link til Politiets Aktionsstyrke. En anonym bruger tilføjede imidlertidigt en masse tekst i flere omgange om aktionsstyrken i den flertydige artikel. Dette indhold kunne blot flyttes til den anden artikel manuelt, men pænere er det absolut, at historikken også flyttes med. Dette lod sig gøre på følgende måde:

 1. Først slettes Aks.
 2. Dernæst gendannes de revisioner af Aks, der kun bestod er de tilføjelser, der ikke hørte til her.
 3. Så slettes Politiets Aktionsstyrke.
 4. Dernæst flyttes de udvalgte revisioner af Aks over til Politiets Aktionsstyrke.
 5. Herefter slettet Politiets Aktionsstyrke igen.
 6. Herefter gendannes alle revisioner af Politiets Aktionsstyrke.
 7. Herefter slettes Aks igen.
 8. Og så gendannes alle revisioner af Aks igen (på nær den sidste, som indeholder en redirect).
 9. Tilbage er blot at sammenskrive revisionerne af Politiets Aktionsstyrke.

Se mere om, hvordan det specifikt foregik ved at kigge på Speciel:Gendannelse/Aks og Speciel:Gendannelse/Politiets Aktionsstyrke samt historikken for henholdsvis Aks og Politiets Aktionsstyrke.

I alt består processen altså af 4 sletninger og 3 gendannelser. Det er måske lidt eksperimentiel anvendelse af softwaren, men så længe det ser ud til at virke uden sideeffekter, kan det anvendes.