Hjemmetysker

Hjemmetysker er en navnlig tidligere anvendt betegnelse for medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland.

Betegnelsen opstod blandt danskere i midten af det 19. århundrede for en person, der talte dansk, og som ofte havde et danskklingende navn, men som følte sig som tysk. Oprindelig var det i kampen mellem dansk og tysk tænkt som en nedsættende betegnelse i betydningen hjemmelavet tysker. Fra dansk side stod man uforstående over for, at en befolkningsgruppe, som skulle være af dansk afstamning, kunne føle sig som tyskere. Der gjaldt en ofte negativ vurdering af hjemmetyskerne, som blev betragtet som nationale forrædere eller i hvert fald ansås at følge en forkert vej. I den tyske lejr tog man efterhånden betegnelsen til sig uden at gøre den til genstand for nærmere analyse.

KildeRediger