Hjælp:Sammenskrivning (Skabelon)

Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.

Skabeloner der meget ligner hinanden kan med fordel skrives sammen.

Introduktion redigér

Samredigering af skabeloner er delvist også noget der sker som følge af den underliggende processering. Skabeloner bruger ofte at kalde andre skabeloner - nu også moduler - og derfor er det tiltider nødvendigt at justere lidt i skabelonkoden, både for den kaldende og den kaldede skabelon.

Samredigering indvirker nogen gange på de artikler der benytter skabelonerne - det er endda ikke så sjældent formålet.

Hjælpe-skabeloner redigér

Når vedligeholdelsen bliver vurderet kontroversiel, eller vanskelig kan {{SmrSkabelon}} med rimelighed benyttes.

Indredigeringen af {{SmrSkabelon}} bør ikke have til hensigt at påvirke den almindelige skabelon-funktion, og "SmrSkabelon" hjælper derfor til at overskueliggøre omfattende samredigeringer og samle diskussionen heraf, uden at forstyrre anvendelsen af de omfattede skabeloner.

Alternativt kan {{VisSkabelon}} bruges til samme formål. Mens {{SmrSkabelon}} er målrettet midlertidige redigeringsforløb er {{VisSkabelon}} beregnet til at indgå som del af dokumentationen, og indsættes på de omfattede skabeloners dokumentations-sider - eller i mangel heraf, i et <noinclude>...</noinclude>. Med {{VisSkabelon}} er det muligt at skrive lidt om de omfattede skabeloners virke.

Tip

Brug {{VisSkabelon}} for at gøre wikiredaktører opmærksomme på at redigering og vedligeholdelse må afstemmes med en eller flere andre skabeloner.

Brug {{SmrSkabelon}} for at komme i gang med en koordineret samredigering af flere skabeloner.

Samredigeringens indvirkning redigér

Det faste menupunkt "Hvad linker hertil" er den mest direkte måde at finde ud af hvor omfattende samredigeringens indvirkning bliver.

Huskeliste
  • Ændrede parameternavne
  • Slettede eller nye parametre
  • Ændret skabelon-navn
  • Slettet skabelon - manglende relevant og notabel information

En samredigering uden efterfølgende eftersyn i artikel-navnerummet giver ikke megen mening.

Når den forventede indvirkning ser ud til at være overvældende er det tid til at overveje en bot-rutine, se mere herom på

Vær opmærksom på

Brug af parametre bliver overordentlig lettere når der findes dokumentation, og kan måske endda erstatte oprettelse/samredigering af skabeloner!

Subskabeloner der kun bruges, og kun vil kunne bruges, i meget få artikler bør overvejes indstillet til sletning.

Eksempelvise modeller redigér

Der er ikke nogen faste regler for hvordan man opretter, redigerer og benytter skabeloner, sådan som der er for artikler - eksempelvis for oprettelse: notabilitet; redigering: stilmanual. Hensigten med at oprette en skabelon er, alt andet lige, netop relevant, idet skabeloner forventes at have en funktion - for ikke at tale om dokumentation.

De eksemplevise modeller der belyses i dette afsnit er absolut kun vejledende eksempler.

Subskabelon og overskabelon redigér

Den givende og mere specifikke skabelon bibeholdes, men kalder i stedet den modtagende og mere generelle skabelon.

{{Overskabelon
|parameter1 = Abc
|parameter2 = Xzy
...
|parameterA = {{{A|}}}
...
|parameterI = {{{parameterI|}}}
|parameterII = {{{parameterII|{{{III|{{#ifeq: {{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|Test!}}}}}}}}
}}
Hvilke skabeloner

Skabelon:Infoboks-lignende skabeloner, hvor der tilføjes oplysninger til skabelonen når den redigeres ind i en artikel. Nødvendigvis bør der så tilføjes en dokumentations-side til subskabelonen der kan forklare hvordan man benytter den.

Hvilket motiv
Parametre kan gøres konstante - så brugerne slipper for at skrive dem.
Parameternavnene på den generelle skabelon virker forvirrende - og derfor potentielt vanskelige at benytte.
Layout og formatering bliver genkendelig, og signalerer en association eller beslægtethed.

Generel skabelon redigér

To eller flere skabeloner slåes sammen til en generel skabelon. Som udgangspunkt fører det til en eller flere skabeloner slettes.

Hvilke skabeloner
Skabeloner med faste parametre som bruges til at vise tabel-oversigter.
(..og andre skabeloner..)
Hvilket motiv
For at samle nærliggende information.
For at undgå dubleret information.

Se også redigér